MZ - bezpłatne ubezpieczenie COVID-19 dla większej liczby pielęgniarek.

Pielęgniarki - ubezpieczenie Covid-19.

Ministerstwo zdrowia informowało, że wykupiło od PZU bezpłatne polisy ubezpieczeniowe dla pielęgniarek i położnych, walczących z pandemią koronawirusa, które są zatrudnione w szpitalach jednoimiennych. Pielęgniarki i położne stoją na stanowisku, że ministerstwo podzieliło pielęgniarki i położne na lepsze i gorsze. Bowiem nie tylko pielęgniarki ze szpitali jednoimiennych stoją na pierwszej linii w walce z pandemią. Teraz resort zdrowia informuje o ubezpieczeniu kolejnej grupy pielęgniarek.  


Pielęgniarka - bezpłatne polisy PZU

  • Dotychczas bezpłatnym ubezpieczeniem PZU ministerstwo objęło pielęgniarki i położne tylko ze szpitali jednoimiennych. 

  • Takie uregulowanie w zakresie ubezpieczenia pielęgniarek i położnych spotkało się z ogromną krytyką środowiska pielęgniarskiego. 

  • Obecnie ministerstwo informuje, że ubezpieczenie rozszerzono na pielęgniarki i położne" w oddziałach zakaźnych szpitali mieszanych" oraz z nakazami pracy od wojewody. 

Warszawa, 02 czerwca 2020


.IK:2008102.MG


Pani
Zofia Małas
Prezes
Naczelnej Izby
Pielęgniarek i Położnych


Szanowna Pani,

odpowiadając na Pani pismo znak: NIPiP-NRPiP-DM.0025.63.2020.MK z dnia 6 kwietnia  2020  r., przekazane drogą e-mail, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższego.

W ramach zawartej z PZU S.A. umowy zbiorowego  ubezpieczenia następstw  zakażenia po ekspozycji na koronawirus SARS- COV- 2, ochroną ubezpieczeniową objęto w pierwszej kolejności personel medyczny szpitali jednoimiennych, których zadaniem jest wyłącznie opieka nad pacjentami  podejrzanymi o zakażenie koronawirusem.

W związku z napływającymi do Ministerstwa wnioskami o rozszerzenie ubezpieczenia o personel medyczny pozostałych placówek, niezwłocznie podjęto prace nad stworzeniem warunków do objęcia rzeczonym ubezpieczeniem jak największej liczby pracowników służby zdrowia. W wyniku podjętych działań, w dniu 1.06.2020 r. podpisano aneks do umowy zawartej z PZU S.A., który znacznie poszerza krąg osób objętych ubezpieczeniem od następstw zakażenia koronawirusem.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi warunkami umowy, oprócz personelu szpitali jednoimiennych, ubezpieczeniu podlegają także lekarze, pielęgniarki, położne, farmaceuci, salowe i pozostały personel medyczny oraz szpitalny, w oddziałach zakaźnych szpitali mieszanych. Dodatkowo, ubezpieczeniem objęto lekarzy, pielęgniarki, położne, farmaceutów, salowe i pozostały personel medyczny oraz szpitalny, skierowanych do pracy przy zwalczaniu epidemii zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.).

Z poważaniem
Jarosław Kieszek
Dyrektor

źródło: Ministerstwo Zdrowia

Zobacz także:

Pielęgniarki - bezpłatne polisy Covid19 aneksowane przez PZU.

Za śmierć pielęgniarki nie 100 a 250 tys. PLN.

Pielęgniarki ubezpieczenie SARS-CoV-2Zobacz także:

Pielęgniarki - ministerstwo dało dyrektorom środki na wzrost wynagrodzeń.

Sejm - dodatek dla pielęgniarki to średnio 3 tys. PLN.

Za śmierć pielęgniarki nie 100 a 250 tys. PLN.