Co ministerstwo zdrowia szykuje pielęgniarkom poz (środowiskowo - rodzinnym) nie zatrudnionym w praktyce lekarza poz? Czy to koniec samodzielności zawodowej pielęgniarek w zakresie poz? 14 KOMENTARZY.

Pielęgniarstwo środowiskowo - rodzinne.

Wszystkie pielęgniarki poz są zmuszone podpisać aneksy do umów zawartych z NFZ w związku z wejściem w życie Zarządzenia Nr 36/2009/DSOZ z dnia 30 lipca 2009 pod groźbą rozwiązania umowy.

Podpisanie w/w zarządzenia wiąże się z przejęciem obowiązków pielęgniarskiej opieki domowej w poz czyli zadaniówki.

12 sierpnia 2009 na stronach Ministerstwa Zdrowia ukazał się projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych (opłacanych przez NFZ) z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Projekt wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2009 roku,Ministerstwo Zdrowia ustaliło czas 8 dni wakacyjnych na konsultacje społeczne !!!

W projekcie tym praca pielęgniarki poz jest odzwierciedleniem obowiązków dawnej pielęgniarki praktyki pracującej w praktyce lekarza rodzinnego.

Jak ma wyglądać realizowanie testów przesiewowych, bilansów zdrowia, pielęgniarki poz nie pracującej w strukturach placówki lekarza poz (wykaz sprzętu medycznego pielęgniarki poz nie obejmuje wagi medycznej dla niemowląt, wagi medycznej ze wzrostomierzem, tablic do badania wzroku, pomocy do przeprowadzania testów przesiewowych wszystkie te urządzenia medyczne znajdują się w wykazie sprzętu obowiązującego w gabinecie zabiegowym lekarza poz).

Jak wiadomo pomiary antropometryczne od zawsze były dokonywane przed każdym lekarskim badaniem przesiewowm, bilansowym.

Wobec powyższego jak pielęgniarka, której gabinet jest oddalony o np. 2 km od gabinetu lekarza poz podoła temu kosmicznemu zadaniu, czy będzie śwadczeniodawcą spełniającym wymogi określone przez płatnika (NFZ)

 

Dlaczego w koszyku świadczeń nie znalazła się pielęgniarska opieka domowa w poz, skoro po wejściu w życie zarządzenia Nr 36/2009/DSOZ każda pielęgniarka poz podpisując aneks do umowy zawartej z NFZ przejęła obowiązki pielęgniarki zadaniowej.

Czy ta forma opieki nie będzie finansowana w całości przez NFZ ???

Czy to koniec samodzielności zawodowej pielęgniarek w zakresie poz?

20 sierpnia godzina 15.20

 


Na pytanie czy to koniec samodzielności zawodowej pielęgniarek powinna sobie odpowiedzieć każda z pielęgniarek rodzinnych, to przecież my same podpisujemy każdy aneks do umowy bez szemrania, który podsunie nam NFZ.

Nie ważne, że pielęgniarki kontraktowe zapracowały sobie na cudowną opinię od swoich pacjentów, nie ważne że w rankingach przeprowadzanych przez szereg instytucji -pielęgniarki kontraktowe stawiane są za wzór do naśladowania.

Trzeba je zniszczyć, bo pielęgniarka pracująca w gabinecie lekarza poz nie może konkurować z kontraktową!!!! bo jest zaharowana i nigdy nie będzie mogła sobie pozwolić na takie zaangażowanie wobec podopiecznego bo pracodawca nakłada na nią 1000 obowiązków w swojej placówce.

Dlaczego lekarze wzięli sobie za priorytet zniszczyć konkurencję dla cząstki ich praktyk?

„SŁUŻBA ZDROWIA nr 41-44 (3241-3244);    29 maja - 9 czerwca 2003 r

 

"Większość lekarzy rodzinnych uważa, że pielęgniarka środowiskowo-rodzinna powinna być zatrudniana przez lekarza, a nie - pracować w oparciu o indywidualny kontrakt.

- Jedynie zatrudnienie pielęgniarki przez lekarza gwarantuje dobrą współpracę. Poza tym - daje możliwość większej wiedzy o pacjencie, a także pełnego nadzoru nad procesem jego leczenia - wyjaśnia Ewa Masiakowska. - Pracuję w małej miejscowości i zatrudniam pielęgniarkę. Obie jesteśmy z tego rozwiązania bardzo zadowolone - dodaje.

Robert Sapa twierdzi, że osobne kontraktowanie pielęgniarek to zbytnia rozrzutność płatnika w sytuacji permanentnego braku środków.

Janusz Tylewicz przestrzega, że samodzielna pielęgniarka, w przypadku wprowadzenia całodobowej opieki, będzie musiała w nocy jeździć do pacjenta, nawet co godzinę, jeśli lekarz zleci np. monitoring ciśnienia „

  I dlaczego robią to rękami polityków i ustawodawców ?

   

  Załącznik do uchwały Nr 145/2003
  Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 lipca 2003 r.

   

  Wytyczne do zasad ujednoliconego kontraktowania świadczeń zdrowotnych
  na
  rok 2004.

