Jedna pielęgniarka to 2 opiekunki medyczne. Tak chcą liczyć normy zatrudnienia.

Normy pielęgniarek a likwidacja łóżekJEDNA PIELĘGNIARKA TO DWIE OPIEKUNKI MEDYCZNE.

TAK CHCĄ LICZYĆ NORMY ZATRUDNIENIA!

O takich pomysłach w kontekście nowych norm zatrudnienia pielęgniarek mówi przewodnicząca związków zawodowych pielęgniarek. Wypowiedź przewodniczącej poniżej w materiale wideo.

Warto podkreślić skąd się biora takie pomysły. Otóż samo ministerstwo zdrowia podpuszcza kierowników podmiotów leczniczych do dakich działań aby przeliczać pielęgniarkę na liczbę opiekunów medycznych, którzy "zrównoważą jej pracę i kompetencję". 

O tym pisałem o tym w artykule pt. Ministerstwo wymyśliło! (Pół)pielęgniarka?

Cytuję fragment odpowiedzi ministerstwa zdrowia na interpelację poselską:

"Zgodnie z zaplanowanym w ww. strategii działaniem nr 4. pn. „Dodanie kompetencji zawodowych opiekunowi medycznemu przy jednoczesnym wydłużeniu kształcenia w zawodzie, w celu bardziej efektywnego wykorzystania tej profesji w systemie opieki zdrowotnej”, przygotowano we współpracy z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej koncepcję dodatkowej ścieżki kształcenia dla opiekunów medycznych polegającej na umożliwieniu realizacji kształcenia w formie dwóch kwalifikacji: pierwsza kwalifikacja w zawodzie opiekuna medycznego i na tej podbudowie - druga kwalifikacja (zdobywana np. w jednorocznym cyklu kształcenia), do poziomu określonych przez ekspertów kwalifikacji zawodowych dla nowej profesji. Zgodnie z tą koncepcją opiekunowie medyczni, zarówno ci obecni już na rynku opieki zdrowotnej, jak i nowo wchodzący do zawodu, mieliby ścieżkę rozwoju zawodowego (możliwość uzyskania drugiej kwalifikacji zawodowej potwierdzonej egzaminem państwowym). Pismo w tej sprawie zostało przekazane w maju br. do Ministra Edukacji Narodowej".

Wiele tu można wyczytać między wierszami...

Ale o tym później na portalu dopowiemy...

Wybrał: Mariusz Mielcarek