Zamach na samodzielność zawodową praktyk pielęgniarek i położnych rodzinnych - Postulaty Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce.

Pielęgniarka i położna rodzinna.

 

 

Zobacz także: więcej informacji o Parlamentarnym Zespole ds. pielęgniarek i położnych:

Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 1/2016 - Wyszło jak zawsze

11 marca 2016 roku - Robi się ciekawie - notatka ze spotkania Parlamentarnego Zespołu ds. pielęgniarek, położnych i innych pracowników opieki zdrowotnej w dniu 9 marca 2016 roku.

oraz o jego przewodniczącej:

W sejmie głosowana jest poprawka, przyznająca podwyżki dla grupy pielęgniarek. Jak głosuje posłanka - pielęgniarka, przewodnicząca zespołu parlamentarnego ds. pielęgniarek i położnych? CZYTANO PRAWIE 5 000 RAZY, 6 KOMENTARZY.

Zobacz stanowisko Parlamentarnego Zespołu ds. pielęgniarek, położnych i innych pracowników opieki zdrowotnej z dnia 9 marca 2016 roku

 

Postulaty Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce

 

W spotkaniu Parlamentarnego Zespołu ds. pielęgniarek i położnych w dniu 9.03.2016 r. uczestniczyli również przedstawiciele Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce. W skrócie przedstawili 18 lat funkcjonowania samodzielnych podmiotów pielęgniarek poz i położnych poz oraz zagrożenia wynikające z powołania przez MZ, zarządzeniem z dnia 4 stycznia 2016r., Zespołu do opracowania założeń projektu ustawy o poz. Oprócz przedstawicieli lekarzy poz (kilkanaście osób), w posiedzeniach Zespołu uczestniczą też przedstawiciele Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce (2 osoby) oraz przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.
Przedstawiciele środowiska lekarskiego przedstawili propozycje wstępnych założeń do projektu ustawy o POZ. Propozycje lekarzy poz zmierzają do wykluczenia samodzielnego kontraktowania usług pielęgniarki i położnej poz. Propozycje lekarzy to wieloosobowe zespoły lekarsko, pielęgniarsko, położnicze, w których koordynatorem jest lekarz, jeden druk deklaracji oraz jedna lista świadczeniobiorców. Proponowane zmiany zupełnie ograniczą wolne prawo wyboru pacjenta.


POSTULATY

 

I. Pielęgniarki, położne rodzinne poz stoją na stanowisku, iż należy utrzymać możliwość oddzielnego kontraktowania świadczeń w ramach poszczególnych zakresów tj. pielęgniarki poz, położnej poz oraz lekarza poz. Nie sprzeciwiają się też możliwości wspólnego kontraktowania świadczeń, tak jak to jest obecnie. 
II. Sprzeciwiają się, aby tworzyć sztuczne twory w postaci zespołów lekarsko – pielęgniarsko, położniczych, w których koordynatorem jest lekarz, które miałyby stanowić podstawę POZ. Absolutnie należy zachować swobodę działalności gospodarczej i umożliwić świadczeniodawcom udzielanie świadczeń w formach przewidzianych przez obowiązującą obecnie ustawę o działalności leczniczej. Nie poprawi to jakości świadczonych usług wręcz przeciwnie ograniczy rozwój pielęgniarstwa, położnictwa rodzinnego, które jest najlepszą i najtańszą formą opieki w POZ, tym bardziej w dobie starzejącego się środowiska.
III. Wprowadzenie jasnych zasad współpracy pomiędzy lekarzami poz a pielęgniarkami poz i położnymi poz.,
IV. Wprowadzenie do POZ pielęgniarki zabiegowej, która udzielałaby świadczeń ambulatoryjnie, w gabinecie zabiegowym, szczepienia tak aby pacjent miał możliwość w godzinach od 8-18 wykonać zlecenia lekarskie.
V. Umiejscowienie usług pielęgniarki rodzinnej w środowisku zamieszkania zwiększy ciągłość opieki nad pacjentem oraz pomoc społeczną i psychologiczną dla pacjenta w środowisku zamieszkania. Jednoczesne wprowadzenie do systemu pielęgniarki gabinetu zabiegowego udzielającej świadczeń w gabinecie zabiegowym w godzinach jego otwarcia zapewni ciągłość opieki nad pacjentem. Pacjent w zależności od stanu zdrowia będzie miał ciągłą pomoc pielęgniarki zabiegowej w gabinecie zabiegowym lub ciągłą pomoc w miejscu zamieszkania pielęgniarki rodzinnej. Finansowanie dodatkowej pielęgniarki zabiegowej powinno następować oczywiście przez NFZ np. w zwiększonej stawce kapitacyjnej dla lekarza poz, czy określonym 
ryczałcie dla lekarza poz
VI. Pielęgniarki rodzinne stoją na stanowisku, iż powinny być w dalszym ciągu utrzymane oddzielne druki deklaracji na lekarza poz, pielęgniarkę poz i położną poz. oraz oddzielne listy świadczeniobiorców. Oddzielne druki deklaracji pozwalają wszystkim świadczeniodawcom POZ działać na równych zasadach i nie stanowią żadnego obciążenia dla pacjentów. Wręcz przeciwnie sprawiają, iż pacjent w sposób świadomy może wybrać lekarza, pielęgniarkę czy położną poz. Nie bez przyczyny zostały one wprowadzone w 2014 roku, zastępując wspólne deklaracje. Jeden druk deklaracji ogranicza wolny wybór pacjenta.
 VII. Udział przedstawicieli Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce w pracach zespołów, w których podejmowane są kwestie dotyczące pielęgniarek poz, położnych poz. Równe traktowanie świadczeniodawców między innymi w zachowanie parytetu osobowego w składzie zespołów (ważne przy głosowaniu.)

