Sytuacja pielęgniarek szpitali jednoimiennych. Sprawa rekompensat.

Warunki pracy pielęgniarek w czasie pandemii.


Pielęgniarki szpitali jednoimiennych 

Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie sytuacji pracowników sieci jednoimiennych szpitali zakaźnych

Zobacz także: Od 16 kwietnia obowiązek zasłaniania twarzy.

Szanowny Panie Ministrze!

Działając na podstawie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, art. 14 ust. 1 pkt 7 z dnia 9 maja 1996 r. (Dz. U. 1996 Nr 73, poz. 350, z późniejszymi zmianami), oraz art. 191-193 Regulaminu Sejmu zwracam się do Pana Ministra w interesie pracowników sieci jednoimiennych szpitali zakaźnych.

Miejsce pracy personelu jednoimiennych szpitali zakaźnych z dnia na dzień, jak w przypadku Raciborza, zostało przekształcone w placówkę zakaźną dla osób zarażonych koronawirusem. Jak powszechnie wiadomo, pracownicy ci wykazują się szczególnym zaangażowaniem i zrozumieniem sytuacji. Jest zrozumiałe i akceptowane zarówno dla tych lekarzy i pielęgniarek, jak i dla ogółu społeczeństwa, że decyzją resortu wprowadzono zakaz pracy tego personelu z innymi pacjentami niż ci zarażeni koronawirusem. Ograniczenie to ma na celu potencjalne zmniejszenie kanałów transmisji zakażeń. Warto jednak wziąć pod uwagę, że przekształcony w zakaźny szpital powiatowy nie był wcześniej jedynym miejscem pracy dla białego personelu, a rozpoczynając swoją aktualną misję, zmuszeni są do porzucenia prywatnych gabinetów albo zarobkowania w innej placówce medycznej. Taka sytuacja wymaga rekompensaty utraconych źródeł utrzymania, zwłaszcza że wprowadzone przepisy umożliwiają przymusowe skierowanie do określonej pracy przy zwalczaniu epidemii, co wyklucza decyzję o jakimkolwiek swobodnym wyborze.

Jest oczywistym obowiązkiem decydentów zapewnienie lekarzom i pielęgniarkom będącym na pierwszej linii frontu walki z epidemią zarówno zdrowotnego, jak i ekonomicznego bezpieczeństwa jako tym, którzy najbardziej narażają swoje zdrowie i życie w trosce o pacjentów szpitali, w których pracują.

Zwracam się zatem do Pana Ministra z pytaniem:

Jakie środki i działania mogą zostać podjęte przez rząd RP, by w związku z zaistniałą szczególną sytuacją zapewnić dodatkowe wynagrodzenie za pracę w szczególnych warunkach i zrekompensować personelowi sieci szpitali jednoimiennych utratę dotychczasowych źródeł zarobkowania?

Z poważaniem

Gabriela Lenartowicz

Poseł na sejm RP

27 marca 2020 r.

źródło: sejm.gov.pl

Wybrał: Mariusz Mielcarek 

Zobacz także: Prezes NIPiP do pielęgniarek: Życzę Państwu dobrych Świąt!Zobacz także:

Pielęgniarki: brak środków ochrony równa się: "powstrzymanie się od pracy".

Pielęgniarka epidemiologiczna do pielęgniarki: ściągnij maskę ochronną.

Pielęgniarki: 24-godzinne dyżury nie dla wszystkich!