Pielęgniarki 2018 - Oprócz pracy ponad siły, niskiego uposażenia, pogarszających się relacji w zespołach na jakość pracy ma ogromny wpływ bezpieczeństwo i higiena pracy. Pielęgniarki warunki te w swoich placówkach oceniają jako złe i bardzo złe (45%). Jako dobre i bardzo dobre 3% więcej.

Pielęgniarki 2018.

Pielęgniarski mem (13) - à propos zapowiedzi, że kampania rządowa promująca zawód pielęgniarki będzie prowadzona wśród przedszkolaków...

Rząd rozpoczął kampanię promującą zawód pielęgniarki... "Zaczynamy już od przedszkola, zaczniemy już od przedszkola, przyjdziemy już do przedszkoli i będziemy pokazywać pielęgniarki jako zawód wyjątkowy, pielęgniarzy jako zawód naprawdę dający satysfakcję, pójdziemy do szkół podstawowych, pójdziemy do szkół średnich...". Zobacz reportaż telewizyjny o tych frapujących działaniach...

Zobacz cały mem pielęgniarki (13) 

Zobacz więcej informacji w aktualnościach w dziale: Rząd promuje zawód pielęgniarki...


Zobacz inne pielęgniarskie memy:

Pielęgniarski mem (12) -  à propos udziału pani Małas w rządowej kampanii promującej zawód pielęgniarki i położnej...

Pielęgniarski mem (11) - à propos wspólnego zobowiązania pań w czepkach i ministra zdrowia o "nie ujawnianiu szczegółów będących przedmiotem rozmów."

Pielęgniarski mem (10) - à propos wynagrodzeń pielęgniarek i położnych w kontekście zwolnień L4.

Pielęgniarski mem (9) - à propos działalności wiceministra zdrowia pani Józefy Szczurek-Żelazko. Prosimy o propozycje dokończenia memu...

Zobacz inne pielęgniarskie memy


12 czerwca 2018 roku

Do czego to wszystko zmierza? Nowa siatka płac pielęgniarek i położnych. Wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko proponuje, aby najniższe wynagrodzenie salowej było niższe o 429 złotych od najniższego wynagrodzenia pielęgniarki. Prorządowy związek Solidarność idzie jeszcze dalej. Postuluje zmniejszenie tej różnicy do 234 złotych.

Zobacz co powiedziała Portalowi politykazdrowotna.com pani Małas w sprawie rozmów ze stroną rządową. Zaczyna to wszystko wyglądać jak telenowela brazylijska...


                                               Pani Józefa Szczurek-Żelazko
                                 Wiceminister Zdrowia


                                    Szanowna Pani Minister


W odpowiedzi na interpelację nr 20925 przedstawioną w Sejmie, stwierdziła Pani, że „(…) do Ministerstwa Zdrowia nie docierają bezpośrednie sygnały o niewystarczających obsadach pielęgniarskich (…)”. 

W związku tym, pragniemy przedstawić sprawozdanie z badań przeprowadzonych przez panią mgr Joannę Lewoniewską w imieniu Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe, które pokazuje jedną z przyczyn niedocierania informacji o niedoborach personelu do Ministerstwa Zdrowia. Korzystając z okazji przedstawiamy również przerażający przekaz pielęgniarek biorących udział w rzeczonych badaniach na temat warunków BHP panujących w niektórych placówkach ochrony zdrowia. Ogólnopolskie badanie internetowe przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego z użyciem kwestionariusza ankiety w grupie 384 aktywnych zawodowo pielęgniarek. 

Część pierwsza

Część druga

Oprócz pracy ponad siły, niskiego uposażenia, pogarszających się relacji w zespołach na jakość pracy ma ogromny wpływ bezpieczeństwo i higiena pracy w danym zakładzie opieki zdrowotnej. Ankietowani warunki te w swoich placówkach oceniają jako złe i bardzo złe (45%). Jako dobre i bardzo dobre podaje tylko 3% więcej. Nie ma zdania na ten temat 7%. 

Środki do higieny i dezynfekcji są niskiej jakości, a środki do czyszczenia powierzchni dawkuje się tak, że do niczego nie starcza. Sprzęt jest przestarzały, a uszkodzenia nie naprawianie na bieżąco, ale cały czas w obiegu pracy muszą być. Jednym słowem źle rozumiana oszczędność”.

Okna, które przy wietrze wylatują. Gdy jest burza lub silny wiatr przeciekają. Odrywająca się wykładzina, na której można się potknąć. Brak biurka. Wypełniam dokumentację na stole, na którym jemy posiłki, przy którym nie można komfortowo usiąść - trzeba siedzieć w  pozycji, która  obciąża  kręgosłup. Brak  wystarczającego oświetlenia. Itp.”

Brak remontów, stary sprzęt, za mało sprzętu, częste awarie, braki kadrowe, braki rozsądnych rozwiązań systemowych w szpitalu (…)”.

Braki w kadrze pielęgniarskiej, podnoszenie pacjentów ponad dopuszczalne normy bhp, zostawanie po godzinach z powodu raportu i przyjęć w czasie zmian dyżuru, zajmowanie się myciem basenów, stolików pacjentów z powodów braków salowych, noszenie i rozpakowywanie ciężkich kartonów z płynami i rożnymi sprzętami.

Praca na złym sprzęcie, bez przeglądów technicznych, wielokrotnie naprawianym. Sprzęt jednorazowy jest wiele razy resterylizowany. Brak ochrony radiologicznej.

„Nieprzestrzegane są zasady bhp, brak sprzętu pomocniczego typu rolki, zepsute wózki, podnoszenie chorych w okrojonym składzie”.

