Pielęgniarki: szpital podzielił 1200. Na: 1600 PLN oraz 10,12 i 8,44 PLN na godzinę.

Płace pielęgniarek i położnych.


Dyrektor szpitala przedstawia związkowi pielęgniarek projekt porozumienia w sprawie sposobu podziału 1200 PLN

Poniżej publikujemy projekt zakładowego porozumienia w sprawie sposobu podziału 12000 PLN, który przygotowała dyrekcja jednego ze szpitali

POROZUMIENIE
zawarte w dniu ……… 2019 roku w ................, pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym .............. Szpitalem .......................,
reprezentowanym przez Dyrektora ..................................
a
Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych
Międzyzakładowa Organizacja Związkowa przy Szpitalach ....................... z siedzibą w ..........,
działającym na terenie Samodzielnego Publicznego ................... Szpitala ......................................, reprezentowanym przez ....................................................,
zwane łącznie Stronami.

Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1628).

Strony zgodnie postanawiają, że:
1. Wzrostem wynagrodzenia w okresie od 1 września 2019 roku do 31 marca 2020 roku objęte zostaną osoby zatrudnione na stanowisku pielęgniarki i położnej na dzień 01 września 2019 r. oraz wszystkie zatrudnione po tej dacie, we wszystkich formach zatrudnienia, w ramach liczby etatów zgłaszanych do NFZ.

Zobacz także: Izba pielęgniarska zwraca się z prośbą do pielęgniarek.

2. Kwota wzrostu wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (1 etat) wynosi w okresie od 1 września
2019 roku do 31 marca 2020 roku miesięcznie 1200,00 zł brutto. Od wynagrodzenia zasadniczego zostaną naliczone wszystkie pochodne, zgodnie z regulaminem wynagradzania.

3. Kwota wzrostu wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, stanowi kwotę w odniesieniu do pełnego wymiaru czasu pracy. Osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy
otrzymają wzrost wynagrodzenia zasadniczego proporcjonalny do wymiaru swojego zatrudnienia.

4. Kwota wzrostu wynagrodzenia brutto dla osób, z którymi zawarto umowy cywilnoprawne (kontrakty), wynagradzanych wg stawki godzinowej, za godzinę udzielania świadczeń zdrowotnych w okresie od 1 września 2019 r. do 31 marca 2020 r. wzrasta o 10,12 zł za 1 godzinę.

Ile dla pielęgniarek na etacie i umowie cywilnoprawnej?

5. Kwota miesięcznego wynagrodzenia dla osób, z którymi zawarto umowy cywilnoprawne (kontrakt) z ryczałtową formą płatności, w okresie od 1 września 2019 r. do 31 marca
2020 r. wzrasta o 1600,00 zł brutto. 

6. Kwota miesięcznego wynagrodzenia dla osób, z którymi zawarto umowy cywilnoprawne (kontrakt), które jednocześnie otrzymują wynagrodzenie ryczałtowe oraz wynagrodzenie
za 1 godzinę udzielania świadczeń zdrowotnych, w okresie od 1 września 2019 r. do 31 marca 2020 r. - wzrasta o 10,12 zł za 1 godzinę.

7. Kwota wzrostu wynagrodzenia brutto dla osób, z którymi zawarto umowy cywilnoprawne (zlecenia), wynagradzanych wg stawki godzinowej, za godzinę udzielania świadczeń zdrowotnych w okresie od 1 września 2019 r. do 31 marca 2020 r. jest uzależniona od rodzaju odprowadzanych składek na ubezpieczenie społeczne i wynosi:

1. bez składek na ubezpieczenie społeczne ............................... ........... (opłacana wyłącznie składka zdrowotna) - brutto 10,12 zł za jedną godzinę;

2. podstawa stawki wskazana w ust. 7 pkt 1 za jedną godzinę świadczenia usług dla umowy zlecenia ze składkami na ubezpieczenie społeczne ........................................... zostanie pomniejszona o obowiązkowe składki wynikające z umowy zlecenia danej osoby i wynosi w podstawowej wersji (gdy składki ZUS łącznie stanowią 19,91%) kwotę 8,44 zł za jedną godzinę.
8. Porozumienie zawarte w 3 egzemplarzach

Komentarze użytkowników

#1  2019.10.09 10:54:56 ~1

Witam drogie panie pielęgniarki i koledzy pielęgniarze. Mam pytanie i licze na w miare kompetętną odpiwiedz osoby która to rozumie. Co będzie od 1 kwietnia? Dam przykład. Jestem po liceum medycznym i obecnie moja podstawa to 3400 brutto. Czy gdy wejdzie siatka płac moja pensja spadnie do 3066? I przyjdzie mi podpisać aneks obniżający płace? Dziekuję za odpowiedz.

