Dodatki dla pielęgniarek z konkursu. Dlaczego nie z dotacji.

Pielęgniarki - dodatki za pandemię.

Na stronie sejm.gov.pl w dniu 15 sierpnia opublikowano interpelację w sprawie sytuacji domów pomocy społecznej w perspektywie wzmożonej liczby zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Grupa zgłaszających posłów zwraca się z problemem do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej dotyczącym wysokości zasiłku chorobowego oraz dodatku za pandemię. 


Pielęgniarka - interpelacja w sprawie dodatków za koronawirusa

Autorzy interpelacji zwracają uwagę na wystosowane wcześniej pisma dotyczące sytuacji domów pomocy społecznej w dobie pandemii. W ich opinii, działania ministerstwa w tej kwestii były niewystarczające, zabrakło środków finansowych i środków ochrony osobistej. Dowodem potwierdzającym taki stan rzeczy mogą być doniesienia o powstawaniu w tych instytucjach ognisk koronawirusa.

Wysokość zasiłku chorobowego dla pielęgniarek 

Kolejnym problemem jest niekonkretne stanowisko ministerstwa wobec zwiększenia podstawy zasiłku chorobowego dla pracowników DPS-ów. Bardzo ważna i niepokojąca jest sytuacja pielęgniarek ograniczających swoją pracę do jednego zakładu: Również zastanawiający jest fakt, że dodatkowe wynagrodzenia dla m.in. pielęgniarek, które w epidemii ograniczyły swoją pracę do jednego zakładu, np. DPS, zostały przez Narodowy Fundusz Zdrowia zorganizowane w formie konkursu, a nie odgórnej dotacji. Może to ostatecznie doprowadzić do momentu, w którym część pielęgniarek rezygnujących z pracy w innych miejscach straci możliwość otrzymania pełnego wynagrodzenia.

Dodatki dla pielęgniarek nie z dotacji?

W związku z powyższym zgłaszający zwracają się do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z dwunastoma pytaniami. Trzy z nich dotyczą sytuacji pielęgniarek w domach pomocy społecznej w dobie pandemii:

1. Dlaczego Narodowy Fundusz Zdrowia zdecydował się na przyznawanie dotacji na dodatki do pensji dla m.in. pielęgniarek pracujących w domach pomocy społecznej, które ograniczyły ilość miejsc, w których świadczą usługi medyczne, ze względu na epidemię koronawirusa, w drodze konkursowej, a nie odgórnie przyznanej dotacji? Jak MRPiPS odnosi się do tej decyzji i jaki był udział ministerstwa w opracowywaniu, opiniowaniu i zatwierdzaniu tego przedsięwzięcia? Czy MRPiPS posiada informacje na temat tego, ile DPS dokonało już zgłoszenia celem uzyskania wyżej wskazanych środków? Jeśli tak, proszę o przedstawienie stosownych danych.
2. Kiedy można spodziewać się pierwszych wypłat środków finansowych dla m.in. domów pomocy społecznej, które złożyły odpowiednie dokumenty?
3. Jak MRPiPS odnosi się do postulatów pielęgniarek pracujących w domach pomocy społecznej, które od lat alarmują, iż dostają najniższe pensje spośród wszystkich pielęgniarek pracujących w Polsce? Czy MRPiPS przewiduje w projekcie nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2020 podwyższenie zasadniczego wynagrodzenia pielęgniarek pracujących w DPS?

Wybrała: Wiktoria Wrembel, pielegniarki.info.pl