Wniosek od Rzecznika Praw Obywatelskich oraz pisma do członków sejmowej i senackiej komisji zdrowia i do Prezesa NFZ, Ministra Zdrowia w sprawie legalności działań dyrektorów oddziałów wojewódzkich NFZ w przedmiocie odmowy podpisywania umów o wykonywanie świadczeń pielęgniarki POZ – zadaniowa forma finansowania. 4 KOMENTARZE.

4 min czytania
AktualnościPielęgniarstwo w opiece długoterminowej.
Wniosek od Rzecznika Praw Obywatelskich oraz pisma do członków sejmowej i senackiej komisji zdrowia i do Prezesa NFZ, Ministra Zdrowia w sprawie legalności działań dyrektorów oddziałów wojewódzkich NFZ w przedmiocie odmowy podpisywania umów o wykonywanie świadczeń pielęgniarki POZ – zadaniowa forma finansowania. 4 KOMENTARZE.

 Wniosek

do Rzecznika Praw Obywatelskich

                                  

                                   Pan
Janusz Kochanowski
Rzecznik Praw Obywatelskich

  Od 2008 roku Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadził zadaniową formę finansowania świadczeń pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej nazwaną  Pielęgniarską Opieką Domową POZ, skierowaną do pacjentów niesprawnych w zakresie podstawowych funkcji życiowych, wymagających opieki pielęgniarskiej w domu. Ten produkt miał za zadanie poszerzyć ograniczoną dostępność do opieki pielęgniarskiej pacjentów  których pielęgnacją zajmowały się pielęgniarki środowiskowo – rodzinne. Powyższe ograniczenia wynikają z faktu, że  jedna pielęgniarka środowiskowo – rodzinna przypada średnio na około dwa i pół tysiąca pacjentów. Natomiast pielęgniarka wykonująca świadczenia w ramach Pielęgniarskiej Opieki Domowej POZ miała pod swoją opieką od pięciu do ośmiu pacjentów. Taki model opieki nad osobami niesprawnymi lub sparaliżowanymi z niewydolnym układem oddechowo – krążeniowym, często z demencja starczą lub innymi zaburzeniami psychogeriatrycznymi został dobrze przyjęty przez pacjentów i ich rodziny, a także przez pielęgniarki, które upatrywały w prowadzonym modelu opieki możliwość samodzielnego wykonywania zawodu oraz rozwoju zawodowego.

  W tym celu wiele pielęgniarek zgodnie z wymogami prawa wystąpiło o wpis do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarek i położnych  i ewidencji działalności gospodarczej oraz zarejestrowało niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. Pielęgniarki pozyskały i wyremontowały niezbędne pomieszczenia a także podjęły kształcenie podyplomowe w celu uzyskania odpowiednich kwalifikacji i uprawnień zawodowych. Realizacja powyższych działań wiązała się z poniesieniem kosztów.

  Należy nadmienić, że pielęgniarki były motywowane do wykonywania zawodu w ramach instytucji Pielęgniarskiej Opieki Domowej POZ przez różne państwowe organy np.: Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz władze samorządowe (starostów oraz prezydentów miast) zwłaszcza w odniesieniu do opieki nad pacjentami przebywającymi w Domach Pomocy Społecznej.

  Obecnie w skali całego kraju wojewódzkie oddziały NFZ związane jest  blisko 500 umowami o udzielanie świadczeń w ramach Pielęgniarskiej Opieki Domowej POZ. Przy założeniu, że każda umowa dotyczy niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej w ramach którego Pielęgniarską Opiekę Domową świadczy od kilku do kilkudziesięciu pielęgniarek należy domniemywać, że taką formę wykonywania zawodu realizuje kilka tysięcy pielęgniarek. Natomiast   pod ich opieką znajduje się co najmniej 20 do 30 tysięcy pacjentów przy założeniu, że każda pielęgniarka wykonuje świadczenia od 5 do 8 pacjentów.  

  Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie w swoich orzeczeniach podkreślał, że „Obywatel ma prawo układać swoje sprawy, ufając, że nie naraża się na skutki nieprzewidywalne w momencie podejmowania decyzji i działań. Ma również prawo działać w przekonaniu, że jego działania podejmowane pod rządami obowiązującego prawa i wszelkie związane z nimi następstwa będą także i później uznane przez porządek prawny” w związku z tym „ustawodawca, dokonując kolejnych zmian stanu prawnego, nie może tracić z pola widzenia interesów podmiotów, ukształtowanych przed dokonaniem zmian stanu prawnego” a jednostka „winna mieć możliwość określenia zarówno konsekwencji poszczególnych zachowań i zdarzeń na gruncie obowiązującego w danym momencie stanu prawnego, jak też oczekiwać, że prawodawca nie zmieni ich w sposób arbitralny. Bezpieczeństwo prawne (…) związane z pewnością prawa umożliwia więc przewidywalność działań organów państwa, a także prognozowanie działań własnych.” Trybunał Konstytucyjny podkreśla, że w „ten sposób urzeczywistniana jest wolność jednostki, która według swoich preferencji układa swoje sprawy i przyjmuje odpowiedzialność za swoje decyzje, a także jej godność, poprzez szacunek porządku prawnego dla jednostki, jako autonomicznej, racjonalnej istoty”.

