Zobacz jak jest zorganizowany egzamin dyplomowy na studiach pomostowych, na przykładzie jednej z wyższych uczelni prowadzącej przedmiotowe studia. Co myślicie o egzaminie praktycznym dla czynnych zawodowo pielęgniarek i położnych? Pielęgniarka na Portalu w 2006 roku pisała: "egzamin praktyczny dla studenta z prawem wyk. zawodu, praktyką, kursami, uważam za absurd i podważanie kompetencji".

2 min czytania
AktualnościDofinansowane studia pomostoweStudia pomostoweStudia pomostowe - fikcyjne praktyki
Zobacz jak jest zorganizowany egzamin dyplomowy na studiach pomostowych, na przykładzie jednej z wyższych uczelni prowadzącej przedmiotowe studia. Co myślicie o egzaminie praktycznym dla czynnych zawodowo pielęgniarek i położnych? Pielęgniarka na Portalu w 2006 roku pisała: "egzamin praktyczny dla studenta z prawem wyk. zawodu, praktyką, kursami, uważam za absurd i podważanie kompetencji".

.

Egzamin dyplomowy na studiach

niestacjonarnych – pomostowych

.

Egzamin dyplomowy na studiach pomostowych składa się z 2 części.

I Część – Egzamin praktyczny

.
Odbywa się w oddziałach szpitalnych: oddział chorób wewnętrznych, oddział chirurgii ogólnej, oddział dziecięcy ( student losuje jeden z trzech oddziałów ).
Egzamin praktyczny przeprowadza Instytutowa Komisja Egzaminacyjna powołana przez Dyrektora Instytutu Pielęgniarstwa w skład, której wchodzi: przewodniczący (nauczyciel posiadający aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/ pielęgniarza, posiadający stopień naukowy, lub pełniący funkcje kierowniczą w IP, lub będący na stanowisku wykładowcy), promotor, recenzent i trzech nauczycieli posiadający aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/ pielęgniarza.
.

Egzamin praktyczny polega na rozpoznaniu problemów pielęgnacyjnych ( postawienie diagnozy pielęgniarskiej) i zaplanowaniu opieki pielęgniarskiej dla jednego, wylosowanego w dniu egzaminu, pacjenta. Egzamin rozpoczyna się o godzinie 6.45 losowaniem oddziału a następnie zadania egzaminacyjnego, w którym są zawarte informacje na temat pacjenta: numer sali, wiek, rozpoznanie lekarskie, imię i nazwisko. Student otrzymuje dokumentację, na której pisze plan opieki, a także harmonogram przebiegu egzaminu i kryteria oceniania. Osoba egzaminująca posiada dla każdego zdającego arkusz obserwacji wykonania zadania egzaminacyjnego, w którym ustalone są kryteria według skali punktowej, przeliczane są na ocenę.
.

Dokumentację przebiegu egzaminu praktycznego stanowią: protokół z przeprowadzenia losowania oddziałów, lista studentów po losowaniu oddziałów, protokół z przebiegu egzaminu dyplomowego w oddziale.
.

II Część – egzamin teoretyczny

.
Do egzaminu teoretycznego student może przystąpić po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu praktycznego. Egzamin teoretyczny odbywa się przed Instytutową Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Dyrektora Instytutu Pielęgniarstwa wg Regulaminu studiów.
.

Egzamin teoretyczny składa się z dwóch etapów:

.
I – obrona pracy licencjackiej.

Po prezentacji pracy licencjackiej odbywa się dyskusja dotycząca prezentowanego tematu pracy. Komisja egzaminacyjna zadaje pytania dotyczące pracy licencjackiej. Prace licencjacką student przygotowuje pod kierunkiem nauczyciela ze stopniem lub tytułem naukowym lub stopniem wykładowcy. Metodologia pisania pracy licencjackiej dostępna jest dla studenta na stronie http://pwszn.webpark.pl/praca_licen.htm

Ocenie przez promotora i recenzenta podlegają: zgodność tematu z treścią pracy, jasny i logiczny układ pracy, poprawność językowa i estetyka, dobór i sposób wykorzystania źródeł.
Zasady pisania pracy licencjackiej zapisane są w Instytutowym Regulaminie pisania pracy licencjackiej.

.
II – odpowiedź ustna na dwa pytania wylosowane z zagadnień dotyczących: chirurgii i pielęgniarstwa chirurgicznego, interny i pielęgniarstwa internistycznego, pediatrii i pielęgniarstwa pediatrycznego oraz podstaw pielęgniarstwa.
Ostateczną dokumentację z przebiegu egzaminu dyplomowego stanowi protokół egzaminu dyplomowego oraz ustalenia ostatecznego wyniku studiów. Ocenę końcową stanowią: średnia ocen z toku studiów, oceny uzyskane z egzaminu praktycznego i teoretycznego oraz obrony pracy.

Powyższa informacja pochodzi ze strony internetowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie. Stanowi fragment dokumentu pt. 'ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA NA STUDIACH POMOSTOWYCH KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO PRZEWODNIK DLA NAUCZYCIELI I STUDENTÓW’.

Zobacz także:

30 października 2006 roku – To, że na egzaminie licencjackim obowiązuje egzamin praktyczny dla studentów po maturze, uważam za prawidłowe, ale egzamin praktyczny dla studenta z prawem wyk. zawodu, praktyką, kursami, uważam za absurd i podważanie kompetencji. 22 KOMENTARZE.

4 MARCA 2007 ROKU – Gdy rozpoczynałam naukę zjazdy odbywały się raz w miesiącu, i trwały od piatku po południu do niedzieli. Problem zaczął się w tym roku. Zjazdy zaczynają się często w CZWARTEK RANO! 14 KOMENTARZY.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8117 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościSzkolenia pielęgniarek i położnych

Na kurs specjalistyczny dla pielęgniarek zapisało się ponad 700 osób.

1 min czytania
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek Według danych prezentowanych na stronie internetowej Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie dowiadujemy się, że kurs specjalistyczny, któremu…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarka Krystyna Ptok w sejmie: 17 miliardów złotych przetransferowano.

2 min czytania
Czy ustawa o podwyżkach dla pielęgniarek musi być procedowana przez Zespół Trójstronny? Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych w kilku ostatnich artykułach…
Aktualności

Pielęgniarki - tylko to nam się wypomina.

1 min czytania
Pielęgniarki o piciu kawki Temat przerw w pracy pielęgniarek i położnych oraz słynnego picia kawki i machania laczkiem wraca jak bumerang. Powtarzane…
Komentarze