Druga część informacji z obrad senackiej komisji zdrowia - początek obrad 16.00 - dnia 20 czerwca 2017. Informacja uaktualniana na bieżąco.

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

 Informacja z obrad senackiej komisji zdrowia:

Zobacz część pierwszą

Część druga po przerwie

16.00 - senacka komisja zdrowia wznawia obrady po przerwie... komisja się zbiera na sali... jest już kilku senatorów na sali...

Głos zabiera "Solidarność". Prorządowy związek zawodowy. Pani ze związku mówi: po półtora roku prac powstał projekt bardzo zmieniony, bardzo rozciągniety w czasie okres dochodzenia do docelowych stawek wynagrodzenia zasadniczego, kadrze niemedycznej w podmiotach leczniczych, których ta ustawa nie dotyczy. Dlaczego tych pracowników wykluczono? Jest to jasna niesprawiedliwość! Ci ludzie teraz czują się gorszą kategorią. Mówi o egozimach grupowych. I to się miało się zmienić! A się nie zmienia. Dlatego wybuchną nowe konflikty. Mówi o podwyżkach dla pielęgniarek. W jaki sposób one są realizowane. Czy to jest prawne? Tego będą dotyczyć porawki, które złoży związek. 

16.18 - głos zabiera wiceminister zdrowia (pielegniarka) - odpowiada w kwestii, kogo obejmuje ustawa o wynagrodzeniach zasadniczych. Uważa, że ustawa obejmuje wszystkich pracowników wykonujących zawód medyczny. I taki cel w ustawie osiągnięto. 

16.27 - dyskusja dotyczy kosztów objęcia ustawą pracowników niemedycznych. 

Podkreślono, że ustawa obejmuje wszystkie podmioty lecznicze: publiczne i niepubliczne. 

Jeden z mówców mówi o pracy salowej. Ustawa w tym brzmieniu nie gwarantuje podwyżek dla tej grupy pracowników. A państwo np. kupiło za 6 miliardów akcje PKO SA.

16.32 - Podniesiono argument, że ustawa nie obejmuje zawodu medycznego - sanitariusz.

16.38 - Senator uważa, że nie można mówić o zawodzie tym bardziej zawodzie medycznym kiedy ktoś nie ukończył szkoły średniej. 

16.41 - wraca dyskusja o pielęgniarkach. Argumentem za przeniesieniem magistra do grupy wyżej jest.... brak pielęgniarek. Do grupy 8. I podniesienie wskaźnika. Musimy zadbać o pielęgniarki aby chorzy mieli opieke zapewnioną.

16.45 - wniosek za przyjęciem ustawy bez poprawek! 

16.46 - wynik głosowania - komisja przyjeła ten wniosek i ustawa zostaje przekazana na jutrzejsze posiedzenia senatu bez poprawek. Tym poprawki odrzucono!

Ustawa zostaje w takim kształcie:

Dziekuję za uwagę...

Pozdrawiam

Mariusz Mielcarek