Wystąpienie redakcji Portalu z dnia 23 listopada 2009 roku do ministerstwa zdrowia w sprawie terminu dostosowania polskiego prawa w zakresie liczby godzin kształcenia na tzw. studiach pomostowych do uzgodnień przedstawionych w komunikacie MZ "skrócenie studiów pomostowych dla pielęgniarek, absolwentów liceów medycznych" opublikowanym w dniu 20 listopada 2009 roku. 25 KOMENTARZY.

Studia pomostowe pielęgniarek i położnych.

 

Zobacz wystapienie redakcji Portalu:

Proszę o podanie konkretnego terminu od kiedy uczelnie wyższe będą mogły prowadzić kształcenie na studiach pomostowych dla absolwentów liceów medycznych, których liczba godzin będzie zgodna z ostatnimi ustaleniami pomiędzy Polską a Komisją Europejską („1150 godzin kształcenia zawodowego, w ciągu dwóch semestrów”)?

24 listopada 2009 roku - Jakby to było pięknie gdyby ani jedna polska pielęgniarka i położna nie rozpoczęła w 2009 roku studiów pomostowych.

20 listopada 2009 roku - Komisja Europejska zgodziłą się na skrócenie czasu trwania studiów pomostowych dla polskich pielęgniarek i położnych. Przewodnicząca OZZPiP: "Jak to się będzie miało do tych pielęgniarek i położnych, które ukończyły wcześniej tą większą ilość godzin"? 74 KOMENTARZE.

Zobacz także:

NOWOŚĆ - Dyskusje na Portalu według działów:

- Dofinansowane studia pomostowe.

- Czas trwania studiów pomostowych.

 Aktualności według działów:

- Studia pomostowe

- Dofinansowane studia pomostowe

- Studia pomostowe - fikcyjne praktyki

Zobacz inne wystąpienia redakcji:

Wystąpienie redakcji Gazety i Portalu do MZ w sprawie publikacji "banku pytań", które będą obowiązywać na państwowym egzaminie kończącym szkolenia specjalizacyjne pielęgniarek i położnych.

Ratownictwo medyczne - wystapienie redakcji Gazety i Portalu w sprawie daty granicznej 31 grudnia 2010 roku w ustawie o PRM.

 

 

PIP - Główny Inspektorat Pracy: Jeżeli przepływ środków finansowych w zoz, wskazuje na nieprawidłowości, w celu weryfikacji stanu faktycznego, należy złożyć informację . . .

 

Kolejne wystąpienie redakcji Gazety i Portalu w odpowiedzi na niesatysfakcjonujące stanowisko NFZ w sprawie kontroli realizacji ustawy podwyżkowej w poz.

Wystąpienie redakcji Gazety i Portalu do NIPiP oraz OZZPIP w sprawie potrzeby racjonalnego uregulowania kwestii norm zatrudnienia w nowej ustawie o zoz.

Wystąpienie redakcji Gazety i Portalu do samorządu i związku zawodowego w sprawie potencjalnej groźby likwidacji w zoz stanowiska pielęgniarki, położnej oddziałowej. 70 KOMENTARZY.

Wystąpienie redakcji Gazety i Portalu do MZ, NFZ, PIP w sprawie realizacji ustawy podwyżkowej w odniesieniu do pielęgniarek i położnych poz.

NIE DAJMY SIĘ!!! Drawsko Pomorskie - dyrektor nakazał pielęgniarkom nauczyć panie sprzątaczki czynności pielęgniarki instrumentariuszki brudnej.