Pielęgniarki - MZ zapowiada zmianę współczynników, zmiany w podziale na grupy oraz zmniejszenie rozbieżności finansowych pomiędzy grupami.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.


Zmiany w opisie grup pielęgniarek i położnych

OZZPiP informuje o spotkaniu z ministrem zdrowia dotyczącym realizacji porozumienia z dn. 9 lipca 2018r.

Spotkanie odbyło się w dniu 24 stycznia 2020

W komunikacie po spotkaniu czytamy:

"Ministerstwo Zdrowia deklaruje przygotowanie propozycji zmian w ustawie o najniższym wynagrodzeniu pracowników medycznych w zakresie zmiany współczynników pracy opisanych w załączniku do ustawy celem: 1) podniesienia współczynników, 2) zmniejszenia rozbieżności pomiędzy grupami pielęgniarek a także ewentualnych zmian w opisie grup".

Pierwsze spotkanie w tej sprawie ma odbyć się 28 stycznia 2020r.

źródło: związek pielęgniarek OZZPIP

Wybrał: Mariusz Mielcarek 


Zobacz także:

Pielęgniarki: zembalowe "włożone do wyceny procedur". Jak to będzie wyglądało?

Proszę panie pielęgniarki, żeby jeżeli nawet takie sytuacje występują, nie narażajcie zdrowia i życia pacjentów...

Pielęgniarki: to nie jest tak, że my możemy pracować na dwóch, trzech, czterech etatach.