Liczba miejsc na dofinansowanych studiach pomostowych w Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu zwiekszyła się z 38 do 69. Zobacz komunikat mnisterstwa zdrowia w tej sprawie.

Dofinansowane studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych 2009/2010r.

 

Zobacz komunikat MZ w sprawie dofinansowanych studiów pomostowych. . .

 

Zobacz także:

Głos pielęgniarki w sprawie dofinansowanych studiów pomostowych na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo. Pielęgniarka pomyślnie przeszła rozmowę kwalifikacyjną. I . . . . "To jest jawna dyskryminacja!" 11 KOMENTARZY.

Zobacz wykaz uczelni, które prowadzić będą dofinansowane studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych w roku akademickim 2009/2010. Takie studia prowadzić od jesieni będzie 45 uczelni z pośród 63 kształcących na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo. 8 KOMENTARZY.

Zobacz jakie zasady postępowania kwalifikacyjnego na studia pomostowe przyjęto na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Wyraź swoją opinię poprzez zamieszczenie komentarza. 15 KOMENTARZY.

Z redakcyjnej poczty: W sprawie studiów pomostowych. "Przestańmy bić pianę tylko . . ." 64 KOMENTARZE.

 

 

Czy system dofinansowania studiów pomostowych dla pielęgniarek i położnych jest sprawiedliwy? Dlaczego pielęgniarka zainteresowana tymi studiami jest uzależniona od tego czy dana uczelnia wystąpi o środki finansowe z UE? 37 KOMENTARZY.

 

Z redakcyjnej poczty: Informacja z przebiegu "rekrutacji" na dofinansowane studia pomostowe. Warto przeczytać! 13 KOMENTARZY.

"Studia pomostowe kosztowały nas 5-8 tys. zł. Teraz będą za darmo". Dotychczasowe absolwentki tych studiów są rozżalone . . . 16 KOMENTARZY.

Zobacz także:

NOWOŚĆ - Dyskusje na Portalu według działów:

- Dofinansowane studia pomostowe.

- Czas trwania studiów pomostowych.

Aktualności według działów:

- Studia pomostowe

- Dofinansowane studia pomostowe

- Studia pomostowe - fikcyjne praktyki

Interesujesz się dofinansowanymi studiami?

Musisz przeczytać Raport Gazety Pielęgniarki i Położnej - Dofinansowane studia pomostowe

Dofinansowane studia pomostowe 2009

Informacje ogólne

Rozmowa ze studentką

Wykaz uczelni

Informator Gazety Pielęgniarki i Położnej- Studia pomostowe - praktyki zawodowe

Informator Gazety i Portalu Pielęgniarek i Położnych - studia pomostowe

Obowiązujące regulacje prawne według działów - studia pomostowe

Aktualności według działów - studia pomostowe

Aktualności według działów - dofinansowane studia pomostowe

Interpelacje posłów i senatorów według działów - dofinansowane studia pomostowe