 

  Wobec powyższego, budzącą poważne wątpliwości w zakresie legalności należy uznać decyzje (bez  okresu vacatio legis) dyrektorów oddziałów wojewódzkich NFZ z czerwca br. o odmowie zawierania nowych umów w przedmiotowym zakresie, które miały obowiązywać po 1 lipca 2009 roku.  

  Proszę o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie.

Potwierdzenie wysłania wniosku do Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 6 października 2009 roku.

Redakcja
Portalu i Gazety

Pielęgniarek i Położnych

Mariusz Mielcarek

Treść pisma w przedmiotowej sprawie do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministra Zdrowia.

Treść pisma przesłanego do poniżej wymienionych  członków sejmowej komisji zdrowia:

Arłukowicz Bartosz
Atamańczuk Cezary
Chrapkiewicz Daniela
Czechyra Czesław
Dąbrowska Alicja
Hoc Czesław
Janowska Zdzisława
Kamiński Tomasz
Katulski Jarosław
Kopyciński Sławomir
Kossakowski Wojciech
Kozłowska-Rajewicz Agnieszka
Krzyśków Adam
Kulas Jan
Latos Tomasz
Małecka-Libera Beata
Masłowska Gabriela
Matuszny Kazimierz
Moskal Kazimierz
Mucha Joanna
Naguszewski Tadeusz
Okrągły Janina
Orzechowski Andrzej
Orzechowski Maciej
Piecha Bolesław Grzegorz
Raba Norbert
Raczkowski Damian
Skowrońska Krystyna
Sławiak Bożena
Sońta Krzysztof
Sopliński Aleksander
Sośnierz Andrzej
Sprawka Lech
Streker-Dembińska Elżbieta
Szczypińska Jolanta
Sztolcman Grzegorz
Wiązowski Waldemar
Wrona Waldemar
Wykręt Adam
Ziętek Jerzy

Treść pisma przesłanego do poniżej wymienionych  członków senackiej komisji zdrowia:

Jarosław Duda
Janina Fetlińska
Ryszard Górecki
Stanisław Karczewski
Paweł Klimowicz
Janusz Rachoń
Marek Rocki

Ogólnopolska kampania: „Opieka Domowa w POZ – Pielęgniarki dla swoich chorych”. Zobacz jak urzędnicy NFZ manipulują systemem! 3 KOMENTARZE.

Ogólnopolska kampania – PIELĘGNIARKI DLA SWOICH CHORYCH. Przeczytaj na czym polegać mają zaproponowane przez inicjatorów akcji działania. Dosyć bezowocnych dyskusji! Nie mamy czasu na gadanie! Na co dzień jesteśmy rozproszeni, ale … 97 KOMENTARZY.

Zobacz także:

Wystąpienia redakcji Gazety i Portalu

Wystąpienie redakcji Gazety i Portalu do MZ w sprawie publikacji „banku pytań”, które będą obowiązywać na państwowym egzaminie kończącym szkolenia specjalizacyjne pielęgniarek i położnych.

Ratownictwo medyczne – wystapienie redakcji Gazety i Portalu w sprawie daty granicznej 31 grudnia 2010 roku w ustawie o PRM.

 PIP – Główny Inspektorat Pracy: Jeżeli przepływ środków finansowych w zoz, wskazuje na nieprawidłowości, w celu weryfikacji stanu faktycznego, należy złożyć informację . . .

Kolejne wystąpienie redakcji Gazety i Portalu w odpowiedzi na niesatysfakcjonujące stanowisko NFZ w sprawie kontroli realizacji ustawy podwyżkowej w poz.

Wystąpienie redakcji Gazety i Portalu do NIPiP oraz OZZPIP w sprawie potrzeby racjonalnego uregulowania kwestii norm zatrudnienia w nowej ustawie o zoz.

Wystąpienie redakcji Gazety i Portalu do samorządu i związku zawodowego w sprawie potencjalnej groźby likwidacji w zoz stanowiska pielęgniarki, położnej oddziałowej. 70 KOMENTARZY.

Wystąpienie redakcji Gazety i Portalu do MZ, NFZ, PIP w sprawie realizacji ustawy podwyżkowej w odniesieniu do pielęgniarek i położnych poz.

NIE DAJMY SIĘ!!! Drawsko Pomorskie – dyrektor nakazał pielęgniarkom nauczyć panie sprzątaczki czynności pielęgniarki instrumentariuszki brudnej.

Zobacz trzyminutowy materiał wideo o pracy pielęgniarek wykonujących świadczenia w ramach PIELĘGNIARSKIEJ OPIEKI POZ.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8229 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Pielęgniarka: pielęgniarstwo nigdy nie będzie zawodem prestiżowym

1 min czytania
Komentarze pielęgniarek Pod jednym z postów na temat różnic w wynagrodzeniach pielęgniarek pojawiły się dwa poniższe komentarze. Pielęgniarki wskazują, że odwieczne kłótnie…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarek. Umowa o pracę, kontraktowa - do 11 tys. PLN.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Poradnia kardiologiczna oferującą diagnostykę nieinwazyjną i konsultacje lekarskie na wysokim poziomie zarówno dorosłym, jak i dzieciom od pierwszych…
AktualnościOrzecznictwo sądowePraktyka zawodowa

Pielęgniarka złożyła skargę. NFZ nałożył 82 tys. kary.

8 min czytania
Pielęgniarka pisze skargę do ministra zdrowia i zawiadamia prokuraturę… NFZ nakłada karę na pogotowie… Pogotowie odwołuje się na drodze sądowej… Redakcja Ogólnopolskiego…
Komentarze