Pielęgniarki - 1200 do podstawy - pismo do związku


W porozumieniu z dnia 9 lipca 2018 roku pomiędzy związkiem i izbą pielęgniarek a ministrem zdrowia i prezesem NFZ, w którym wprowadzono mechanizm finansowy 1100 do podstawy a następnie kolejne 100 zł, zapisano, że "Strony przystąpią do prac nad projektem ustawy, który zastąpi regulacje zawarte w rozporządzeniach dotyczących ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w zakresie określonym w § 1 ust. 1, w marcu 2019 r."

W świetle powyższego zapisu, związek i izba pielęgniarek, już w lipcu 2018 roku zgodziły się na likwidację "1200 złotych do podstawy" i zastąpienie tego finansowego rozwiązania innym.

Więcej o sprawie piszemy w artykule pt:. To związek pielęgniarek zgodził się na likwidację mechanizmu "1200 do podstawy"!

Poniżej publikujemy pismo redakcji pielegniarki.info.pl do Przewodniczącej Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych. 

26 sierpnia 2019 roku 

Pani
Krystyna Ptok
Przewodnicząca 
OZZPiP 

W porozumieniu z dnia 9 lipca 2018 roku pomiędzy związkiem i izbą pielęgniarek a ministrem zdrowia i prezesem NFZ, w którym wprowadzono mechanizm finansowy „1200 zł do podstawy” zgodziła się Pani na likwidację tego mechanizmu finansowego i zastąpienie go innym.

W przedmiotowym porozumieniu zapisano:

„Strony przystąpią do prac nad projektem ustawy, który zastąpi regulacje zawarte w rozporządzeniach dotyczących ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w zakresie określonym w § 1 ust. 1, w marcu 2019 r.”.

Proszę o informację o przebiegu prac nad wyżej wymienionym projektem ustawy, która ma zastąpić regulacje dotyczące „1200 zł do podstawy”.

Mariusz Mielcarek 
Redaktor Naczelny 
pielegniarki.info.pl 


MZ - brak pielęgniarek - leki poda opiekun medyczny.

Pielęgniarka dźwigając pacjentkę doznała urazu. Ubezpieczyciel: to nie był wypadek!

Wina nieumyślna pielęgniarki - wyrok sądu.

Podwyżki  pielęgniarek - analiza obecnej sytuacji.

Podwyżki pielęgniarek - od lipca na pochodne 615,94 zł na etat. 

Pielęgniarki dźwigały 100 kg pacjentkę!