Zapytanie poselskie do MZ w sprawie "sytuacji prawnej pielęgniarek rodzinnych i pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej".

Pielęgniarstwo środowiskowo - rodzinne.

 

Zapytanie nr 4130

do ministra zdrowia

w sprawie sytuacji prawnej pielęgniarek rodzinnych i pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej

   Szanowna Pani Minister! Zwróciły się do mnie przedstawicielki środowiska pielęgniarek rodzinnych. Zainteresowały mnie one problemem, jakim jest brak zróżnicowania pielęgniarek z uwagi na ich specjalizacje. Taki stan rzeczy powoduje, iż jedna osoba zmuszona jest pełnić obowiązki pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, jak również pielęgniarki rodzinnej. Sytuacja ta znacząco utrudnia potrzebującym dostęp do odpowiedniego poziomu opieki zdrowotnej, bowiem pielęgniarki nie są w stanie jednocześnie prowadzić swoich gabinetów, w których wykonują zlecenia lekarskie oraz zagwarantować chorym opiekę w ich domach. Obecnie na jedną pielęgniarkę przypada ok. 2750 osób wymagających udzielania im świadczeń medycznych w domu. Nie jest zatem możliwe, aby pielęgniarki obarczone pracą w gabinetach mogły jeszcze pełnić funkcję pielęgniarki rodzinnej. Pragnę zwrócić uwagę Pani Minister na fakt, iż wprowadzenie ustawowego zapisu rozdzielającego kompetencje pielęgniarki rodzinnej i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej miałoby korzystny wpływ zarówno na jakość, jak i dostępność realizowanych przez nie świadczeń medycznych.

   W związku z powyższym pragnę zadać Pani Minister pytanie: Czy Ministerstwo Zdrowia zamierza podjąć prace zmierzające w kierunku zmiany niekorzystnego dla środowiska pielęgniarek stanu prawnego?

   Z poważaniem

   Poseł Marzena Dorota Wróbel

   Radom, dnia 1 czerwca 2009 r.

Odpowiedź na zapytanie opublikujemy po jej ogłoszeniu.

 


 

 

Zobacz:

NOWOŚĆ - Dyskusje na Portalu według działów - Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna

Aktualności według działów - pielęgniarka i położna poz

Zobacz także:

Wideoaktualności - reportaż w sprawie gabinetów zabiegowych pielęgniarek środowiskowo - rodzinnych.

Reportaż telewizyjny w sprawie pielęgniarek środowiskowo - rodzinnych. "Pielęgniarki zamiast czuwać przy łóżkach chorych pacjentów, mają siedzieć w gabinetach od godziny 8 do 18. Problem w tym, że do gabinetów pacjenci nie przychodzą. Obłożnie chorzy, często sparaliżowani, oczekują na pielęgniarkę w domu".

Artykuły z Gazety Pielęgniarki i Położnej:

Zamach na samodziel. zawodową piel. rodzinnych.

List pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej.

 

Wystąpienia redakcji Gazety i Portalu - kontrola podwyżek w poz

Interpelacja poselska w sprawie gabinetów pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych.

Komentarze internautów w sprawie poz. Alternatywą jest porozumienie? 41 komentarzy!

Pielęgniarka POZ - zapraszam do dyskusji o warunkach kontraktowania 2009. Ponad 150 komentarzy!

Z redakcyjnej poczty: List pielęgniarek środowiskowo - rodzinnych do Prezesa Naczelnej Izby PiP. "Zaczyna się AGONIA". 10 KOMENTARZY!