"15 kluczowych kompetencji pielęgniarki" - pismo ministerstwa, merytoryczna odpowiedź PTPAiIO.

Pielęgniarki i pielęgniarstwo 2019.


Warszawa, 18 listopada 2019 r.

Konsultanci Krajowi
Stowarzyszenia/Towarzystwa
Pielęgniarskie/Położnicze
wg. rozdzielnika

Szanowni Państwo,

    W związku z pracą Zespołu do spraw opracowania zmian w zakresie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych powołanego na mocy Zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 września 2019 r. (Dz.Urz.MZ 2019 r. poz. 78) Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych zwraca się do Państwa z prośbą o wskazanie kluczowych kursów specjalizacyjnych (modułów specjalizacji) dla reprezentowanej przez Państwa dziedziny pielęgniarstwa wraz ze wskazaniem kompetencji po ukończeniu każdego z tych kursów, co przełoży się następnie na realizację określonych świadczeń zdrowotnych (wg. załączonego wzoru).

    Jednocześnie w imieniu Przewodniczącego Zespołu zwracamy się z prośbą o wskazanie do 15 kluczowych kompetencji, które pozwolą na realizowanie określonych świadczeń pielęgniarce/położnej specjalistce w reprezentowanej przez Państwa dziedzinie.

    Równocześnie z uwagi na rygor czasowy i termin następnego spotkania Zespołu, Centrum zwraca się z prośbą, o nadesłanie opracowań do dnia 26 listopada 2019 r.

Z poważaniem
Dyrektor
Centrum Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych

Beata Guzak


Dyrektor Centrum Kształcenia
Pielęgniarek i Położnych w Warszawie
Beata Guzak

Szanowna Pani Dyrektor,

    W odpowiedzi na pismo z dnia 18 listopada 2019, w sprawie opracowania zmian
w zakresie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych powołanego na mocy Zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 września 2019, informuję, że ze względu na krótki czas od momentu otrzymania pisma do jego realizacji, po uzgodnieniu ze środowiskiem Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki w całej Polsce, Towarzystwo nie ma możliwości przygotowania merytorycznej, rzetelnej, metodologicznie poprawnej odpowiedzi.

    W uzasadnieniu informujemy, że wskazanie zmian do programu kształcenia
a właściwie jego gruntowna zmiana nie jest możliwa bez powołania zespołów programowych dla poszczególnych dziedzin pielęgniarstwa, które w sposób merytoryczny i zgodny
z obowiązującą na świecie metodologią przygotują wykaz kompetencji, pozwalających na realizację określonych  świadczeń w danej dziedzinie pielęgniarstwa.

    Zgodnie ze wskazanym wyżej zarządzeniem, powołany Zespół powinien opracować główne kierunki zmian systemowych w zakresie kształcenia podyplomowego, zaproponować skład podzespołów merytorycznych do opracowania szczegółowych rozwiązań w poszczególnych obszarach kształcenia podyplomowego, oraz przygotować i przedłożyć propozycje nowelizacji konkretnych aktów prawnych regulujących system kształcenia podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Polsce. Powinien być krokiem w specjalistyczne zadania zawodowe, które w przyszłości nie mogą być sprzeczne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2017 r. Wspomniane już aktywności nie mogą zostać opracowane bez udziału osób merytorycznie do tego przygotowanych, reprezentujących daną dziedzinę pielęgniarstwa, w tym dziedzinę pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. Pragniemy nadmienić, że już na etapie prac nad ,,Strategią na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce”, opracowaną w ramach projektu ,,Rozwój kompetencji pielęgniarskich” realizowanego w ramach PO WER, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych (budżet projektu 10 579 340 zł, w tym Podniesienie jakości kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo, m.in. w zakresie nowych kompetencji zawodowych - 3 179 650 zł.). Towarzystwo nie mogło wyrazić swojej opinii na temat strategii w pielęgniarstwie anestezjologicznym i intensywnej opieki. Należy podkreślić, że powołanie na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 kwietnia 2017 r., zespołu do spraw opracowania strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce, wprowadzanie zmian w standardach kształcenia, czy też ustanowienie konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego, odbywa się bez rekomendacji Towarzystwa czy też braku aktywnego udziału w pracach merytorycznych członków naszego Towarzystwa.

