Redakcja Portalu rozmawiała w sprawie deklaracji wyboru najpierw z prezesem PZ, teraz z prezesem Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia panią Bożeną Janicką.

Pielęgniarki i położne rodzinne.

 

W dniu dzisiejszym rozmawiałem z panią Bożeną Janicką prezesem Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia. To szef jednej z dwóch organizacji, która uczestniczyła w pracach zespołu poz, który powołał minister zdrowia, a którego owocem prac jest projekt nowelizacji ustawy regulującej zasady w zakresie deklaracji wyboru. Drugą organizacją reprezentującą praktyki lekarzy rodzinnych było Porozumienie Zielonogórskie. Skandaliczna to sytuacja kiedy o sprawach dotyczących w równym stopniu praktyk prowadzonych przez lekarzy, pielęgniarek, położnych udział biorą tylko organizacje reprezentujące tylko praktyki prowadzone przez lekarzy rodzinnych. Bardzo szczegółowo ten aspekt prac zespołu opisałem tutaj.

W dniu 18 listopada przedstawiłem informacje w sprawie rozmów z prezesem PZ panem Jackiem Krajewskim. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Wróćmy zatem do rozmowy z prezesem PPOZ. Otóż pani Bożena Janicka wyraziła pogląd, że zaproponowane zmiany w projekcie ustawy wynikały tyko z potrzeby uregulowania kwestii finansowych w zakresie rozliczeń pomiędzy lekarzami, pielęgniarkami, położnymi poz a NFZ. Dotychczasowe zasady były bardzo niekorzystne dla lekarzy, ale także dla praktyk prowadzonych przez pielęgniarki i położnych. Prezes PPOZ podkreśliła, że na zaproponowanych w projekcie zmianach skorzystają zarówno praktyki lekarskie oraz pielęgniarek i położnych. Stwierdziła również, że podczas prac zespołu poz pojawiła się propozycja aby deklaracja wyboru była składana tylko na świadczeniodawcę! Takiemu rozwiązaniu stanowczo się sprzeciwiła. Ponadto wyraziła pogląd, że czuje się autorką rozwiązań zaproponowanych w przedmiotowym projekcie nowelizacji, a zapisy nowelizacji w żaden sposób nie prowadzą do sytuacji, kiedy pacjent będzie zobowiązany u jednego świadczeniodawcy złożyć deklarację wyboru jednocześnie na wybór lekarza, pielęgniarkę, położną. Takie rozwiązanie według pani prezes byłoby bardzo niekorzystne dla systemu poz. Wobec powyższego zaproponowane zmiany w ustawie nie były spowodowane zamiarem usunięcia z poz praktyk pielęgniarek i położnych. Pani prezes zgadza się ze stanowiskiem mz ogłoszonym w komunikacie z dnia 3 listopada 2011 roku.

Mariusz Mielcarek