  Generalną zasadą przyjętą w podstawowej opiece zdrowotnej powinna być deklaracja wyboru lekarza POZ. Należy utrzymać kapitacyjny sposób finansowania świadczeń. Należy rekomendować wprowadzenie obowiązku przeznaczania 15 % stawki kapitacyjnej na realizację badań diagnostycznych. Zakres świadczeń powinien być realizowany na podstawie kompetencji lekarza POZ, pielęgniarki środowiskowej/ rodzinnej, położnej środowiskowej/rodzinnej oraz pielęgniarki środowiskowej w środowisku nauczania i wychowania. Podstawowym założeniem powinien być wymóg kompleksowości świadczeń, z dopuszczeniem tzw. umowy podwykonawcze. Wskazane jest podkreślenie wymogu opieki całodobowej. Pomoc wyjazdowa powinna być realizowana we własnym zakresie lub wykupiona na podstawie umowy z innym świadczeniodawcą NFZ”

  oraz ciąg dalszy, aż do dnia dzisiejszego.

  Lekarze nie podnoszą atrakcyjności usług pielęgniarskich w swoich placówkach ale naginają prawo, doprowadzając do sytuacji, w której służy ono świadczenidawcy zwilokratniając jego dochody.

  A przecież powinno być odwrotnie !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Zmiany powinny być odczuwane przez pacjentów, świadczeniobiorców jako pozytywy !!!!!!!!!!!!!!

  Wobec powyrzszego

  czy pozytywne jest zgodnie z prawem wyrzucić pacjenta z gabinetu lekarza poz bo korzysta z usług pielęgniarki kontraktowej nie zatrudnionej w placówce tegoż lekarza?

  czy pozytywne jest, że pacjent ciężko chory musi szukać swojej pielęgniarki w jej gabinecie?

  Czy pozytywne jest, że pilęgniarka zamiast trafiać do ciężko chorych musi uganiać się za pacjentami pracującymi, chodzącymi bo lekarz odmówił wykonania zabiegu w placowce do której niejednokrotnie potrzebujący pacjent uczęszczał przez całe swoje życie jako osoba chodząca..

  Bulwersującym jest fakt,iż niejednokrotnie wyrzucani pacjenci byli budowniczymi placówek w których obecnie urzędują lekarze.

  Itp.....

  Dlaczego kolejne zarządzenia zamiast zacieśniać współpracę pomiędzy pielęgniarkami,położnymi a lekarzami dla dobra pacjenta doprowadzają w majestacie prawa do takich skrajnych sytuacji???

  20 sierpnia godz. 19.05

   

                                                                                             Ponownie pozdrawiam

   

                                                                                             Pielęgniarka POZ

  Zobacz także:

  3 sierpnia 2009 roku - NFZ - w ramach szukania oszczędności zostały podjęte następujące decyzje: niektóre oddziały NFZ wstrzymały zawieranie umów w zakresie świadczenia pielęgniarki POZ – zadaniowa forma finansowania; od roku 2010 NFZ odstępuje od w/w produktu – jednocześnie uzupełniając i wzmacniając finansowanie opieki długoterminowej. NFZ znowelizował zarządzenie nr Nr 105/2008/DSOZ.

  27 lipca 2009 roku - Pielęgniarka zadaniowa ma pod opieką maksymalnie ośmiu pacjentów. NFZ płaci takiej pielęgniarce około 6 tys. zł miesięcznie. Zobacz reportaż telewizyjny w tej sprawie. Padają w nim słowa: "Pielęgniarki nie są kontrolowane. I nie zawsze są uczciwe. Często wpisują zabiegi, których nie wykonują. A pacjenci pozostawieni są bez opieki". Zobacz jakie stanowisko w tej sprawie zajął przedstawiciel izby pip.

   

   

   

  NOWOŚĆ - Dyskusje na Portalu według działów - Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna

  Aktualności według działów - pielęgniarka i położna poz

  Wideoaktualności - reportaż w sprawie gabinetów zabiegowych pielęgniarek środowiskowo - rodzinnych.

  Reportaż telewizyjny w sprawie pielęgniarek środowiskowo - rodzinnych. "Pielęgniarki zamiast czuwać przy łóżkach chorych pacjentów, mają siedzieć w gabinetach od godziny 8 do 18. Problem w tym, że do gabinetów pacjenci nie przychodzą. Obłożnie chorzy, często sparaliżowani, oczekują na pielęgniarkę w domu".

  Artykuły z Gazety Pielęgniarki i Położnej:

  Zamach na samodziel. zawodową piel. rodzinnych.

  List pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej.

   

  Wystąpienia redakcji Gazety i Portalu - kontrola podwyżek w poz

  Interpelacja poselska w sprawie gabinetów pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych.

  Komentarze internautów w sprawie poz. Alternatywą jest porozumienie? 41 komentarzy!

  Pielęgniarka POZ - zapraszam do dyskusji o warunkach kontraktowania 2009. Ponad 150 komentarzy!

  Z redakcyjnej poczty: List pielęgniarek środowiskowo - rodzinnych do Prezesa Naczelnej Izby PiP. "Zaczyna się AGONIA". 10 KOMENTARZY!