    Ponadto, należy pamiętać, że opracowując rozwiązania prawne (ustawy i rozporządzenia, standardy, programy specjalizacji) należy wziąć pod uwagę obowiązujące rozwiązania w krajach UE. Tym bardziej, że w ramach projektu ,, Rozwój kompetencji pielęgniarskich” zrealizowano 5 wizyt studyjnych w krajach UE: Szwecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Portugalia.

    Informujemy, że PTPAiIO bierze czynny udział w pracach europejskich i światowych stowarzyszeń działając na rzecz pielęgniarstwa w przedmiotowej dziedzinie. W chwili obecnej trwa europejskie badanie INACTIC, które ma ustalić europejski wykaz kompetencji pielęgniarek zaawansowanej praktyki w intensywnej opiece (odpowiednik Polskiej specjalisty pielęgniarstwa w OIT) a którego jesteśmy jednym z ekspertów. Z uwagi na powyższe działania międzynarodowe, których Polska jest członkiem, nie ma odwrotu od planowania zmian w polskim pielęgniarstwie bez uwzględnienia strategii światowych. Chodzi o ujednolicenie kompetencji pielęgniarek OIT w Europie i w przyszłości uznawanie specjalizacji przez kraje UE. Ponadto w 2013 roku EfCCNa opracowała zalecany wykaz kompetencji pielęgniarki OIT. Tworząc nowoczesny program specjalizacji musimy mieć na uwadze szerszą perspektywę i myśleć o specjalistce nie tylko w aspekcie zaawansowanych umiejętności klinicznych, ale także komunikowanie się z rodziną i jej wsparcie oraz umiejętności z zakresu zarządzania/przywództwa, nauczania i doskonalenia, mentoring, EBN.

    Według danych CKPPiP posiadamy największa liczbę specjalistek z dziedziny pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, które w każdej minucie swojej pracy walczą o życie ciężko chorego pacjenta. Grupa wskazanych przez PTPAiIO jest gotowa do współpracy nad zmianami w kształceniu podyplomowym w przedmiotowej dziedzinie.

Z poważaniem
(-) Paweł Witt
Prezes PTPAiIO

 


Zobacz także:

Wynagrodzenia pielęgniarek - izba przystała na powiązanie "dodatku zembali" z zaangażowaniem w pracy oraz opinią pacjentów.

Zarobki pielęgniarek - dane zebrane od pracodawców.

Pielęgniarki: tak wygląda nasza praca - pacjentka "zwijała w rękach kabel od kroplówki".


Komentarze użytkowników

#1  2019.11.27 13:36:21 ~nigdy juz!

Podyplomowe kształcenie, kluczowe kursy, moduły specjalizacji. i takie tam cuda.3 mies.temu przeszłam na emeryturę. Co najmniej raz w tygodniu dzwonią bym wróciła do pracy. Ale ja, dziękuję. Nigdy więcej do tego zawodu!

#2  2019.11.27 13:52:08 ~Plg

Na litość Boską ,kto wymyśla te programy? To nic innego jak robienie pielęgniarkom wody z mózgu.Wpaja się niepotrzebne regółki,które po miesiącu ulecą.Dobra specjalistka ,to taka specjalistka,która poszerzy wiedzę o jednostkach chorobowych.Będzie lepiej od innych cewnikować,zakładać sondy,samodzielnie obsługiwać respiratory .Poprostu pod każdym względem lepsza niż pielęgniarki bez specjalizacji.Dzisiaj niczym nie odbiegają od pozostałych koleżanek.Różnią się tym,że znają więcej pojęć zbędnych w pracy pielęgniarki.Również tym ,że mają papier.Chyba nie o to chodzi? Praktyka,jeszcze raz praktyka.Teoria ukierunkowana na poszczególne oddziały.

#3  2019.11.27 14:02:15 ~Plg

Dobrze byłoby żeby specjalistki poszerzyły wiedzę z farmakologii.Fajnie znać leki, ich zamienniki i działanie.Przydałoby się też zwrócić uwagę lekarzowi,który łączy leki kolidujące ze sobą.W tym kierunku kształćcie specjalistki.One znacznie muszą różnić się od plg bez specjalizacji.Takie plg można dobrze opłacać.Poza tym niczym nie różnią.

