Pielęgniarski absurd - dyrektorzy nie chcą przyjąć pieniędzy na podwyżki dla pielęgniarek.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.


Nie chcą otrzymywać pieniędzy na podwyżki dla zatrudnionych pielęgniarek

Poniżej publikujemy fragment pisma ministerstwa zdrowia, które zawiera wyjaśnienia dotyczące realizacji zagadnień wynikających z Porozumienia z dnia 9 lipca 2018 r. omawianych z Wiceministrem Zdrowia Januszem Cieszyńskim na posiedzeniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

(...)

Powiatowe stacje sanitarno – epidemiologiczne nie otrzymują lub nie chcą otrzymywać pieniędzy na podwyżki dla zatrudnionych w stacjach pielęgniarek, ponieważ nie chcą różnicować sytuacji zatrudnionych w nich pracowników.

Porozumienie zawarte w dniu 9 lipca 2018 r. pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych i Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych, a Prezesem NFZ i Ministrem Zdrowia w § 1 pkt 13 wskazuje, że Minister Zdrowia zgodnie 3 z dotychczasową praktyką zapewni wzrost wynagrodzeń również dla pielęgniarek zatrudnionych w wojewódzkich i powiatowych stacjach sanitarno - epidemiologicznych. Należy przypomnieć, że porozumienie zawarte w dniu 23 września 2015 r. pomiędzy OZZPiP i NRPiP, a Prezesem NFZ i Ministrem Zdrowia dotyczy jedynie pośrednio m.in. pielęgniarek i położnych zatrudnionych w jednostkach podległych i nadzorowanych przez Ministra Zdrowia. Wojewódzkie i powiatowe stacje sanitarno – epidemiologiczne są jednostkami finansowanymi z budżetu państwa i podlegają wojewodzie, dlatego też w 2015 roku Minister Zdrowia informował wszystkich wojewodów, jakie działania należy podjąć w celu uruchomienia dodatkowych środków finansowych na podwyżki dla pielęgniarek pracujących w wojewódzkich i powiatowych stacjach sanitarno – epidemiologicznych. W wyniku powyższych działań wojewodowie przekazali środki na podwyżki dla pielęgniarek zatrudnionych w tych jednostkach.

Decyzja o przyznaniu podwyżek dla pielęgniarek nie jest obligatoryjna

Jednocześnie należy wskazać, że decyzja o przyznaniu podwyżek w powyższym zakresie nie jest jednak obligatoryjna, a wynika z decyzji dyrektora stacji sanitarno - epidemiologicznej.

Zasady wykonywania zawodu pielęgniarki określa ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 576, z późn. zm.). Zgodnie z art. 4 ww. ustawy za wykonywanie zawodu pielęgniarki uważa się również zatrudnienie w organach administracji publicznej, których zakres działania obejmuje nadzór nad ochroną zdrowia, stąd też pielęgniarki zatrudnione w wojewódzkich i powiatowych stacjach sanitarno – epidemiologicznych, bez względu na rodzaj zajmowanego stanowiska, mogą zostać objęte podwyżkami. Jednakże, biorąc pod uwagę zakres realizowanych przez pielęgniarki zadań oraz ich charakter, ostateczna decyzja w przedmiotowej kwestii powinna podlegać ocenie kierownika jednostki, który odpowiada za prawidłową organizację i realizację zadań, podobnie jak ma to miejsce w podmiotach leczniczych.

Należy też nadmienić, że w ustawie budżetowej na 2019 r. również zostały zabezpieczone środki pozwalające na zwiększenie wynagrodzeń pielęgniarek zatrudnionych w wojewódzkich i powiatowych stacjach sanitarno – epidemiologicznych o kolejne 400 zł (IV transza). 

Autorem powyższego tekstu jest Janusz Cieszyński Podsekretarz Stanu w ministerstwie zdrowia. Odpowiedź jest datowana na dzień 22 października 2019 roku.

Wybrał: Mariusz Mielcarek 


Zobacz także:

Czy pielęgniarka może czuć się komfortowo w odzieży medycznej?

Dla pielęgniarek zmianowych 1450, jednozmianowych 1500 PLN. 

Pielęgniarki: szpital podzielił 1200. Na: 1600 PLN oraz 10,12 i 8,44 PLN na godzinę.


