MZ ma przedstawić "pozycjonowanie stanowisk" pracy pielęgniarek i położnych. 65 KOMENTARZY.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

 

"Pozycjonowanie stanowisk" pracy pielęgniarek i położnych według MZ będzie miało na celu ustalanie wysokości wynagrodzenia w zależności od pełnionej funkcji, stażu zawodowego oraz posiadanego wykształcenia przez daną pielęgniarkę i położną. Propozycję takiego systemu ma przedstawić grupie zawodowej pielęgniarek i położnych ministerstwo zdrowia w najbliższym czasie. Od tego systemu miałby być zależny system podwyżek dla naszej grupy zawodowej.

Jestem bardzo ciekaw jakiego rodzaju będzie to regulacja i na jakich zasadach będzie się opierała. Należy pamiętać, że ministerstwo zdrowia w przypadku konfliktów płacowych w zakładach opieki zdrowotnej stoi na stanowisku, że ministerstwo nie jest stroną w tych sporach, gdyż kształtowanie polityki płacowej to kompetencja osób odpowiedzialnych za kierowanie poszczególnymi szpitalami. W obecnym systemie prawnym ministerstwo zdrowia nie ma kompetencji w zakresie kształtowania płac pielęgniarek i położnych w skali ogólnopolskiej. Pośrednio może kształtować płace w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, które zatrudniają około 7 tys. pracowników, poprzez siatkę płac wprowadzoną rozporządzeniem. W jaki sposób ministerstwo zamierza wpływać na system wynagradzania pielęgniarek w samodzielnych publicznych zoz, niepublicznych zoz to na razie tajemnica. W obecnym systemie prawnym kształtowanie płac pielęgniarek i położnych w skali ogólnopolskiej jest możliwe poprzez wprowadzenie pondzakładowego układu zbiorowego.

Powyższe wskazuje, że obecne działania ministerstwa zdrowia w zakresie płac pielęgniarek i położnych to obiecanki cacanki, a tak naprawdę ministerstwo odbiera przywileje płacowe pielęgniarek i położnych, poprzez nowelizację ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

Informacje w powyższym zakresie będziemy na bieżąco przedstawiać na Portalu. Zapraszam do lektury poniższych linek np. co minister zdrowia mówi o płacach pielęgniarek i położnych, dyskusje na Portalu w sprawie wartościowania stanowisk pracy w pielęgniarstwie i położnictwie. 

Mariusz Mielcarek 

23 kwietnia 2009 roku - Zobacz co minister zdrowia powiedziała w sejmie o "minimalnym wynagrodzeniu" pielęgniarek i położnych. 8 KOMENTARZY.

3 sierpnia 2009 roku - MZ "prowadzi ustalenia zmierzające do ewentualnego powołania zespołu ds. taryf, którego zadaniem miałoby być opracowanie, na podstawie wartościowania stanowisk pracy, projektu systemu wynagradzania pielęgniarek i położnych". 

12 grudnia 2008 roku - Komentarz na Portalu: "podawanie wysokości pensji brutto, to jak podawanie długości przyrodzenia z długością kręgosłupa".