Zobacz jak jest zorganizowany egzamin dyplomowy na studiach pomostowych, na przykładzie jednej z wyższych uczelni prowadzącej przedmiotowe studia. Co myślicie o egzaminie praktycznym dla czynnych zawodowo pielęgniarek i położnych? Pielęgniarka na Portalu w 2006 roku pisała: "egzamin praktyczny dla studenta z prawem wyk. zawodu, praktyką, kursami, uważam za absurd i podważanie kompetencji".

Studia pomostowe pielęgniarek i położnych.

.

Egzamin dyplomowy na studiach

niestacjonarnych - pomostowych

.

Egzamin dyplomowy na studiach pomostowych składa się z 2 części.

I Część – Egzamin praktyczny

.
Odbywa się w oddziałach szpitalnych: oddział chorób wewnętrznych, oddział chirurgii ogólnej, oddział dziecięcy ( student losuje jeden z trzech oddziałów ).
Egzamin praktyczny przeprowadza Instytutowa Komisja Egzaminacyjna powołana przez Dyrektora Instytutu Pielęgniarstwa w skład, której wchodzi: przewodniczący (nauczyciel posiadający aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/ pielęgniarza, posiadający stopień naukowy, lub pełniący funkcje kierowniczą w IP, lub będący na stanowisku wykładowcy), promotor, recenzent i trzech nauczycieli posiadający aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/ pielęgniarza.
.

Egzamin praktyczny polega na rozpoznaniu problemów pielęgnacyjnych ( postawienie diagnozy pielęgniarskiej) i zaplanowaniu opieki pielęgniarskiej dla jednego, wylosowanego w dniu egzaminu, pacjenta. Egzamin rozpoczyna się o godzinie 6.45 losowaniem oddziału a następnie zadania egzaminacyjnego, w którym są zawarte informacje na temat pacjenta: numer sali, wiek, rozpoznanie lekarskie, imię i nazwisko. Student otrzymuje dokumentację, na której pisze plan opieki, a także harmonogram przebiegu egzaminu i kryteria oceniania. Osoba egzaminująca posiada dla każdego zdającego arkusz obserwacji wykonania zadania egzaminacyjnego, w którym ustalone są kryteria według skali punktowej, przeliczane są na ocenę.
.

Dokumentację przebiegu egzaminu praktycznego stanowią: protokół z przeprowadzenia losowania oddziałów, lista studentów po losowaniu oddziałów, protokół z przebiegu egzaminu dyplomowego w oddziale.
.

II Część – egzamin teoretyczny

.
Do egzaminu teoretycznego student może przystąpić po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu praktycznego. Egzamin teoretyczny odbywa się przed Instytutową Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Dyrektora Instytutu Pielęgniarstwa wg Regulaminu studiów.
.

Egzamin teoretyczny składa się z dwóch etapów:

.
I - obrona pracy licencjackiej.

Po prezentacji pracy licencjackiej odbywa się dyskusja dotycząca prezentowanego tematu pracy. Komisja egzaminacyjna zadaje pytania dotyczące pracy licencjackiej. Prace licencjacką student przygotowuje pod kierunkiem nauczyciela ze stopniem lub tytułem naukowym lub stopniem wykładowcy. Metodologia pisania pracy licencjackiej dostępna jest dla studenta na stronie http://pwszn.webpark.pl/praca_licen.htm

Ocenie przez promotora i recenzenta podlegają: zgodność tematu z treścią pracy, jasny i logiczny układ pracy, poprawność językowa i estetyka, dobór i sposób wykorzystania źródeł.
Zasady pisania pracy licencjackiej zapisane są w Instytutowym Regulaminie pisania pracy licencjackiej.

.
II – odpowiedź ustna na dwa pytania wylosowane z zagadnień dotyczących: chirurgii i pielęgniarstwa chirurgicznego, interny i pielęgniarstwa internistycznego, pediatrii i pielęgniarstwa pediatrycznego oraz podstaw pielęgniarstwa.
Ostateczną dokumentację z przebiegu egzaminu dyplomowego stanowi protokół egzaminu dyplomowego oraz ustalenia ostatecznego wyniku studiów. Ocenę końcową stanowią: średnia ocen z toku studiów, oceny uzyskane z egzaminu praktycznego i teoretycznego oraz obrony pracy.

Powyższa informacja pochodzi ze strony internetowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie. Stanowi fragment dokumentu pt. "ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA NA STUDIACH POMOSTOWYCH KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO PRZEWODNIK DLA NAUCZYCIELI I STUDENTÓW".

Zobacz także:

30 października 2006 roku - To, że na egzaminie licencjackim obowiązuje egzamin praktyczny dla studentów po maturze, uważam za prawidłowe, ale egzamin praktyczny dla studenta z prawem wyk. zawodu, praktyką, kursami, uważam za absurd i podważanie kompetencji. 22 KOMENTARZE.

