Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych - ma być dokonana "korekta wskaźników kosztów pracy". Informacja związkowa po spotkaniu poświęconemu, między innymi projekcie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia.

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia.

 

      

W lipcowym wydaniu ogólnopolskiego miesięcznika:
 
Artykuł redakcyjny w sprawie propozycji minimalnego wynagrodzenia w ochronie zdrowia 
 
 
Komunikat ministerstwa zdrowia 
 
 
Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu wraz z uzasadnieniem 
 
 
Opinie związków zawodowych 
 
 
 

W dniu 25 lipca odbyło się kolejne Posiedzenie Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia. W notatce z tego spotkania na stronie związku OPZZ czytamy:


"Regułą każdego posiedzenia zespołu jest informacja Ministerstwa Zdrowia na temat postępu prac nad roboczym projektem regulacji w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

W tej części podkreślono, że resort analizuje uwagi strony społecznej; obecnie modyfikacji uległ zakres podmiotowy ustawy obejmujący pracowników medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Zdaniem resortu tylko ta grupa spełnia wymogi zachowania konstytucyjności ustawy jako tzw. grupa relewantna czyli właściwa dla określenia płacowego tzw. lex specialis. Punktem rozważań jest także kwestionowana przez związki zawodowe ,,zamrożona" kwota podstawy naliczania najniższego zasadniczego wynagrodzenia (3900 zł przez kolejne 5 lat); będzie także dokonana korekta wskaźników kosztów pracy. Wiceminister nie podał jednak szczegółów, wskazał jednak, że będą one przedmiotem uzgodnień kolegium kierownictwa Ministerstwa Zdrowia (prawdopodobnie dnia następnego tj. 26 lipca br.). OPZZ po raz kolejny przypomniało swoją opinię podkreślając, że najbardziej istotne jest dla kogo będą przewidziane wynagrodzenia (zakres podmiotowy)."

źródło: strona internetow OPZZ

Wybrał:

Mariusz Mielcarek 

 

Zobacz więcej informacji o powyższej ustawie w dziale: Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu pracowników ochrony zdrowia. PRAWIE 90 KOMENTARZY!

 

                                    *Kliknij po więcej informacji...