Raport pielęgniarski. Kilka bieżących refleksji.

Praktyka zawodowa pielęgniarek.


Raport pielęgniarski - mz zapowiada zmiany

W ostatnim okresie pojwia się sporo informacji w zakresie raportów pielęgniarskich. Jak już informowaliśmy na portalu Ministerstwo zdrowia w dniu 11 października 2019 roku, przedstawiło projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, zwanego dalej „rozporządzeniem” stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 1127, z późn. zm.). 

W uzasadnieniu do powyższego projektu rozporządzenia czytamy, cytuję: 

"Projekt rozporządzenia przewiduje zmianę zasad wypełniania raportów lekarskich i pielęgniarskich w szpitalu. W obecnym stanie prawnym rozporządzenie szczegółowo określa zawartość tych raportów. Projekt przewiduje celowościowe podejście do tych dokumentów. Mają one zapewnić ciągłość leczenia pacjenta kiedy zmieniają się pracownicy sprawujący nad nim opiekę. Zakres informacji będzie dostosowany do rzeczywistych potrzeb konkretnego podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych i będzie obejmował informacje niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów oraz ciągłości świadczeń zdrowotnych".

Więcej informacji w przedmiotowej sprawie publikujemy w artykule pt.: Pielęgniarki: zmiana "zasad wypełniania" raportów pielęgniarskich.

Raport pielęgniarski - do akcji wkracza związek pielęgniarek

OZZPiP w komunikacie zamieszczonym w dniu 16 kwietnia 2019 roku na swojej stronie internetowej "zarekomendował swoim członkom i całemu środowisku pielęgniarek i położnych, regularne wpisywanie do raportów pielęgniarskich w poszczególnych oddziałach informacji obejmujących:

- liczbę łóżek oficjalnie zgłoszonych do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

- liczbę łóżek rzeczywistych na oddziale

- rzeczywistą liczbę pielęgniarek wykonujących pracę na danej zmianie z podaniem wymiaru zatrudnienia". Całość komunikatu publikujemy w artykule pt.: Raport pielęgniarski - czy to powinna pisać w nim pielęgniarka?

Związek pielęgniarek uskutecznia radosną twórczość? 

Należy podkreślić, że powyższe zalecenia związku pielęgniarek nijak się mają do rzeczywistości. Związek dokładnie wie, że normy zatrudnienia pielęgniarek nie są respektowane przez podmioty lecznicze. Tym samym porozumienie z lipca 2018 roku pomiędzy MZ i NFZ a izbą i związkiem pip nie zostało zrealizowane. Teraz związek podejmuje działania, które mają wykazać, że coś robi w przedmiotowej sprawie. I angażuje pielęgniarki w celu wykazania, że te normy nie są przestrzegane oraz wykazania skali tego procederu.

Drogie pielęgniarki i położne. Wpisywanie danych do raportu pielęgniarskiego nie ma żadnego sensu. W kompetencji pielęgniarki i położnej nie jest codzienne stwierdzanie: 

- "liczby łóżek oficjalnie zgłoszonych do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,

- liczby łóżek rzeczywistych na oddziale".  

Żaden zespół kontrolny w zakresie przestrzegania norm zatrudnienia przez dany podmiot leczniczy, nie będzie się opierał na wpisach pielęgniarek i położnych w raportach pielęgniarskich. Będzie się opierał na dokumentacji źródłowej czyli Rejstrze Podmiotów Leczniczych oraz dokumentacji szpitala. 

Dlaczego prorządowy związek pielęgniarek OZZPiP naraża poszczegółne pielęgniarki na sankcje ze strony pracodawcy? 

Więcej informacji w dziale: Raport pielęgniarski

Mariusz Mielcarek   


Zobacz także:

Czy pielęgniarka może czuć się komfortowo w odzieży medycznej?

Dla pielęgniarek zmianowych 1450, jednozmianowych 1500 PLN. 

Pielęgniarki: szpital podzielił 1200. Na: 1600 PLN oraz 10,12 i 8,44 PLN na godzinę.


Komentarze użytkowników

#1  2019.10.18 10:51:57 ~Plg

Przecierz oni w kółko pierdółko.Wchodzę na ten portal,że dowiem się coś nowego ,a tu ciągle to samo.Pa ,pa.

#2  2019.10.18 13:00:35 ~oco chodzi

Po wykaz łóżek zgłoszonych do funduszu i aktualną liczbę łóżek na oddziale to trzeba się pofatygować do dyrekcji myślę z instytucje kontrolujące powinny mieć prawo do takiej informacji . Liczba pielęgniarek dyżurujących w danym dniu na oddziale jest wykazana w grafiku , każda pielęgniarka dyżurująca podpisuje się przyjmując i zdając dyżur to czego jeszcze nie wiecie o co wam jeszcze chodzi .

#3  2019.10.18 14:55:23 ~G939

Chodzi o to żeby w kółko pieprzyć to samo nic nie zrobić w naszym interesie i pisać wiele artykułów o wszystkim i o niczym

#4  2019.10.18 16:10:11 ~Toja

Jak tak dalej pójdzie,to pielęgniarka głównie będzie zajmowała się papierami,a w międzyczasie pacjentami.

