Sąd Najwyższy - uznał za zasadną skargę ministra zdrowia na uchwały izby pip. Sąd Najwyższy "nie podzielił argumentów izby", całkowicie przyznając rację ministrowi zdrowia. W efekcie Sąd Najwyższy uchylił zaskarżone uchwały.

Działalność izby pip.

.

Google Analytics

Portal Pielęgniarek i Położnych w 2012 roku to:

Prawie 3 miliony odsłon,

Prawie 1 milion odwiedzin,

Ponad 400 tysięcy unikalnych użytkowników.

Ponad 6 tysięcy KOMENTARZY!!!

 

KLĘSKA SAMORZĄDU PRZED SĄDEM NAJWYŻSZYM!

 

Sprawa dotyczy zmian w zakresie składów komisji konkursowych na kierownicze stanowiska w podmiotach leczniczych. O sprawie szeroko informowałem na portalu w 2012 roku wraz z prezentacją kurozalnej argumentacji jaką w przedmiotowej sprawie prezentowała izba pip.

O sprawie więcej informacji w dziale aktualności - zmiany w składach komisji konkursowych na stanowiska kierownicze w pielęgniarstwie. Czytano ponad 10 000 razy. 60 KOMENTARZY!

.

Reakcją izb pip na powyższą sytuację były uchwały okręgowych rad, okręgowych zjazdów, a także Naczelnej Izby pip o "odmowie udziału przedstawicieli Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych w komisjach konkursowych na niektóre stanowiska kierownicze w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami".

Jedną z takich uchwał - okręgowego zjazdu pip oraz okręgowej rady pip - minister zdrowia zaskarżył do Sądu Najwyższego, który wyrokami z dnia 13 listopada 2012 rou oraz 30 marca 2013 roku przyznał rację ministrowi zdrowia i uchylił zaskarżone uchwały.

Oto niektóre cytaty z wyroku Sądu Najwyższego:

  • Sąd  Najwyższy  nie  podziela  argumentów  Izby  podniesionych  na  obronę zaskarżonej  uchwały;
  • nie można  wywodzić  podstaw  dla  uznania  rozporządzenia  konkursowego  za niekonstytucyjne na tej podstawie, że ostateczna treść rozporządzenia odbiega od treści poddanej konsultacjom społecznym;
  • zaskarżona  uchwała  pozostaje  w oczywistej sprzeczności z wynikającym z art. 4 ust. 2 pkt 7 ustawy o samorządzie pielęgniarek  i  położnych.

 

Warto podkreślić jeszcze jeden, znamienny fragment z wyroku Sądu Najwyższego:

"Stosownie  do  art.  2  ust.  2  ustawy o  samorządzie  pielęgniarek  i  położnych samorząd  jest  niezależny  w  wykonywaniu  swoich  zadań,  lecz  przy  ich  realizacji podlega  przepisom  prawa".

I jeszcze jedno. Wyrok jest niekorzystny dla władz izby pip. Natomiast nie ma on negatywnych konsekwencji dla pielegniarek i położnych. 

Mariusz Mielcarek

. 

Zobacz także:

Organy samorządu zawodowego pielęgniarek nie mogą badać wymaganych standardów kształcenia w akredytowanych szkołach wyższych - stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny. Pytanie na dziś: w jaki sposób samorząd zawodowy wynagrodzi pielęgniarkom i położnym wyrządzone przez siebie krzywdy. Czy wypłaci odszkodowania? Np. izba w Poznaniu?

Sąd Najwyższy - "Nie ma obowiązku odbycia przeszkolenia pielęgniarka, posiadająca stwierdzone prawo wykonywania zawodu, po przerwie w jego wykonywaniu dłuższej niż pięć lat, jeżeli w tym czasie ukończyła studia wyższe".

.