Informacja inicjatorów Ogólnopolskiej Kampanii "PIELĘGNIARKI DLA SWOICH CHORYCH" o kierunkach nowelizacji rozporządzenia MZ w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej z dnia 30 sierpnia 2009 roku. Minister Zdrowia pani Ewa Kopacz i Prezes NFZ pan Jacek Paszkiewicz modyfikują swój wyrok opublikowany na głównej stronie Portalu? 4 KOMENTARZE.

3 min czytania
AktualnościPielęgniarstwo w opiece długoterminowej.
Informacja inicjatorów Ogólnopolskiej Kampanii "PIELĘGNIARKI DLA SWOICH CHORYCH" o kierunkach nowelizacji rozporządzenia MZ w sprawie świadczeń gwarantowanych  z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej z dnia 30 sierpnia 2009 roku. Minister Zdrowia pani Ewa Kopacz i Prezes NFZ pan Jacek Paszkiewicz modyfikują swój wyrok opublikowany na głównej stronie Portalu? 4 KOMENTARZE.

Zobacz materiały telewizyjne:

13 października 2009 roku

18 października 2009 roku

1 listopada 2009 roku

4 listopada 2009 roku

4 listopada 2009 roku

8 listopada 2009 roku

Po wielu tygodniach wspólnych działań dla pacjentów opieki domowej w ramach Ogólopolskiej Kampanii PIELĘGNIARKI DLA SWOICH CHORYCH pojawia się projekt, który daje szansę na zapewnienie świadczeń pielęgniarskich w warunkach domowych. Ministerstwo Zdrowia wraz AOTM prowadzi prace nad pilną nowelizacja rozporządzenia w zakresie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych,  gwarantowanych w ramach opieki długoterminowej. Treść projektu zmian, która  została przesłana do konsultacji ekspertów i konsultantów zawiera między innymi:

  • Doprecyzowanie zapisów dotyczących udzielania świadczeń dla pacjentów wentylowanych mechanicznie leczonych w warunkach domowych oraz zmian w niektórych szczegółowych wymogach w tej kategorii usług np. zmniejszenie częstotliwości wizyt lekarskich i pielęgniarskich.
  • Zmianę wymogów dotyczących kwalifikacji pacjentów do pielęgniarskiej opieki domowej polegającą na wykreśleniu konieczności wykonywania u pacjenta jednego z 7 działań zabiegowych . Oznacz to , ze głównym kryterium kwalifikacji będzie ocena według zmodyfikowanej  skali Barthel  czyli stan pacjenta od 0 do 40 pkt .
  • Wprowadzono zróżnicowanie ilości pacjentów, którymi może się jednoczasowo opiekować pielęgniarka w pielęgniarskiej opiece długoterminowej poprzez utrzymanie liczby 6 pacjentów przebywających pod różnymi adresami  i 15 pacjentów  przebywających pod jednym  adresem czyli np. będących mieszkańcami DPS. Zmiana ta budzi wciąż dużo kontrowersji w środowisku pielęgniarskim, głownie z uwagi na brak kompleksowego rozwiązania problemu opieki zdrowotnej dla mieszkańców DPS.

Zmianę zapisów w Załączniku Nr 2, czyli w Karcie oceny pacjenta kierowanego do zakładu opiekuńczego poprzez rozszerzenie opisu jednego z punktów dotyczącego spożywania posiłków. Omawiana zmiana umożliwia dostęp pacjentom zakładów do żywienia pozajelitowego.