„Złe warunki sanitarne, brudne pomieszczenia, żółta woda z umywalek, brak czystych kołder, poduszek, wykorzystywane bez prania dla kolejnych pacjentów. Opatrunki bez kolejności „czyste -  brudne”.

„Zła organizacja pracy, bezpłatne nadgodziny, mobbing, brak urlopu, za mała obsada na dyżurze, zbyt dużo pacjentów na jedną pielęgniarkę, brak  przerw  na  posiłki, picie  i toaletę, wykonywanie nie swoich obowiązków.”

Część trzecia

(...)

W imieniu środowiska pielęgniarskiego i położniczego, Stowarzyszenie Pielęgniarek Cyfrowych, reprezentujące praktyków zawodu, zwraca się z prośbą o pilne i ostateczne zajęcie się warunkami pracy pielęgniarek i położnych.

Oczekujemy stworzenia realnych norm zatrudnienia, mając na względzie bezpieczeństwo pacjenta i personelu medycznego, który ma zapewniać wysokiej jakości świadczenia zdrowotne oraz wprowadzenie ich w życie. Brak realnego wzrostu wynagrodzenia adekwatnego do wykonywanych obowiązków i wykształcenia w najbliższym czasie będzie skutkowało pogłębieniem problemu niedoborów kadrowych wśród pielęgniarek. Państwa  działania   skierowane   na     przyszłych  studentów  pielęgniarstwa  nie    zapewnią w żadnym wypadku poprawy obecnej, krytycznej sytuacji w środowisku pielęgniarskim. Oczekujemy również wprowadzenia systemu egzekwowania na pracodawcach wywiązywania się z przepisów prawa. 

            Mamy nadzieję na dobrą współpracę teraz i w przyszłości.

Z wyrazami szacunku

Gilbert Kolbe
Dział Public Relations
Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe

Zobacz więcej informacji na: pielegniarkicyfrowe.pl 


Zobacz także w Aktualnościach

1. Nowa siatka płac sankcjonuje to co do tej pory było kwestią interpretacji. To już oficjalne! Pani Szczurek-Żelazko zrównuje najniższe wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarki z najniższym wynagrodzeniem zasadniczym... sekretarki medycznej.

2. Zobacz nową siatkę płac pielęgniarek i położnych z konkretnymi kwotami najniższego wynagrodzenia (po przeszeregowaniu magistrów bez specjalizacji do grupy 8) w grupach: pielęgniarka, magister pielęgniarstwa, magister pielęgniarstwa ze specjalizacją.

Komentarze użytkowników

#1  2018.06.13 21:56:17 ~Ja

U mnie na oddziale środków dezynfekcyjnych pod dostatek.Dezynfekujemy ręce przed wykonaniem czynności u pacjenta i po jej wykonaniu.Przed założeniem rękawic i po zdjęciu ich.W ciągu dyżuru setki razy .Wcieramy to coś i zastanawiamy się jaka przyszłość nas czeka.Alergia,astma oskrzelowa,rak? W dodatku omawiane środki mają odrażający zapach.Przecieramy sprzęt.Dezynfekujemy blaty itp.środkiem który wywiera negatywny wpływ na nasze zdrowie.Proszę choćby niechcąco wylać kroplę na skórę, odczekać chwilę .Jaki efekt każda chyba zna.Brak klimatyzacji doskwiera i pacjentom i personelowi.My to wszystko wdychamy .Nie wystarczy otworzyć okno.Na Boga mamy jedno życie i jedno zdrowie.Suchość i drapanie w gardle odczuwamy na każdym dyżurze.Ratunku!

#2  2018.06.13 23:01:12 ~piel

I "szkodliwości", "szczególnych warunków" czy "szczególnego charakteru" pracy pielęgniarki nie mają .RATUNKU !

#3  2018.06.13 23:01:48 ~piel-ka

SOS

#4  2018.06.14 07:11:36 ~Ja

Nie chcę krakać .Myślę że nasze pielęgniarskie władze coś knują by zniewolić nasz młody narybek by tak szybko nie odlatywał.Na Zachód za lepszym życiem i lepszą pracą.Zamiast przymusowych dwóch lat w polskich szpitalach wydłużą np. do 5 lat lub więcej staż dla nowo wstępujących do zawodu absolwentek.Nasza władza nie liczy się z człowiekiem.Widać to w każdej dziedzinie życia.Nasza frustracja zamyka nasze umysły i serca.Liczę na 200 tys polskich pielęgniarek . Wybory są za dwa lata. Chowanie głowy w piasek tylko nas pogrąży.Słyszę tylko to nic nie da.Nie pójdziemy to się nie dowiemy

#5  2018.06.14 10:12:39 ~wkurzona

Może Ty Joanno nas poprowadź do boju :) ?

#6  2018.06.14 10:15:25 ~Ada

Pielęgniarki w Polsce mają przerąbane. To nie jest zawód przyszłości. To droga przez mękę. Największe piekło pielęgniarki fundują sobie same. Frustracje zawodowe przelewają na koleżanki. Jest beznadziejnie i będzie jeszcze gorzej.

#7  2018.06.14 10:57:18 ~Ja

Patrząc na swoje szpitalne podwórko widzę nikt nie chce się wychylić.Najlepiej coś zrobić rękoma innych.Związek pielęgniarek baaa istnieje .Członków ma bagatela 10% ogółu.Ci co nie należą mają najwięcej do powiedzenia . Droga długa i kręta. Nie ma w nas solidarności. Na każdym oddziale są czarne owce,które innym rujnują życie. W dziwny sposób wyładowują swoje frustracje.Gdy pójdę na emeryturę (wkrótce) spróbuję coś dla nas i z Waszą pomocą zmienić.

Dodaj komentarz