Poseł do MZ: Kilka tysięcy pielęgniarek z dnia na dzień zostało pozbawionych pracy, a kilkadziesiąt tysięcy pacjentów straciło dotychczasową opiekę.

Świadczenia pielęgniarki POZ – zadaniowa forma finansowania.

 

Zobacz trzyminutowy materiał wideo o pracy pielęgniarek wykonujących świadczenia w ramach PIELĘGNIARSKIEJ OPIEKI POZ.

Szanowna Pani Minister!

Korzystając z uprawnień przyznanych na mocy art. 20 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, składam interpelację w sprawie finansowania świadczeń Pielęgniarskiej Opieki Domowej POZ.

W związku z wieloma wystąpieniami środowiska pielęgniarek i położnych, które prowadzą działalność na podstawie wpisu do rejestru indywidualnych praktyk i ewidencji działalności gospodarczej oraz zarejestrowały niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, proszę o odniesienie się do zgłaszanych przez nie problemów. Jestem pewna, że zagadnienie jest doskonale znane Pani Minister, ponieważ interwencje w tej sprawie od kilku miesięcy kierowane są zarówno do posłów, samorządowców jak i bezpośrednio na Pani ręce. Szczególnie istotne jest odniesienie się do odmowy przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich NFZ zawierania umów, które miały obowiązywać po 1 lipca 2009 r., pomimo wcześniejszych zapewnień, że kontrakty zostaną zawarte. Kilka tysięcy pielęgniarek z dnia na dzień zostało pozbawionych pracy, a kilkadziesiąt tysięcy pacjentów straciło dotychczasową opiekę. Tych obowiązków nie przejęły lekarskie POZ. Naruszone zostało zaufanie obywateli do instytucji państwowych i porządku prawnego.
 
 
 W związku z powyższym kieruje do Pani Minister pytania:

1.Kto i w jakim zakresie zapewnia pacjentom dotychczasową opiekę pielęgniarską?
2.Jak będzie rozwiązany problem opieki pielęgniarskiej w domach pomocy społecznej, w których pielęgniarki zwolniły się z pracy i założyły własną działalność, zgodnie z zaleceniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej?
3.Kto zwróci pielęgniarkom, byłym pracownikom DPS poniesione nakłady związane z założeniem własnych firm do czego zostały nakłonione stanowiskiem MPiPS.?
4.W jaki sposób finansowane będą te świadczenia w nowym porządku prawnym, na podstawie wydanych przez Panią Minister rozporządzeń dotyczących świadczeń gwarantowanych?

Poseł

Elżbieta Streker – Dembińska

Warszawa, dnia 9 października 2009 r.

 

Zobacz również:

Wniosek od Rzecznika Praw Obywatelskich oraz pisma do członków sejmowej i senackiej komisji zdrowia i do Prezesa NFZ, Ministra Zdrowia w sprawie legalności działań dyrektorów oddziałów wojewódzkich NFZ w przedmiocie odmowy podpisywania umów o wykonywanie świadczeń pielęgniarki POZ - zadaniowa forma finansowania. 3 KOMENTARZE.

 

 Ogólnopolska kampania: "Opieka Domowa w POZ - Pielęgniarki dla swoich chorych". Zobacz jak urzędnicy NFZ manipulują systemem! 6 KOMENTARZY.

 

Ogólnopolska kampania - PIELĘGNIARKI DLA SWOICH CHORYCH. Przeczytaj na czym polegać mają zaproponowane przez inicjatorów akcji działania. Dosyć bezowocnych dyskusji! Nie mamy czasu na gadanie! Na co dzień jesteśmy rozproszeni, ale ... 104 KOMENTARZE.