Komentarze użytkowników

#1  2019.11.13 09:26:46 ~Studentka

Czas uciekać, drogie Panie. W tym kraju, w tym zawodzie nie ma szans, na lepszą przyszłość.

#2  2019.11.13 09:31:36 ~piel

Chory kraj.

#3  2019.11.13 09:38:34 ~,,,,,,,,,,

Brak słów,imigranci są lepiej traktowani,wynagradzani,często za nic nierobienie,chociaż mam tu ogółnie szacunek.A rządzący dla pielęgniarek -rasiści.Pielegniarka ma utrzymywać zakłady pracy,Oni mają prawo zabrać przyznane im pieniądze,manipulować pensją jak im się chce.A wybrani rządzący dzielą łupy między siebie.Tym jest Polska.Sto wyborów,partii nic tu zmieni.

#4  2019.11.13 09:53:00 ~??

Zabrali tutaj,nastepni zrobią to samo.

#5  2019.11.13 10:11:16 ~Piel

Niech zabiorą! Proszę bardzo! Pora spie.ć z tego bagna! Szkoda życia!

#6  2019.11.13 12:36:09 ~L

Jacy "szlachetni" dyrektorzy, kto by pomyślał - może niech podwyżek dla siebie nie przyjmą i pracują w czynie społecznym ! Fajnie się rozporządza czyjąś kasą !

#7  2019.11.13 14:36:03 ~Bb

Czy ktoś jeszcze ma wątpliwości? W Polsce pielęgniarka zawsze będzie nikim. Grupa zawodowa bez wlasnego zdania, którą wszyscy pomiatają, grupa której wystarczy wcisnąć puste slogany typu " partnerstwo w leczeniu ". Specyficzna grupa która biernie patrzy na poczynania swoich przedstawicielek. Koleżanka po studiach chciała zmienić pracę i odejść z zawodu. Szybko pokazano jej miejsce w szeregu. Uslyszala,że dobre luceum jest 20 razy więcej warte niż jej dyplom, bo stażyści i praktykanci po liceum w ich firmie znaja przynajmniej 2 jezyki obce . W każdym bądź razie rozmowa kwalifikacyjna trwała 30 sekund. Idą święta, więc Panie z izb pewnie dadzą sobie nagrody za ciężką i owocną pracę. Pozdrawiam.

#8  2019.11.13 15:43:45 ~Plg

Mówię poważnie,mam serdecznie dość.Wszystko to WIELKIE BAGNO,CAŁY NASZ ZAWÓD.

#9  2019.11.13 17:09:27 ~Jaro

Po takim potraktowaniu złożył bym wymówienie w trybie natychmiastowym .Ale tak nie zrobią bo to są ludzie zakotwiczeni strachem nie wiem tylko przed czym.Podejscie dyrekcji adekwatne do poziomu pracowników ,skoro ktoś nie ma szacunku do siebie to trudno żeby ktoś miał szacunek do nich

#10  2019.11.13 18:47:08 ~stop

Niewolnicy !

#11  2019.11.13 21:20:23 ~POŁOŻNA

Pojebani Politycy co ja tu robię POLSKO!

#12  2019.11.13 21:32:31 ~księgowa

Nie dziwie sie dyrektorom WSSE, PSSE-Kodeks pracy. równe traktowanie. skąd dyrektorzy mają wziąć pieniądze na podwyżki dla pozostałych pracowników? Coz, zawsze można zmienić pracodawcę. W mojej poradni wynagrodzenie pielęgniarki od 4500zl brutto. Jak będzie brakowało pracowników w budżetówce, moze wtedy przestana wliczać "dodatki" do minimalnego wynagrodzenia. Dlaczego wynagrodzenie zasadnicze w PSSE i WSSE jest mniejsze od wynagrodzenia minimalnego? Dlaczego ludzie mający odpowiedzialność na stanowisku pracy mają zarabiać tylko 100 czy 200zl wiecej od osoby bez zadnej odpowiedzialności mając na uwadze zapowiadane wzrosty płacy minimalnej od 2020?

#13  2019.11.14 00:00:29 ~PIEL

Jak będzie za mało księgowych to też państwo was zasponsoruje.

Dodaj komentarz