#2  2019.10.09 11:32:41 ~Michał

Do ~1: Według stanu prawnego na dzień dzisiejszy jest to niestety możliwe, gdyż tzw. "znaczone" pieniądze dla pielęgniarek i połoznych są tylko do końca marca 2020 r. Później zostaną ujęte w ogólnej puli środków przekazywanych przez NFZ do danego podmiotu. Nie będzie to gwarantować podwyżki, szczególnie, że obecnie albo Dyrektorzy podmiotów wydają zarządzenia na kwotę min.1200zł z datą do końca marca 2020 r. lub zgadzają się na podpisanie porozumienia do końca marca 2020 r. Zatem już zabezpieczają się na tę ewentualność, by móc dowolnie dysponować środkami. Oczywiście wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że tak znaczący spadek wynagrodzeń spowodowałby masowe protesty, ale Dyrektorzy patrzą na budżet.

#3  2019.10.09 12:09:54 ~Do Michał

Czyli zapowiada się całkiem ciekawa sytyłacja bez precedensu. Obniżka podstawy o 350 zł przy równoczesnym podniesieniu najniższej krajowej o 350 zł.

#4  2019.10.09 12:41:18 ~Elektor

Taki rząd taki szacunek dla pracujących

#5  2019.10.09 13:25:58 ~Duck

Jak najniższa krajowa urosnie do 4000 zl brutto w 2023r. To każdy będzie zadowolony i pani po liceum i pani po mgr. I pani opiekunka po panią salową:) po równo:)

#6  2019.10.09 14:14:40 ~Do 5

Puknij się w ten pusty łeb. A o "po równo" możesz sobie pomarzyć.

#7  2019.10.09 14:55:29 ~6

No a po co ta agresja? Przecież 5 sobie tego nie wymyśliła tylko tak zapowiada obecna władza. Rząd zapowiada podniesienie co roku najniższej ale przeliczniki w siatce płac ani nie drgneły. Ps. Ktoś kto wyzywa innych bez merytorycznej dyskusji jest poprostu tępy a agresja pokazuje, że nie dojść że tępy to i pewnie próżny i tłusty:) pozdrawiam i życze miłego dnia;)

#8  2019.10.09 15:29:55 ~Gosc

Bardzo dobrze, pielęgniarka to nie jedyna grupa zawodowa, która chce godnie zarabiać. Pielęgniarki myślą, że szpital opiera się tylko na nich. Żenada. Lenie.

#9  2019.10.09 15:34:52 ~Piel

Nie będzie i nie może być po równo. Płaca minimalna idzie w górę, ale w ślad za tym muszą iść podwyżki pozostałych pensji. Minister edukacji już zapowiedział regulacje w tej sprawie, bo tam woźny dogoni finansowo nauczyciela stażystę. To samo musi być w pielęgniarstwie.

#10  2019.10.09 15:38:03 ~Do 8

Twoje niedoczekanie gościu, ale pomarzyć możesz. Spadaj trollu z tego portalu i wyj do księżyca gdzie indziej.

#11  2019.10.09 15:49:23 ~Do piel

Ale minister zdrowia milczy;) i to jest ta różnica:)

#12  2019.10.09 15:50:15 ~Do 10

Hehe, chyba napisała pielęgniarka bez matury.

#13  2019.10.09 16:39:39 ~Do 9

Często jest tak, że to salowa i Woźny na wyższe a pielęgniarka często bez matury i niby dlaczego niedouczony człowiek popełniaja błędy pielęgniarskie i zarabia 5000 zł a inny grosze. Więc brawo, że troszkę zabiara im kasę, a jak się nie podoba to wypad na kasę bo biedry.

#14  2019.10.09 16:45:55 ~Elektor

Obrzucacie się błotem niepotrzebnie a glosu nie słychac w związkach i izbach a jeszcze mają czelność namawiać do głosowania na najgorsze pielęgniarki w tym dziwnym rządzie. Może niedziela coś zmieni.

#15  2019.10.09 17:14:48 ~Do 13

Szkoda czasu i energii na polemikę z takim prostakiem jak ty. Marzenia nic nie kosztują, więc korzystaj sieroto.

#16  2019.10.09 17:23:23 ~Ja

Witam wszystkie koleżanki i kolegów, mam nadzieję że niedziela jak napisała koleżanka, dużo zmieni. Może panie w Warszawie nie będą miały już interesów, może w końcu wezmą się do pracy i będą myślały o koleżankach pielęgniarkach, mam na myśli nasze interesy.

#17  2019.10.09 18:25:13 ~Medyk

Ktoś zapomniał że podwyżki najniższej nie dotyczą służby zdrowia .

#18  2019.10.09 18:26:43 ~do 13

Uważasz, że osoby z maturą i studiami nie popełniają błędów? A to coś nowego. A przecież ten woźny czy salowa mogą postudiować pielęgniarstwo, zarabiać po 5000 zł .no i nie popełniać błędów. Po prostu będzie cudownie. Tylko nad jednym się zastanawiam i nie daje mi spokoju: co mianowicie studiował woźny czy salowa skoro są woźnym i salową? Czyżby fizycy nuklearni bez pracy?