#5  2019.10.18 19:31:13 ~lic.piel.

Zapraszamy na kontrole do DPS-sów- Państwowych,aby zorientować się w smutnych realiach pielęgniarek, podopiecznych,et cetera.

#6  2019.10.18 19:51:05 ~D

Po co kontrolę w DPS? Pielęgniarki odchodzą ,państwo skazało tych biednych ludzi na eutanazję, pielęgniarki jako pracownicy samorządowi mówią dość ,jak żyć za 2600

#7  2019.10.18 19:52:10 ~lic.piel.

W najbliższej przyszłości napiszę książkę o warunkach pracy pielęgniarek zatrudnionych w DPS.Zapewniam,że stanie się bestsellerem.

#8  2019.10.18 20:24:14 ~lic.piel.

Pracujemy ponad siły,a nie mamy satysfakcji z wykonanej pracy.Mamy dylematy-co ważne,a co mniej ważne,komu wykonać opatrunek,podać wlew iv,a kto może poczekać z tych 98 schorowanych podopiecznych-jedna pielęgniarka "głową muru nie przebije. Zapomniano o tym,że w DPS ZAMIESZKUJĄ BARDZO SCHOROWANI LUDZIE.

#9  2019.10.18 20:36:14 ~lic.piel.

MAM JEDNO SKRYTE MARZENIE,MIANOWICIE TAKIE,ABY STAROŚĆ MÓC SPĘDZIĆ WE WŁASNYM DOMU.

#10  2019.10.18 20:54:38 ~lic.piel.

W DPS PIELĘGNIARKA NIE MA ABSOLUTNIE CZASU NA BIEŻĄCO ZAJĄĆ SIĘ WYPEŁNIANIEM DOKUMENTACJI.

#11  2019.10.18 21:13:24 ~lic.piel.

SZCZERZE MÓWIĄC JAKI SENS MAJĄ TE WSZYSTKIE MOJE PRZEMYŚLENIA? DO RADY POWIATÓW NIE DOCIERAJĄ.OT TAKIE SOBIE PISANIE DLA PISANIA. DPS-y- ZłO KONIECZNE? RADY POWIATÓW ! WIĘCEJ EMPATII DLA PODOPIECZNYCH I GARSTKI PIELĘGNIAREK JESZCZE TAM CHCĄCYCH PRACOWAĆ.

#12  2019.10.18 21:34:12 ~Ewa

Do 7 Mam też taką potrzebę aby napisać książkę o mobingu wśród pielęgniarek.Może połączymy siły? Całość oparta na faktach.Pozdrawiam

#13  2019.10.18 21:56:33 ~lic.piel.

Do pani 6-niestety -eutanazja-nieludzkie traktowanie bezbronnego człowieka.

#14  2019.10.18 22:27:46 ~piel30

Do Ewy: coś wiem na ten temat. Niestety.

#15  2019.10.19 01:11:35 ~piel

Pielęgniarka opiekuje się się pacjentami a nie łóżkami,więc nie rzeczywista liczba łóżek jest ważna ale rzeczywista lczba pacjentów . Łóżka bywają puste, ale najczęsciej pacjentów jest średnio 10-12 więcej niż łóżek oficjalnie zgłoszonych ,gdyż nie liczeni są pacjenci z tzw pobytu dziennego oraz pacjenci leżący na korytarzu i na dostawkach czy tzw "fotelach". Najistotniejsze jednak jest podawanie rzeczywistej liczby obłożnie chorych , zależnych,niesprawnych fizycznie i psychiczne wymagających wzmożonej opieki i pielęgnacji ,zabiegów higienicznych,karmienia itp. A na to oficjalnie raczej zgody nie ma bo wtedy bardziej czytelne i oczywiste ,byłoby że pielęgniarek jest za mało i fizycznie nie są one w stanie zapewnić chorym należytej jakości opieki . A to oznacza ,ze bezpieczeństwo pacjentów i pielęgniarek jest zagrożone.

#16  2019.10.19 02:54:18 ~!!anka*

My starsze pielęgniarki chyba/może nie doczekamy dobrych zmian w POLSKIM pielęgniarstwie.Pracuję w zawodzie ponad 30 lat i trochę orientuję się,jak wygląda praca pielęgniarki za granicą zachodnią i wschodnią.TYLKO W POLSCE pielęgniarki mają tyle obowiązków,są wykorzystywane! W/g mnie młode pielęgniarki mają rację,że się CENIĄ! Słanie łóżek,zmiana bielizny,mycie,karmienie chorych i.t.p-to już nie zajęcia dla wysoko kwalifikowanych pielęgniarek w 21wieku! MAŁO TEGO-nawet panie z Ukrainy,z tzw wschodu,są zdziwione,czego od nich się wymaga u nas u nas w Polsce.Nawet na wschodzie pielęgniarki nie są tak WYKORZYSTYWANE,jak u nas!

#17  2019.10.19 08:26:44 ~do 16

Zgadzam się. Miałam na oddziale ( neurologia udarowa bez opiekunów) Rosjankę ( nie Ukrainkę). Była w szoku, że my to wszystko robimy. Długo nie popracowała.

Dodaj komentarz