Z redakcyjnej poczty - pielęgniarka zadaniowa: To tylko obiecanki! Ja tam swoje wiem . . . 10 KOMENTARZY.

Świadczenia pielęgniarki POZ – zadaniowa forma finansowania.

 

Jest już pewne, że nie będzie pielęgniarskiej opieki domowej - zadaniowej w 2010r. Uspokajają nas tym, że zadania opieki zadaniowej przejmie opieka długoterminowa. Obiecanki, że przy kwalifikacji pacjenta do opieki długoterminowej odstąpią od wymogów wykonywania 7 znanych działań zabiegowych i podwyższą skalę Barthel do 60 pkt. to i tak to na nic. NFZ na 2010r. nie przewiduje nowych kontraktów, tylko aneksowanie dotychczasowych umów. To niby skąd wezmą się te „nowe” pielęgniarki długoterminowe na rynku usług medycznych?

Założyłam NZOZ pielęgniarski 2 lata temu właśnie po to, by prowadzić opiekę długoterminową, bo widziałam wielką potrzebę wśród pacjentów na tego rodzaju świadczenia.

Udało mi się "wynegocjować" kontrakt umożliwiający na zatrudnienie 1 pielęgniarki na pół etatu. Była akurat możliwość kontraktowania pielęgniarskiej opieki środowiskowej (obecnie domowej) tzw. zadaniowej w POZ, do której wszyscy nakłaniali a zwłaszcza pracownicy NFZ więc zakontraktowałam te świadczenia, bo dla pacjenta to mała różnica a opiekę otrzymał. Pacjentów przybywało, więc zatrudniałam nowe pielęgniarki. Wszyscy byli zadowoleni, ale mnie to nie satysfakcjonowało, bo obsługa tego kontraktu od początku była bardzo skomplikowana niejasna i czasochłonna. Nadal byłam zainteresowana kontraktowaniem opieki długoterminowej i co kwartał zwracałam się do NFZ o rozszerzenie tego kontraktu. Odpowiedź zawsze była taka sama -brak środków finansowych w NFZ.

Otrzymałam 30 września 2009 roku przesyłką kurierską wypowiedzenie umowy na pielęgniarską opiekę domową - zadaniową w POZ chociaż miałam wieloletni kontrakt do końca 2010r. NFZ jako powód podaje Zarządzenie Prezesa nr 36/2009, które wcale nie mówi o rozwiązywaniu umów. Tym samym wszyscy pacjenci naszego NZOZ pozostają pozbawieni jakiejkolwiek opieki pielęgniarki (środowiskowej, która dzięki NFZ przestała już istnieć, czy pielęgniarki POZ, która to wg NFZ powinna robić wszystko i wszędzie) na2010 rok. Nikt nam do tej pory nie zagwarantował, że będzie można je „przepisać” na opiekę długoterminową. Dlaczego?Bowiem nowych kontraktów nie przewidują!!! 

Opieka długoterminowa nie jest w POZ tylko w specjalistyce. Lekarze rodzinni z Porozumienia Zielonogórskiego pozbędą się pielęgniarek "zabierających" im pieniądze a specjaliści się ucieszą!

Gdzie jest nasza samodzielność zawodowa? Gdzie są Izby Pielęgniarskie? Kto powinien stać na straży poszanowania naszego zawodu, naszych praw?

Nie dajmy się oczarować obietnicami!!!

Co zrobimy z naszymi pacjentami. Weźmiemy sobie ich do domów?

Zapraszam do merytorycznej dyskusji. Merytorycznej . . .

Pielęgniarka zadaniowa

18 listopada 2009 roku, godz. 18.20

Z ostaniej chwili:

PAP poinformowało, że "Wiceminister zdrowia Marek Haber podał, że została przygotowana nowelizacja 10 rozporządzeń koszykowych, która zakłada utrzymanie w przyszłym roku, warunków kontraktowania świadczeń, obowiązujących obecnie. Dotyczy to zarówno tych umów, które z racji swojego trwania przechodzą na rok 2010 , jak i tych, które kończyłyby się 31 grudnia 2010 r. Konkursy przewidziane są tylko na świadczenia z zakresu opieki długoterminowej".

Mariusz Mielcarek

18 listopada 2009 roku, godz. 19.15

 

Zobacz także:

6 listopada 2009 roku - Z redakcyjnej poczty - Pielęgniarka zadaniowa pisze: Urzędnicy lubelskiego NFZ na pytanie o pracowników świadczących usługi pielęgniarskie w formie zadaniowej radzą ich zwolnić , gdyż forma kapitacyjna nie wystarczy aby ich utrzymać. 2 KOMENTARZE.

16 listopada 2009 roku - Informacja inicjatorów Ogólnopolskiej Kampanii "PIELĘGNIARKI DLA SWOICH CHORYCH" o kierunkach nowelizacji rozporządzenia MZ w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej z dnia 30 sierpnia 2009 roku. Minister Zdrowia pani Ewa Kopacz i Prezes NFZ pan Jacek Paszkiewicz modyfikują swój wyrok opublikowany na głównej stronie Portalu? 3 KOMENTARZE.