MZ: na pandemię pielęgniarki szkolne i sanatoryjne.

Pielęgniarka w dobie pandemii.


Na pomoc pielęgniarki szkolne i sanatoryjne                

                                                                                               Warszawa, 21 kwietnia 2020 r.
  Pani
             Zofia Małas
     Prezes
                                        Naczelnej Rady Pielęgniarek
           i Położnych

 
Szanowna Pani Prezes!

W związku z potwierdzonymi przypadkami zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w Ośrodku Działalności Leczniczej „Caritas” w Warszawie i wystosowaną w związku z powyższym prośbą o pomoc, z jaką zwróciła się Dyrekcja ośrodka dotyczącą zapewnienia właściwej opieki zarażonym osobom oraz zabezpieczenia pozostałych pacjentów i pracowników placówki ograniczając dalsze rozprzestrzenianie się zakażeń, zwracam się do Pani Prezes oraz za jej pośrednictwem do Przewodniczących Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych z apelem o udzielenie (w miarę posiadanych możliwości) wsparcia tego typu jednostkom, również w przypadku zgłaszania takiej potrzeby na obszarze działań poszczególnych Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych. 

Ważne jest jak sądzę, aby w tego typu sytuacjach sięgać (w miarę istniejących na danym obszarze możliwości kadrowych) np. do zasobów personelu w zakresie pielęgniarek szkolnych czy też dotychczas pracujących w lecznictwie uzdrowiskowym, które mogłyby potencjalnie udzielać wsparcia w takich sytuacjach, wobec faktu ograniczenia ich aktywności zawodowej w dotychczasowych obszarach, w związku z epidemią COVID19.
Z góry dziękuję, za przychylne potraktowanie mojego apelu.

Z poważaniem,
Józefa Szczurek-Żelazko
Sekretarz Stanu


Zobacz także:

Dodatki za covid: lekarz 4 tys., pielęgniarka 2, reszta 1 tys.

Pielęgniarki - nowa organizacja pracy i "postojowe".

Dyrektor do pielęgniarek: "wróćcie na pole walki i wypełnijcie przyrzeczenie."