Czy pielęgniarki nie potrafią samodzielnie walczyć o swoje prawa? Jest nas prawie 300 tysięcy!!! Znów z kimś. Po co? Razem... A potem podwyżki dostają lekarze. Z jednej strony "nasi przedstawiciele" wywalczyli ewenement w skali światowej - dodatki "brutto brutto". Z drugiej strony, widać wyraźnie, że "meblowanie nowego systemu ochrony zdrowia" następuje z korzyścią tylko dla lekarzy. Dlatego NIE JEST NAM PO DRODZE!!! Czy tak to trudno wyartykułować! ...

Pielęgniarstwo 2016.

 

                                 *Kliknij po więcej informacji

 

 

                                                                                

                                           Warszawa, 14 marca 2016 r.
 

Pani
Beata Szydło
Prezes Rady Ministrów RP


Szanowna Pani Premier,
Jako przedstawiciele 
dziewięciu ogólnokrajowych związków zawodowych, skupiających poszczególne – wszystkie zawody medyczne, informujemy Panią, że nasze związki porozumiały się ze sobą i ustaliły wspólne postulaty dotyczące wynagrodzeń pracowników medycznych, zatrudnionych w publicznej służbie zdrowia. Wspólnie też będziemy dążyć do ich zrealizowania.

Problem płac w opiece zdrowotnej jest w Polsce nierozwiązany od lat. Jest to jeszcze spuścizna PRL, kiedy służbę zdrowia traktowano jako gorszy, bo nieprodukcyjny dział gospodarki, a jej pracowników jako osoby będące „na utrzymaniu” społeczeństwa. Sytuacji tej nie zmieniła reforma z roku 1999. Miała ona wprowadzić mechanizmy rynkowe do ochrony zdrowia, ale to „urynkowienie” jest jedynie fragmentaryczne i wybiórcze. Nie mają rynkowego charakteru ceny za refundowane świadczenia zdrowotne. Są one ustalane dowolnie przez państwowego płatnika i w ogromnej większości są zaniżone w stosunku do rzeczywistych kosztów świadczeń. Dyrektorzy szpitali, aby nie dopuścić do ich upadku, zmuszeni są redukować koszty ich funkcjonowania, przekraczając wszelkie granice. Dotyczy to zwłaszcza kosztów osobowych, bo na nie dyrektorzy mają największy wpływ. Doprowadziło to do nadmiernej redukcji personelu medycznego, stwarzając zagrożenie dla bezpieczeństwa chorych oraz do drastycznego zaniżenia wynagrodzeń pracowniczych.

W Polsce publiczna ochrona zdrowia funkcjonuje tylko „dzięki” wyzyskowi ekonomicznemu swoich pracowników. Nie ma żadnych „pokojowych”, negocjacyjnych mechanizmów kształtowania wynagrodzeń pracowników medycznych. Ich pensje rosną jedynie „od strajku do strajku”. Nie godzimy się na takie rozwiązanie. Chcemy się porozumieć, nie strajkować. Nie pozwolimy jednak, aby rządzący zmuszali nas moralnym szantażem do rezygnacji z naszych uzasadnionych postulatów.

W sytuacji, gdy nie ma rynkowych, wolnych cen za świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych, nie może być też mowy o rynkowym kształtowaniu płac. Wobec powyższego wyrażamy poparcie dla propozycji Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła aby ustalić drogą ustawową minimalne wartości wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych grup zawodów medycznych w publicznej służbie zdrowia. W załączeniu przedstawiamy nasze – uzgodnione – postulaty dotyczące tych wynagrodzeń.

Rozumiejąc, że decyzje w tej sprawie musi podjąć Rząd, a nie tylko Minister Zdrowia, zwracamy się do Pani Premier o spotkanie z nami, w czasie którego przedstawimy bliżej nasze stanowisko. Liczymy, że zaowocuje ono podjęciem odpowiednich decyzji przez Rząd i przedstawieniem rządowego projektu odpowiedniej ustawy. 

Nie będzie dobrej służby zdrowia dla Polaków bez spokoju społecznego wśród jej pracowników.


Z wyrazami szacunku,


Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii
Przewodnicząca - Grażyna Musiałkiewicz
Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Ratownictwa Medycznego
Przewodniczący Wojciech Werbicki
Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Elektroradiologii
Przewodniczący ZG – Cezary Staroń
Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Radioterapii
Przewodniczący Zarządu Krajowego - Jacek Zingler
Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych
Przewodnicząca - Iwona Kozłowska
Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Fizjoterapii
Przewodniczący: Tomasz Dybek
Ogólnopolski Związek Zawodowy Fizjoterapia,
Przewodniczący - Marek Rajkiewicz
Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych
Przewodnicząca ZK OZZPiP - Lucyna Dargiewicz
Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy
Przewodniczący Zarządu Krajowego – Krzysztof Bukiel