Zofia Piasecka
Wiceprezes Kolegium
Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce
Prezes K P i P R
Oddział Terenowy w Poznaniu

 

Komentarze użytkowników

#1  2016.04.05 22:18:42 ~Anna

W obecnych strukturach POZ pielęgniarstwo rodzinne praktycznie nie istnieje. Lekarze zatrudniający pielęgniarki rodzinne wykorzystują je do wszelkich prac w swoich przychodniach typu rejestracja, gabinet zabiegowy,punkt szczepień,punkt pobrań materiałów prace biurowo-administracyjne i jeszcze wiele innych, oczywiście ze szkodą dla pacjenta, bo faktyczna opieka w domu chorego to fikcja.Jeśli w praktyce lekarza pielęgniarka rodzinna jest jedynym zatrudnionym pracownikiem to oczywistym jest, że nie jest możliwe, aby mogła sprawować opiekę nad pacjentem w domu. Jest to po prostu niewykonalne. Przykładowo przychodnia mająca 8tys. pacjentów 4 lekarzy , 4 pielęgniarki i 1 położna każdy zatrudniony na etatu 1/1 czynna od 7,30 do 18,30.Przykładowy dzień pracy ; rano przyjmuje 2 lekarzy i 2 pielęgniarki . Podział pracy lekarze przyjmują pacjentów, jedna pielęgniarka rejestruje telefonicznie oraz przy tzw.okienku , wypisuje druki l-4, recepty, skierowania, wnioski itp,obsługuje również pacjentów w gab, zabiegowym iniekcje,kroplówki ,ekg,spirometrie itp. Druga pielęgniarka przez 1,5 godz pobiera materiały do bad, laboratoryjnych. o godz, 10,30 przychodzą pielęgniarki na drugą zmianę i teoretycznie chociaż jedna mogłaby iść w teren, ale to tylko teoria, bo faktycznie to jedna musi iść do por, D i punktu szczepień.druga do biura, aby powprowadzać dane z przyjęć,wyniki, wpisać nowo zadeklarowanych pacjentów, wykonać skany ,ksera i wiele podobnej pracy biurowej.Około 13 jedna z porannej zmiany może wyjść na patronaże do dzieci.To jedyna rzecz z zadań ,które jeszcze jak na razie wykonują pielęgniarki planowo, reszta to czysta fikcja. Po prostu wolnoamerykanka, NFZ ani nikt inny nad tym nie panuje. Przepracowałam w środowisku ponad 30 lat, moim zdaniem obecnie pielęgniarska opieka w domu chorego nie istnieje. Jedyną szansę lepszej opieki dla pacjenta upatruję w indywidualnych lub grupowych praktykach pielęgniarskich, ale kogo dziś obchodzi dobro pacjenta, Lobby lekarskie jest na tyle mocne, że przeforsuje wszystkie korzystne dla siebie zmiany tak jak zawsze do tej pory.

