Polityka kłamstw i manipulacji w sprawie pielęgniarek zadaniowych - sytuacja w województwie podkarpackim. Przeczytaj stanowisko Senatu RP w sprawie proponowanych przez resort zdrowia i NFZ warunków kontraktów na pielęgniarkę długoterminową świadczoną w DPS. 3 KOMENTARZE.

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej.

 

15 stycznia 2010 roku - Zobacz wyemitowany  przez TVN w programia "UWAGA" reportaż o pielęgniarskiej opiece długoterminowej. Komentarz redakcji Portalu do wypowiedzi przedstawiciela ministerstwa zdrowia może być tylko jeden - KOMPROMITACJA!!! 35 KOMENTARZY. 

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej.

 


 

Od kilku miesięcy Ministerstwo Zdrowia wraz z Centralą NFZ przekazuje sprzeczne i kłamliwe informacje  o działaniach w zakresie zabezpieczania świadczeń zdrowotnych dla pacjentów objętych pielęgniarską opieką zadaniową.
Najpierw [przez wiele miesięcy] wszyscy przedstawiciele władz wraz z Panią Minister na czele twierdzili, że pielęgniarka środowiskowo-rodzinna może zabezpieczyć kompleksową opiekę na 2750 podopiecznych w tym kilkudziesięciu chorych leżących w domu.
Od listopada decydenci stwierdzili jednak, że istnieje potrzeba zmiany fikcyjnego prawa i zasad kontraktowania w obszarze świadczeń pielęgnacyjno - opiekuńczych czyli zagwarantowania pielęgniarskiej opieki długoterminowej dla pacjentów w skali 0-40 pkt czyli nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia.
Równocześnie w odpowiedzi na kolejne wystąpienia kierowane przez Redakcję Portalu do Pani Minister i Premiera RP otrzymaliśmy odpowiedź datowaną 23.12.2009 r. z informacją o zabezpieczeniu przez NFZ odpowiednich środków finansowych w wysokości 149,5 mln zł na świadczenia dla 14 tys. pacjentów opieki zadaniowej przechodzących od 1 marca do opieki zadaniowej (0-40pkt.). W stanowisku tym Ministerstwo Zdrowia potwierdziło, że dla każdego pacjenta w skali miesiąca zabezpieczono średnio ok. 1000 zł od marca do końca grudnia 2010 r.
Ale niestety okazuje się, że w obecnych warunkach w naszym kraju ani prawo ani słowa Ministra nie mają żadnej wartości. W dniu 21.01.10. pielęgniarki realizujące pielęgniarską opiekę zadaniową w ramach poz na terenie województwa podkarpackiego otrzymały propozycje renegocjacji umów w świetle których zabezpieczono finansowo wyłącznie dla 30% pacjentów w skali 0-40 korzystających ze świadczeń opieki domowej, czyli po raz kolejny decydenci próbują oszukać zarówno pacjentów jak i pielęgniarki.

Inicjatorzy ogólnopolskiej akcji PIELĘGNIARKI DLA SWOICH CHORYCH

 

 


UWAGA!!! 

 

Stanowisko Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Senatu RP z dnia 21 stycznia 2010 roku w sprawie proponowanych przez resort zdrowia i NFZ warunków kontraktów na pielęgniarkę długoterminową świadczoną w domach pomocy społecznej.

 

 


 

 

Zobacz także:

 


18 stycznia 2010 roku - Stanowisko pielęgniarek opieki zadaniowej z województwa wielkopolskiego, mazowieckiego oraz podlaskiego w sprawie pielęgniarstwa w DPS. 21 KOMENTARZY.