Pielęgniarki zarażone. Przekazano płyn do dezynfekcji.

Warunki pracy pielęgniarek.


Dwie pielęgniarki zarażone

Sklep Pielęgniarek - Maska ochronna wielokrotnego użytku.

1). 4 mieszkanki i 5 pracowników DPS w Zamościu jest zarażonych koronawirusem. Jedna osoba zmarła.

2.) Udało się zapewnić dodatkowe wsparcie personelu, potrzeba jednak płynów do dezynfekcji powierzchni, fartuchów ochronnych i kombinezonów

Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Albin Mazurek odpowiedział na wystąpienie Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur z 14  kwietnia 2020 r. w sprawie sytuacji w Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi w Zamościu. W zawiązku z doniesieniami medialnymi, KMPT pytał o działania podjęte w ramach epidemii.

6 kwietnia jedna z mieszkanek DPS trafiła do szpitala w Tomaszowie Lubelskim z gorączką i dreszczami. Na miejscu został wykonany test na obecność koronawirusa. Wynik był dodatni. Dzień później kobieta zmarła. Od tego momentu sanepid w Zamościu nałożył kwarantannę na wszystkich mieszkańców i pracowników DPS. 8 kwietnia o sytuacji został powiadomiony wojewoda. Tego dnia kolejne dwie mieszkanki zostały przewiezione do szpitala zakaźnego.

- Bezzwłocznie został przekazany płyn do dezynfekcji. Zapewniono także współpracę z lokalną firmą, która podjęła się szycia fartuchów i kombinezonów. Przekazano również personelowi przyłbice. Zorganizowano dowóz posiłków – podkreślił Albin Mazurek.

10 kwietnia przebadano 48 mieszkanek na obecność koronawirusa. W 4 przypadkach wynik był pozytywny. U pracowników potwierdzono 5 przypadków – u 2 opiekunek, 2 pielęgniarek i magazyniera. Tylko jedna z tych osób przebywała w kwarantannie domowej, pozostali obywali ją na terenie DPS. Zakażeni pracownicy zostali przewiezieni do szpitala w Tomaszowie Lubelskim.

- W związku z tym pojawił się problem z obsadą personelu do opieki nad mieszkankami. Władze miasta  podjęły działania zmierzające do zapewnienia opieki. Nawiązano współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy i Izbą Pielęgniarek i Położnych, wystosowano apel do jednostek, których działalność została zawieszona – wskazał przedstawiciel urzędu wojewódzkiego.

Czytaj dalej poniżej...

W efekcie działań do pomocy zgłosiła się jedna osoba. Ponadto przełożona Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi delegowała trzy siostry z Warszawy i dwie z Łabuń. Gotowość do pracy zgłosiły kolejne 4 osoby. Dla osób, które zostały zatrudnione, miasto zorganizowało hostel w bursie, gdzie mogą przebywać po zakończonej pracy w DPS.

Od 12 kwietnia rozpoczęto ozonowanie wszystkich pomieszczeń DPS. Codziennie dezynfekowane są pomieszczenia Placówki. Przeprowadzono też dezynfekcję ulic, przystanków terenu wokół DPS. Władze placówki podkreśliły, że dzięki szybkiej reakcji wielu osób i instytucji mają zapasy środków ochrony osobistej, takich jak rękawiczki jednorazowe, maseczki. Potrzeba natomiast płynów do dezynfekcji powierzchni, fartuchów ochronnych i kombinezonów. Kończą się też zapasy naczyń jednorazowych (kubków, talerzy, sztućców) i worków. Obiady są przygotowywane w ramach cateringu na zewnątrz, a dowożone są przez wojsko.

Aktualnie opiekę 44 mieszkankom DPS zapewnia personel - 13 osób przy ul. Żdanowskiej (31 mieszkankom) i 2 osoby w Filii, przy ul. Radzieckiej (13 mieszkankom – sprawniejszym, niewymagającym pomocy w czynnościach dnia codziennego, a jedynie motywowania i nadzoru). W tej sytuacji nie było konieczności wydawania polecenia delegowania pracowników spoza DPS do pracy w jednostce.

Wojewoda Lubelski wydał też starostom i prezydentom miast polecenie podjęcia działań zapewniających natychmiastowe wsparcie domów pomocy społecznej, w których występują problemy kadrowe ze sprawowaniem opieki nad mieszkańcami. Wsparcie kadrowe powinno opierać się na pracownikach m.in. z placówek wsparcia dziennego, dziennych domów i klubów seniora, oraz środowiskowych domów samopomocy.

- Służby Wojewody Lubelskiego monitorują na bieżąco sytuację Domu Pomocy Społecznej w Zamościu. Wydział Polityki Społecznej LUW jest z jednostką i Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym. WPS na bieżąco monitoruje też sytuacje w pozostałych domach pomocy społecznej województwa lubelskiego – podkreśla Albin Mazurek.

źródło: Rzecznik Praw Obywatelskich 

Czekamy na kolejne wiadomości od pielęgniarek i położnych w sprawie warunków pracy i zabezpieczenia w środki ochrony indywidualnej. Informujcie nas o bieżącej sytuacji w Waszych zakładach pracy. Kontakt: [email protected]

Zobacz także: Pielęgniarki piszą jak jestZobacz także:

Położna: Zostałam wytypowana do skierowania do pracy przy pandemii.

Ministerstwo o płacach pielęgniarek po studiach pomostowych.

Od 16 kwietnia obowiązek zasłaniania twarzy.