Reasumując zmiany w omawianym Rozporządzeniu dają szansę dla pacjentów i pielęgniarek zatrudnionych w różnych formach opieki domowej, ale pod warunkiem że:

1. Projektowana zmiana Rozporządzenia zostanie zakończona , opublikowana i wejdzie w życie w najbliższych tygodniach np. do końca listopada 2009.
2. Narodowy Fundusz Zdrowia dokona odpowiednich zmian w zarządzeniu w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej na 2010 rok.
3. Narodowy Fundusz Zdrowia dokona odpowiednich zmian w planie budżetu na 2010 rok i zapewni środki na realizację świadczeń wynikającą z przygotowywanych zmian rozporządzenia czyli na realizację pielęgniarskiej opieki długoterminowej.
4. Jeszcze w tym roku zostaną przygotowane i przeprowadzone postępowania konkursowe we wszystkich Oddziałach NFZ  w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej , tak aby z dniem 1 stycznia zagwarantować ciągłość świadczeń dla obecnych podopiecznych opieki domowej w ramach POZ i wszystkich pacjentów kwalifikujących się do opieki, zgodnie z  nowymi zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Kończąc,  teraz należy dołożyć wszelkich starań aby przypadkowe lub bezmyślne działania środowiska, nie spowodowały sytuacji w której  decydenci zatrzymają się wyłącznie na zmianie prawnej a nie zapewnieniu warunków na jej wdrożenie czyli realizacji punktu 3 i 4.

Inicjatorzy ogólnopolskiej akcji PIELĘGNIARKI DLA SWOICH CHORYCH

16 listopada 2009 roku 

Zobacz także:

Dział na Portalu – Świadczenia pielęgniarki POZ – zadaniowa forma finansowania37 ARTYKUŁÓW.

5 listopada 2009 roku – Decydenci nerwowo, pospiesznie i trochę w ukryciu pracują nad nowelizacją wybranych rozporządzeń o świadczeniach gwarantowanych. Plan mają taki . . . 3 KOMENTARZE.  

6 listopada 2009 roku – Kilka refleksji w sprawie poniedziałkowego 'spotkania’ w MZ. Zapraszam do dyskusji . . . czy należy na takie spotkanie do MZ się udawać, w sytuacji totalnej wojny ministerstwa zdrowia i narodowego funduszu zdrowia ze stanem pielęgniarskim w Polsce? 17 KOMENTARZY.

9 listopada 2009 roku – Posłowie i senatorowie wystosowali ponad 20 interpelacji. A MZ nadal powtarza jak mantra: niech obłożne chorych przebywających w domu oraz pensjonariuszy w DPS pielęgnuje pielęgniarka poz, która pod opieką ma 2750 pacjentów. Kolejna interpelacja z dnia 3 listopada w sprawie likwidacji 'instytucji pielęgniarki domowej’. Poseł: zmieńcie warunki kontraktowania aby pielęgniarki zadaniowe mogły wykonywać swoje dotychczasowe zdania w ramach opieki długoterminowej. 11 KOMENTARZY.

10 listopada 2009 roku – Nie rozumiem postępowania władz Naczelnej Izby PIP. Godzina 10.15 – opublikowano notatkę ze spotkania podpisaną przez wiceministra zdrowia oraz prezesa samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych. 10 KOMENTARZY.

12 listopada 2009 roku – Kilka refleksji po poniedziałkowym spotkaniu władz samorządowych pielęgniarek i położnych z wiceminstrem zdrowia panem Markiem Haberem . . . czyli rachunek zysków i strat pielęgniarek na koniec 2009 roku. 5 KOMENTARZY.

15 listopada 2009 roku – Komunikat NFZ dotyczący publikacji zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej na 2010 rok.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8176 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościOrzecznictwo sądowePraktyka zawodowa

Pielęgniarki - pacjentka w sądzie: wzywane pielęgniarki nie przychodziły.

4 min czytania
Sąd o prawa pacjenta do informacji o swoim stanie zdrowia, także w kontekście wykonywania praktyki zawodowej przez pielęgniarki… W jednym uzasadnień do…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. 10 tys. złotych netto.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Nowopowstająca prywatna klinika medyczna poszukuje do pracy pielęgniarki anestezjologicznej. Miejsce pracy : Częstochowa Wynagrodzenie: 10 000 netto /miesięcznie…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki - To nic, że plują nam w twarz. Ważne, że w duchu "merytorycznego dialogu".

2 min czytania
Działania związku i izby pielęgniarek w kontekście postawy ministerstwa zdrowia wobec postulatów płacowych… Już jest jasne w jaki sposób ministerstwo zdrowia odniosło…
Komentarze