NFZ oszczędza ograniczając dostęp pacjentów do świadczeń pielęgniarskich. Teraz Fundusz wydaje komunikat, że rzekomy wzrost wynagrodzeń pracowników NFZ to informacje nieprawdziwe i tendencyjne, bowiem w 2010 roku pracownicy Funduszu zgodnie z układem zbiorowym będą mieli w płacach "uwzględniony wskaźnik inflacji". Podwyżka, która nie jest podwyżką? Funduszowa hipokryzja nie zna granic! 1 KOMENTARZ.

Z jednej strony NFZ i MZ "oszczędza" 260 mln zł likwidując Pielęgniarską Opiekę Domową w POZ z drugiej strony wydaje miliardy na program korzystny finansowo dla lekarzy rodzinnych, który będzie także utrzymany w 2010 roku!   I na podwyżkę płac dla swoich pracowników. Przepraszam, wzrost płac o "wskaźnik inflacji".

Komunikat w sprawie rzekomego wzrostu wynagrodzeń w NFZ w 2010 roku.

W związku z publikacją dotyczącą rzekomego wzrostu wynagrodzeń pracowników NFZ, zawierającą nieprawdziwe i tendencyjnie przedstawione informacje, Centrala NFZ informuje: 

W projekcie planu finansowego NFZ na 2010 rok nie zaplanowano żadnych podwyżek płac dla pracowników NFZ. Uwzględnienie w płacach prognozowanego wskaźnika inflacji oraz dodatków stażowych wynika z układu zbiorowego obowiązującego w NFZ i pracodawca ma obowiązek go przestrzegać.

Planowane na 2010 rok zatrudnienie dodatkowych administratorów systemów informatycznych jest niezbędne. Ze względu na rozliczenia ze świadczeniodawcami droga elektroniczną, NFZ planuje uruchomić zmianowy system pracy komórek informatycznych tak, aby rozliczenia umów mogły odbywać się przez całą dobę. 

Koszty wynagrodzeń stanowią około 47,01% kosztów administracyjnych Funduszu oraz 0,52% kosztów Funduszu.

źródło - Biuro Komunikacji Społecznej NFZ