4 MARCA 2007 ROKU - Gdy rozpoczynałam naukę zjazdy odbywały się raz w miesiącu, i trwały od piatku po południu do niedzieli. Problem zaczął się w tym roku. Zjazdy zaczynają się często w CZWARTEK RANO! 14 KOMENTARZY.

Komentarze użytkowników

#1  2010.08.12 07:28:06 ~piel

Byłam na pomostówce przezyłam nikt nie miwił z ebedzie łatwo bez przesady z tymi absurdami ,iłego dnia

#2  2010.08.12 13:40:47 ~gość

A ja słyszałem że niektóre uczelnie nie prowadzą egzaminów praktycznych nie wiem czy to prawda ale gdzieś o tym czytałem.Jak ja robiłem pomostówkę to juz wtedy były plany żeby odejść od tej formy egzaminu

#3  2010.08.12 16:15:07 [email protected]

A czy osoby nie praktykujące na co dzień przy łóżku pacjenta mogą egzaminować? to jakaś paranoja!

#4  2010.08.12 19:01:09 ~studentka

Egzamin powinen by bo to inny typ kształcenia i inne wymogi. Paranojom jest , że na uczelni z której pochodza te zasady jako asystenci pracuja Panie , które od lat albo nawet nigdy nie wykonywały zawodu i cżesto nie maają wykształcenia magisterskiego pielęgniarskiego , a z-ca dyrektora instytutu to myli nawet wkłucie centralne z cewnikiem zewnątrzoponowym i boi sie zbliżac do pacjenta , ale za to wszytkimi pomiata łamiąc swoim zachowaniem kodeks etyki.Ale cóz typowe zachowanie osby , która nieiele umie , pracowała tylko przez chwilę w rejestracji i wstyd tylko ze ktoś jej dał takie stanowisko.ciekawe dlaczego?

#5  2010.08.13 16:06:05 ~ewa

Studentka, co do osób egzaminujących masz rację , ale powinna być tylko obrona pracy licencjackiej , bez egzaminu zawodowego , bo już raz zdałyśmy go!

#6  2010.08.13 23:44:09 ~Wolf

Studentka pisze: "Paranojom jest" Studentko, jesteś "analfabetkom"! To pewnie efekt sudjuf w które się uwikłałaś. Podobne wypowiedzi utwierdzają mnie tylko w przekonaniu, że gniot edukacyjny który kreuje podobnych "yntelygentóf" utożsamiając pielęgniarstwo z kretynizmem. Ja proponuję całkowite zniesienie egzaminów na studiach pomostowych. W końcu to przecież szkoły specjalne dla inteligentnych inaczej! Dla oceny tych biednych "sudentuf" adekwatna byłaby paraolimpiada z wiedzy niepotrzebnej.

#7  2010.08.13 23:46:34 ~Wolf

Errata "utożsamiając" - ma być: "utożsamia"

#8  2010.08.14 22:52:44 ~studentka

Masz racje wolf w mój bład bo to liczba pojedyncza , a nie mnoga .Jednak TY inteligencie bez matury zapewne nie pojmujesz ze ktoś może zrobic błąd bo TY ich nigdy nie robisz dlatego nie jesteś analfabetą tylko zwykłym .dopowiedz sobie sam

#9  2010.08.15 14:22:59 ~Andzia

Oj studentko, chyba wolf trafił Cię prosto między oczy, bo zwieracze ci puściły.

#10  2010.08.18 01:39:06 ~studentka

Andzia nie zwieracze mam ok choć dobrze kojarzysz. WOL to pierwsze 3 litery nazwiska opisanej Pani , a f to od fuj bo on jak widzi pacjenta to mówi fuj fuj ale śmierdzi Także ja wiem kim jest wolf

#11  2010.09.12 15:49:22 ~piel69

A wiecie koleżanki,że w innych krajach pielęgniarki czynne zawodowo mają co 5 lat egzaminy i dostają licencję na wykonywanie zawodu.

#12  2010.10.20 12:09:59 ~MALGOSIA

AD.INNYCH KRAJOW,GDZIE PIELEGNIARKI MAJA EGZAMIN CO 5 LAT:MOZNA WIEDZIEC GDZIE/-BO JAK BYLAM W ANGLII TO PIELEGNIARKI NIE ODROZNIALY SPIACZKI CUKRZYCOWEJ OD SENNOSCI.TO JA CHCE DO TEGO KRAJU,CO SA CO 5 LAT EGZAMINY:D PS.KRWI TEZ NIE POBIERALY,BO NIE POTRAFIA(CO NIEKTORE RODOWITE ANGIELKI).TAM TAKIE WYTLUMACZENIE WYSTARCZA.

Dodaj komentarz