Działy aktualności

Aktualności

Opublikowano zadania egzaminacyjne dla specjalizacji pielęgniarek: onkologicznej, internistycznej, operacyjnej i innych...

Specjalizacje pielęgniarskie - pytania egzaminacyjne.

Panie w czepkach utajniły treść rozmów z ministrem zdrowia. Teraz opublikowały zdjęcie z dnia 11 czerwca 2018 roku i opatrzyły je podpisem: Spotkanie przedstawicieli Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz OZZPiP. Po co? Miny mają nietęgie!

Działalność pań w czepkach.

Zobacz ile pielęgniarek i położnych w ostatnich latach przeszło przeszkolenie po przerwie w wykonywaniu zawodu. Tysiące.. Może im bardziej należałoby przyznać stypendia?

Pielęgniarstwo 2018.

Pielęgniarki na zwolnieniach w kolejnym szpitalu. Pielęgniarki chcą rzeczywistych podwyżek, a dyrektor wypłaca z zembalowego tzw. "podwyżki" zapisane w ustawie o najniższym wynagrodzeniu zasadniczym, bo "ministerstwo zabezpiecza środki wyłącznie na podwyżki z tzw. „zembalowego”.

Pielęgniarki na zwolnieniach

CKPPiP opublikowało pytania egzaminacyjne państwowego egzaminu specjalizacyjnego dla specjalizacji pielęgniarek i położnych: pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, pielęgniarstwo ginekologiczno - położnicze, pielęgniarstwo neonatologiczne, pielęgniarstwo chirurgiczne.

Specjalizacje pielęgniarskie - pytania egzaminacyjne.

Podział pielęgniarek i położnych na grupy - magister tylko pielęgniarstwa lub położnictwa? Czy także magister "na kierunkach pokrewnych mających zastosowanie w ochronie zdrowia". Zobacz stanowisko rządu.

Podział pielęgniarek i położnych na grupy.

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych opublikowało zadania egzaminacyjne państwowego egzaminu specjalizacyjnego pielęgniarek i położnych - wiosna 2018.

Specjalizacje pielęgniarskie - pytania egzaminacyjne.

W tym szpitalu już blisko 50 z 220 pielęgniarek wzięło zwolnienia lekarskie. Ile zarabiają? Ponad 130 pielęgniarek z biłgorajskiego szpitala ma 1700–1800 zł brutto zasadniczego wynagrodzenia i to są już kwoty po dodaniu tzw. zembalowego. Od samych tych kwot można się rozchorować!

Pielęgniarki na zwolnieniach.

Reportaż rządowej telewizji o rozpoczętej kampanii promującej zawód pielęgniarki i położnej. "Jak się okazuje, niskie zarobki i braki kadrowe w szpitalach, to problemy które nadal są aktualne". Promocja zawodu pielęgniarki odbywać się będzie w... przedszkolach.

Promocja zawodu pielęgniarki w przedszkolach.

Pacjent znieważył sławami powszechnie uznanymi za obelżywe pielęgniarkę... Czy była wtedy funkcjonariuszem publicznym? Sąd stwierdził, że NIE! Ale i tak skazał pacjenta...

Pielęgniarka funkcjonariuszem publicznym?

Jakie zdanie ma główny negocjator ze strony pielęgniarek i położnych o ministrze zdrowia: "najwyższe kompetencje menedżerskie, przywódcze i merytoryczne, a co się z tym wiąże i organizacyjne". To nie koniec. Czytaj dalej...

Działalność związku pielęgniarek i położnych.

Nowa siatka płac pielęgniarek i położnych. Wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko proponuje, aby najniższe wynagrodzenie salowej było niższe o 429 złotych od najniższego wynagrodzenia pielęgniarki. Prorządowy związek Solidarność idzie jeszcze dalej. Postuluje zmniejszenie tej różnicy do 234 złotych. Brutto.

Nowa siatka płac w ochronie zdrowia - wynagrodzenia pielęgniarek i salowych.

Video - zobacz wywiad z rzecznikiem szpitala, w którym pielęgniarki instrumentariuszki i anestezjologiczne masowo chorują. Pytanie redaktora do rzecznika: kiedy pielęgniarki wrócą?

Pielęgniarki na zwolnieniach.

W Polsce jednak pielęgniarki cenią! Ministerstwo zdrowia podało, że na skutek obowiązującej ustawy o najniższych wynagrodzeniach średnie wynagrodzenia lekarza bez specjalizacji wynosi 3 512 zł, natomiast pielęgniarki z tytułem magistra i specjalizacją 3 211 zł.

Wynagrodzenia zasadnicze pielęgniarek.

3 211,56 zł - pielęgniarka lub położna z tytułem magistra i ze specjalizacją; 2 772,36 zł - pielęgniarka lub położna z tytułem magistra bez specjalizacją; 2 840,11 zł - pielęgniarka albo położna ze specjalizacją; 2 554,50 zł - pielęgniarki i położne.

