Praca także dla pielęgniarki. W ministerstwie. Podstawa do 4409 PLN. Trzynastka.

Praca dla pielęgniarki.


Praca w Departamencie Pielęgniarek i Położnych

Specjalista ds. współpracy z organizacjami pielęgniarek i położnych oraz analiz w Wydziale Współpracy i Analiz w Departamencie Pielęgniarek i Położnych

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista ds. współpracy z organizacjami pielęgniarek i położnych oraz analiz w Wydziale Współpracy i Analiz w Departamencie Pielęgniarek i Położnych

Liczba lub wymiar etatu: 1

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

- Współpraca z międzynarodowymi organizacjami pielęgniarek i położnych, w szczególności z Międzynarodową Radą Pielęgniarek oraz Międzynarodową Konfederacją Położnych oraz innymi międzynarodowymi organizacjami i stowarzyszeniami pielęgniarek i położnych w sprawach dotyczących wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej.
- Analiza dokumentów i przygotowywanie odpowiedzi do instytucji Unii Europejskiej i WHO w zakresie kształcenia, liczby i kwalifikacji pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia.
- Przygotowywanie i rozliczanie podróży zagranicznych przedstawicieli DPiP związanych z kompetencjami Departamentu.
- Prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem oceny realizacji obowiązku stosowania przez podmioty lecznicze minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych, ustalonych zgodnie z obwiązującymi przepisami.
- Przygotowywanie treści odpowiedzi na interpelacje, wnioski lub zapytania kierowane do Ministerstwa Zdrowia należące do właściwości Departamentu i stanowiska pracy w Departamencie.
- Wykonywanie zadań w ramach przygotowań obronnych państwa w zakresie działania Departamentu.
- Gromadzenie i analiza danych dotyczących zawodów pielęgniarki i położnej.

Warunki pracy

praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie;

Departament Pielęgniarek i Położnych mieści się w Warszawie przy ul. Miodowej 15; pokój zlokalizowany jest na I piętrze w budynku „B”; winda znajduje się w budynku „B” budynek częściowo jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze w budynku „B” i „C”;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e:

- wykształcenie: wyższe
- 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji,
- znajomość języka angielskiego w stopniu średniozaawansowanym, umożliwiający swobodną komunikację pisemną i ustną,
- znajomość aktów prawnych i wykonawczych z zakresu: organizacji ochrony zdrowia, działalności leczniczej,
- znajomość procedury administracyjnej,
- komunikatywność,
- posiadanie obywatelstwa polskiego,
- korzystanie z pełni praw publicznych,
- nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

- wymagania dodatkowe:

6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony zdrowia.
 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- CV i list motywacyjny,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, 
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku osób, które zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
- kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności.

Więcej informacji o powyższej ofercie pracy - Specjalista ds. współpracy z organizacjami pielęgniarek i położnych

źródło: ministerstwo zdrowia

Wybrał: Mariusz Mielcarek 


Zobacz także:

Bzdura roku? Pielęgniarki kontraktowe nie mogą być wliczane do wskaźnika zatrudnienia.

Pielęgniarki: Dysproporcje zarobkowe w zawodzie pielęgniarki mogą sięgać nawet 2 000 zł PLN.

Ministerstwo: pielęgniarka z licencjatem, czy pielęgniarka absolwentka LM, są to równoważne tytuły!