#2  2016.04.05 23:11:25 ~DOROTA

U NAS JEST PODOBNIE, NAWET NA PATRONAŻE NIE CHODZĄ DO DOMU ,WYKONUJĄ W PUNKCIE SZCZEPIEŃ ,PRZY PIERWSZEJ WIZYCIE LEKARSKIEJ CZEKAJĄC NA SZCZEPIENIE.

#3  2016.04.06 15:22:49 ~"Bogu

Zgadzam się z wcześniejszymi komentarzami. Od 2000 roku pracuję jako pielęgniarka rodzinna prowadząc działalność gospodarczą w ramach kontraktu na usługi pielęgniarki POZ z NFZ. Miasto powyżej 100 tysięcy świadczeniobiorców posiada 37 pielęgniarek na kontrakcie z NFZ. Są również nieliczne (pojedyncze) pielęgniarki rodzinne zatrudnione w praktykach lekarzy POZ. Różnice w jakości świadczeń w domu pacjenta udzielane przez pielęgniarki kontraktowe a te , które są zatrudniane przez lekarzy POZ są oszałamiające. Świadczeniobiorcy, którzy zostali pozbawieni możliwości decydowania o wyborze pielęgniarki (przypisani automatycznie w praktyce lekarskiej przy wyborze lekarza POZ), często nie mają wpływu na jakość otrzymywanych usług pielęgniarskich, szczególnie w domu chorego. Badania potwierdzają że pielęgniarka zatrudniona w praktyce lekarskiej nie powinna łączyć obowiązków podmiotu z pracą pielęgniarki rodzinnej, gdyż zajmuje się obsługą praktyki lekarza POZ i nie jest w stanie zabezpieczyć świadczeniobiorców, którzy oczekują usługi w domu. Niską jakość usług obrazuje zaobserwowany deficyt opieki pielęgniarskiej, wskutek nie dyspozycyjności i mniejszego zaangażowania pielęgniarki praktyki lekarskiej na rzecz środowiska. Rola opiekuńcza nad seniorami ograniczona jest do minimum. Najczęściej świadczeniobiorcy w tym ludzie w wieku po produktywnym, niepełnosprawni zarówno psychicznie jak i fizycznie, w stanie terminalnym do opieki angażują osoby trzecie, bądź rezygnują ze świadczeń gwarantowanych wskutek braku możliwości przybycia do praktyki lekarskiej w celu otrzymania usługi pielęgniarskiej. Z badań wynika również że świadomy wybór pielęgniarki POZ, wcześniej znanej pielęgniarki środowiskowo -rodzinnej ma istotny i zasadniczy wpływ na jakość usług gwarantowanych pacjentom w ich środowisku zamieszkania. Wynika również że wybrana przez pacjenta pielęgniarka. która świadczy usługi w ramach kontraktu z NFZ wykonując je w formie działalności gospodarczej, jest w pełni dostępna a jakość jej usług jest na bardzo wysokim poziomie. Uważa się że może ona rozwiązywać problemy jednostki , rodziny, społeczności lokalnej na wielu płaszczyznach tj. z zakresu: promocji zdrowia, profilaktyki chorób, samo opieki i samo pielęgnacji, prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży oraz rozwiązywania problemów socjalno - bytowych. Pacjent, rodzina i całe społeczeństwo powinni być świadomi zachodzących , często niekorzystnych zmian w zakresie świadczeń pielęgniarki POZ, na rzecz pacjenta w jego miejscu zamieszkania, Obecne usługi pielęgniarskie jak wcześniej pisałam są udzielane na bardzo wysokim poziomie zgodnie z procedurami i aktualną wiedzą medyczną i nie widzę bezpodstawnej potrzeby zmiany na niekorzyść naszych pacjentów. Pielęgniarki prowadzące działalności gospodarcze, będące na kontraktach z NFZ, są świetnie zorganizowane, zdyscyplinowane i odpowiedzialne za procesy pielęgnowania. Pozostawmy lekarzom leczenie a my pielęgnujmy nadal naszych świadczeniobiorców. Zainteresowanych odsyłam do badań w mojej pracy magisterskiej "Jakość usług pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej w świetle samozatrudnienia, z uwzględnieniem świadczeń w środowisku zamieszkania pacjenta" Dziękuję.

#4  2016.04.23 22:32:28 ~Ala

Ale się kobito rozpisałaś :-))

#5  2016.04.23 22:35:37 ~piel.

Bogu-1/3 przeczytałem, dalej to masło maślane.

Dodaj komentarz