#19  2019.10.09 18:29:49 ~Ech

Na to 'musi być'( co w szkolnictwie) to pielęgniarki czekają nie jedną dziesiątkę lat. Dlaczego?

#20  2019.10.09 18:29:49 ~Ech

Na to 'musi być'( co w szkolnictwie) to pielęgniarki czekają nie jedną dziesiątkę lat. Dlaczego?

#21  2019.10.10 02:53:26 ~Gość

Do 13 rzeczywiście głupku co ten woźny z tą salową studiowali? A jeśli chodzi o zabieranie komuś czegoś to nie ciesz się prymitywie bo nic nikomu nie zabiorą.

#22  2019.10.10 05:30:24 ~piel

Jestem w wieku przedemerytalnym,czy od kwietnia 2020 mogę mieć obniżoną podstawę pensji?

#23  2019.10.10 07:21:27 ~Do 22

Widzi pani zdania są podzielone. W tym państwie chyba tak już musi być że nic nikt nie wie i musi żyć w niepewności. Szczególnie pani kiedy już kończy pani prace i należałoby sie okazać pani szczególny szacunek. A tak. Pół roku nie pewności na to co będzie. Pozdrawiam.

#24  2019.10.10 08:41:45 ~Piel

Można nie podpisać tych aneksów obniżających pensję. A miała być taka stabilizacja po wprowadzeniu 1200 i zero oszustw !

#25  2019.10.10 11:01:26 ~Nie ma

Ochrony wieku przedemerytalnym co najwyżej zmiana stanowiskowa, .

#26  2019.10.10 13:49:47 ~Fizjo.

Tak czytam wypowiedzi pielęgniarek i chyba muszę stwierdzić. Wy naprawdę macie nasrane w tych głowach.

#27  2019.10.10 15:21:12 ~XY

Czytam i nie wierzę, że piszą to pielęgniarki.

#28  2019.10.10 16:07:22 ~Opi

Pielegniarka ma poczucie gwiazdy i co za tym idzie mysli ze nalezy jej sie 4000podstawy a cala reszta personelu ktory za nia pracuje najlepiej zeby byli na wolontariacie-zabierzcie sie za prace a nie za puste dyskusje-pacjent czeka o ktorym coraz czesciej zapominacie

#29  2019.10.10 17:32:49 ~Do opi

Szanowny opiekunie. Pracujesz na siebie, nie za pielęgniarki. To po pierwsze. Po drugie- nie ty będziesz decydować o wysokości naszej podstawy, podobnie jak my nie mamy wpływu na pensje opiekunów. Niech każdy zadba o siebie, a nie ogląda się na innych. Po trzecie- zacznij udzielać się na portalu dla opiekunów, a nie podejmuj jałowych dyskusji na portalu dla pielęgniarek. I jeszcze jedno, skoro uważasz, że pielęgniarka ma "poczucie gwiazdy" (cokolwiek przez to rozumiesz), to żal mi cię, bo jesteś typowym przykładem głęboko zakompleksionego i wiecznie jęczącego frustrata. Proponuję podjąć naukę na studiach pielęgniarskich, wtedy być może wyleczysz swoje kompleksy i będziesz mógł/mogła "gwiazdorzyć" do woli.

#30  2019.10.10 17:32:53 ~Gość

Nie zapominamy o pacjencie tylko coraz więcej czasu zrzera papierologia

#31  2019.10.10 19:31:28 ~Medyk

No nie, te puste pielęgniarki naprawdę naprawdę myślą, że mają monopol na wysokie zarobki, a reszta niech robi za 1500, Pacjent całe 12 godz chodzi w mokrym pampersie bo lenie pielęgniarki nie mają czasu zająć się pielęgnacja, bo od tego jest tak jak się kształciła od mycia i pampersow!

#32  2019.10.10 20:08:12 ~Do 31

O tak, ty medyku na pewno zapierdzielasz za 1500. Pewnie taki z ciebie medyk, jak z koziej du.y trąba! "Pacjent całe 12 godz chodzi w mokrym pampersie"? Chodzi i leje tak? Odwal się w końcu od pielęgniarek i sam/sama weź się za robotę ! Gó.no wiesz na temat pracy w tym zawodzie, a zgrywasz wielkiego mędrca. Pustak i tyle!

#33  2019.10.10 20:31:48 ~Ania

Ten portal powinien być dla pielęgniarek po zalogowaniu , bo tak jak jesteście niby anonimowe to piszecie takie bzdury ,ze az wstyd

#34  2019.10.11 00:06:58 ~Hala

Do 28 nam się nie należy/4000 my już dawno mamy więcej a teraz chcemy duuużo więcej! Bo nam się należy! A ty skończ studia! , zostań pielegniarką i bądź gwiazdą a reszta będzie pracować na ciebie i

Dodaj komentarz