Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe przedstawia listę potrzeb i propozycji zmian w prawie w zakresie: Kształcenia przed- i podyplomowego pielęgniarek i położnych. Jakie są Wasze propozycje...

Pielęgniarstwo 2017.


(1) Kształcenie przed- i podyplomowe pielęgniarek i położnych

a) uznanie za oczywiste, że licencjat pielęgniarstwa i położnictwa jest wykształceniem wyższym zgodnie z Ustawą o szkolnictwie wyższym z 2005 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.)
b) jednoznaczny sprzeciw wobec faworyzowania „specjalizacji” jako warunku uzyskania współczynnika takiego, jak inne zawody medyczne bez takowych wymogów
c) ujednolicenie tabeli, załącznika do ustawy o najniższym wynagrodzeniu z dn. 8. 06.2017
d) zmiana współczynników na zachęcające do kształcenia się w zawodzie pielęgniarki i położnej (współczynnik 0,64 nawet dla młodej osoby nie jest zachęcający do podjęcia studiów, nie mówiąc o kształceniu podyplomowym)
e) jeśli bierze się pod uwagę staż pracy, to takie same wskaźniki należy zastosować wobec wszystkich zawodów medycznych; tytuły „starsza” i „starszy” mają się odnosić do wszystkich

f) nacisk na pracodawców, by ułatwiali kształcenie podyplomowe, np. obowiązek delegowania i urlop szkoleniowy, jeśli to szkolenie jest nieodzowne w miejscu pracy
g) pracodawca ma płacić za szkolenia, jeśli wymaga się kursu, należy wymagać od pracodawcy, że to on inwestuje w pielęgniarkę i mają za tym iść profity (kurs ma podnosić wiedzę i jakość usług, a nie generować koszty w budżecie pielęgniarki)
h) doradztwo zawodowe na poziomie szkoły średniej, rozpoznawanie predyspozycji zawodowych, aby nie marnować miejsc dla studentów
i) kształcenie ustawowe ma podnosić prestiż zawodów, jakość usług i poszerzać kompetencje, za tym mają iść profity, a nie tylko nowe obowiązki (słyszy się głosy, że teraz pielęgniarki zastępują lekarzy w wypisywaniu zapotrzebowania na sprzęt ortopedyczny)

Kolejne części:

Opracował Zespół Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe

(2) Nowy zawód medyczny jako zawód pomocniczy dla zawodu pielęgniarki w systemie opieki zdrowotnej

(3) Rola, kompetencje pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia

(4) Normy zatrudnienia i kwalifikacje w poszczególnych zakresach świadczeń

(5) Warunki pracy, wynagrodzenia, i prestiż zawodów pielęgniarek i położnych