W czerwcu wypłacą 5 tys. dodatku COVID-19.

Dodatki za pandemię.


Jednorazowy dodatek COVID-19 wypłacony będzie w czerwcu

Na ten temat jednorazowego dodatku COVID-19 wypowiadał się w sejmie minister zdrowia Adam Niedzielski. Więcej o tej sprawie czytaj w artykule pt. Minister o jednorazowej rekompensacie dla wszystkich. O tym zagadnieniu piszemy także na łamach kwietniowego wydnia Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Połoznych - pielegniarki.info.pl.

Wysokość dodatkowego świadczenia, wymiar i okres wykonywania pracy w warunkach bezpośredniego kontaktu z pacjentami zakażonymi SARS-CoV-2, uprawniające do dodatkowego świadczenia, określone zostaną w poleceniu Ministra Zdrowia dla Prezesa NFZ.

Należy zadać sobie pytanie: co z pielęgniarkami i położnymi, które nie mają wypłacanego dodatku COVID-19. Czy nowelizacja polecenia dla ministra zdrowia nie powinna objąć tych osób? Co w tej sprawie robią izby i związek pielęgniarek.

Teraz poinformowano, że właśnie zakończyły się rozmowy dot. wzrostu wynagrodzeń w ochronie zdrowia oraz wypłaty jednorazowego dodatku covidowego dla personelu niemedycznego szpitali.

Natomiast na stronie solidarnosc.gda.pl 14 maja 2021 roku poinformowano, że

"Premier Mateusz Morawiecki oficjalnie przekazał informację o przyznaniu jednorazowego dodatku w wysokości 5000 złotych brutto dla pracowników działalności podstawowej (niemedycznych). Dotyczyć to będzie pracowników którzy przepracowali minimum 21 dni w oddziałach i szpitalach covid – informuje Maria Ochman, przewodnicząca Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”.

Szczegóły przedstawione zostaną w maju przez Narodowy Fundusz Zdrowia, który będzie przekazywał środki finansowe dyrektorom tak aby wypłata dodatku była możliwa w czerwcu. (...)"

 

 

Wybrała: Katarzyna Kropska, pielegniarki.info.pl