#4  2019.11.27 14:16:57 ~byla

Miłe i niemiłe koleżanki przed wpisami Bardzo proszę zajrzyj do słownika by nie robić karygodnych błędów. To o was źle świadczy!

#5  2019.11.27 16:18:27 ~ad

Nauczcie mnie proszę jak we dwie zajmować się na internie z należytą starannością 30-ma dementywnymi, leżącymi,przewlekle cierpiącymi, w większości niesamodzielnymi pacjentami. Dokumentacja,obserwacja,pilnowanie błądzących bez celu,lekarzy co mylą zlecenia,podawanie leków, przetaczanie krwi, karmienie, badania, uff. Jest jaki Dyrektor od kształcenia co się na tym zna?

#6  2019.11.27 20:43:40 ~Iwa

Do 5 świetnie to ujelas

#7  2019.11.27 20:56:26 ~do 5

Interny to dla pielęgniarek największe obozy pracy ,wszystkie pracujące tam pielęgniarki wiedzą ze o żadnej staranności być nie może bo ogarnięcie tego z grubsza jest po prostu niemożliwe,więcej,bezpieczeństo pacjentów i pielęgniarek jest stale zagrożone .

#8  2019.11.27 23:17:37 ~Pie.

Te interny to już są na większości oddziałów a będzie jeszcze gorzej. Co chwilę likwidują łóżka, zamykają oddziały a pacjentów nie ubywa. Kładą ich więc gdzie popadnie, nie ważne jaki oddział, aby łóżko . Nie ma łóżka no to na dostawce. Nikt nie patrzy na żadne normy zatrudnienia, że my już nie dajemy rady. No bo przecież człowiek, w takim stanie nikt go do domu nie odeśle . Nikt nie patrzy na żadne bezpieczeństwo, ani nasze ani pacjenta leżącego bez praktycznie opieki. A gdzie są pielęgniarki epidemiologiczne? A panie od BHP? Jak mijają tych ludzi i nas na korytarzu to zagrożenia nie widzą?

#9  2019.11.28 10:19:52 ~do#3

Od interakcji w szpitalu są faramceuci. A właściwie powinni być. Bo i nas panie pielęgniarki chciałyby pouczać lekarzy o interakcjach a ani one, ani lekarze nie mają na ten temat odpowiedniej wiedzy.

#10  2019.11.28 11:20:51 ~Pie.

Do 9. I dlatego uważam,że każdy powinien robić to na czym zna się najlepiej. Lekarz leczyć, pielęgniarka pielęgnować, salowa sprzątać itp. A u nas wszystko jest wywrócone do góry nogami łącznie z tym,że salowa zaczyna leczyć.

#11  2019.11.28 11:31:13 ~do 9

A jakie widzisz rozwiązanie ? Może przyjąć farmaceutów do oddziałów,aby pracowali z lekarzem,ustalali podanie leków. A dlaczego prokuratorzy zarzucają , pielęgniarce,że powinna zweryfikować zlecony lek przez lekarza,zanim go poda.Dlaczego pielęgniarka ma prawo odmówić na piśmie,wykonania zlecenia,motywując swoją odmowę.Ktoś to,z jakiegoś powodu ustalił prawnie.

#12  2019.11.28 11:52:21 ~???

Pielęgniarstwo ma interdyscyplinarny charakter.Tu nie da się pracować w całkowitej niezależności od siebie,od wszystkich innych pracujących,tworzących zespół.Zespół terapeutyczny czy jak ktoś woli interdyscyplinarny, to zorganizowana grupa ludzi o wykształceniu (z reguły) medycznym, nastawiona na wspólny cel, mianowicie powrót do zdrowia pacjenta.        

#13  2019.11.28 20:30:48 ~Ktoś.

Po dwudziestu latach pracy w danym oddziale pielęgniarka pownna zostać specjalistką z "automatu"

#14  2019.11.30 04:39:40 ~lil38

Do 1 pozdrawiam oczekująca tak WŁAŚNIE WYGLĄDA CAŁA PRAWDA O SYTUACJI W ODDZIAŁACH a nawet mamy do wprowadzenia w arkana pracy koleżanki z mgr '' schiza''

Dodaj komentarz