Pielęgniarki - organizacja pracy - dyżury medyczne.

Warunki pracy pielęgniarek i położnych.


Pielęgniarka ze średnim wykształceniem a dyżur medyczny 

W odpowiedzi na interpelację poselską wiceminister zdrowia józefa Szczurek-Żelazko napisała między innymi:
 
Ponadto do tej samej ustawy wprowadzono przepis art. 47a. stanowiący, że w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej dotyczące instytucji dyżuru medycznego stosuje się do pracowników wykonujących zawód medyczny w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych zatrudnionych w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń przez całą dobę.
 
Oznacza to, że we wskazanym okresie m. in. pielęgniarki i położne posiadające wykształcenie średnie mogą pełnić dyżury medyczne, a wynagrodzenie za pełnienie dyżuru będzie ustalane na takich samych zasadach jak w przypadku pracowników wykonujących zawód medyczny posiadających wyższe wykształcenie.
 
źródło: sejm.gov.pl
 
Poniżej cytuję treść przedmiotowego zapisu z ustawy:
 
Art. 47a. W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, przepisy art. 95–99 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295) stosuje się do pracowników wykonujących zawód medyczny w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1471 i 1565) zatrudnionych w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń przez całą dobę.
 
Wybrał: Mariusz Mielcarek 
 


Zobacz także:

Praca dla pielęgniarki - szpital wypłaca 50% dodatku za pandemię.

Pielęgniarka: zaniedbania to nie ostatnie dni. To ignorowanie pielęgniarek latami...

Pielęgniarka: Proszę osoby decyzyjne o troszkę wyobraźni!