Płace zasadnicze pielęgniarek i położnych.

Podano jakie jest wynagrodzenie zasadnicze: pielęgniarki lub położnej z tytułem magistra i ze specjalizacją; pielęgniarki albo położnej z tytułem magistra bez specjalizacji; pielęgniarki i położnej ze specjalizacją oraz pielęgniarki/położnej, od czasu obowiązywania ustawy o najniższych wynagrodzeniach zasadniczych.

Płace zasadnicze pielęgniarek i położnych.

Poseł pyta w interpelacji poselskiej o dodatki 500+ dla młodych pielęgniarek i położnych. Interpelację kończy pytaniem: Co Ministerstwo Zdrowia ma do zaproponowania ponad 325 tysiącom pielęgniarek i położnych już czynnych zawodowo?

Dodatki 500+ dla młodych pielęgniarek i położnych.

Ustawa o najniższych wynagrodzeniach zasadniczych weszła w życie w lipcu 2017 roku. Jak zadziałała ustawa? Zobacz dane ministerstwa (wysokość wynagrodzenia zasadniczego wszystkich grup zawodowych), za miesiąc listopad 2017 roku.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Kolejny szpital z pielęgniarkami na zwolnieniach! "Pracujemy w systemie jednozmianowym, nasza pensja zasadnicza niewiele jest wyższa od minimalnej krajowej ".

Pielęgniarki na zwolnieniach.

Komentarz na pielegniarki.info.pl: Dezynfekujemy ręce... W ciągu dyżuru setki razy. Wcieramy to coś i zastanawiamy się jaka przyszłość nas czeka. Alergia, astma oskrzelowa, rak? My to wszystko wdychamy. Nie wystarczy otworzyć okno. Na Boga mamy jedno życie i jedno zdrowie. Suchość i drapanie w gardle odczuwamy na każdym dyżurze. Ratunku!

Warunki pracy pielęgniarek.

W szpitalu założono pocztę pneumatyczną pomiędzy SOR - OIOM a laboratorium. Przełożona pielęgniarek: to oszczędność czasu dla pielęgniarek. Ok, ale kto powiedział, że do laboratorium z probówkami ma latać pielęgniarka?

Warunki pracy pielęgniarek.

Pielęgniarki na zwolnieniach w kolejnym szpitalu. Z 220 pielęgniarek 39 na L4. Dyrektor szpitala: "widok pustych łóżek i szpitala jest jednym z najbardziej przykrych widoków dla lekarza".

Pielęgniarki na zwolnieniach.

Obraz polskiego pielęgniarstwa: Drastycznie wygląda obsada pielęgniarska w oddziałach szpitalnych. Najczęściej (72%) 2 – 3 pielęgniarki na 30 do 50 pacjentów na dyżurach dziennych oraz 1-2 pielęgniarki na dyżurach nocnych. Także ciągu dnia pełni dyżur 1 pielęgniarka na 40 chorych (20%) oraz 2 pielęgniarki na ok. 70 - 80 pacjentów (8%).

Pielęgniarki i położne 2018.

Pielęgniarki 2018 - Oprócz pracy ponad siły, niskiego uposażenia, pogarszających się relacji w zespołach na jakość pracy ma ogromny wpływ bezpieczeństwo i higiena pracy. Pielęgniarki warunki te w swoich placówkach oceniają jako złe i bardzo złe (45%). Jako dobre i bardzo dobre 3% więcej.

Pielęgniarki 2018.

Pielęgniarstwo 2018 - rekordziści spędzają w pracy nawet wszystkie dni w miesiącu lub pracują w systemie dobowym przez ok. 20 dób w miesiącu. Należy podkreślić, że 100 godzin w miesiącu, to dodatkowe 0,6 etatu, 200 godzin miesięcznie to ok.1,25 a 300 godzin to ok.1,87 etatu. Reasumując, osoby podejmujące dodatkowo pracę, pracują w miesiącu średnio od 1,5 do nawet 2,6 etatu.

Pielęgniarstwo 2018.

W ostatnim czasie przez media przewijały się informacje o masowych zwolnieniach lekarskich pielęgniarek i położnych. Można stwierdzić, że to nowy trend w polskim pielęgniarstwie i to na sporą skalę... Sytuacje te dotyczą Lublina, Łodzi, Białegostoku. Dyrektorzy szpitali zwołują konferencje prasowe, tłumaczą, że nie znają przyczyny masowych zwolnień.

Pielęgniarki na zwolnieniach.

Dodatki brutto brutto pielęgniarek i położnych po 2019 roku. Komentarz na pielegniarki.info.pl: "Zatem wniosek jest jeden dla wszystkich: albo teraz zaczną się masowo strajki albo wszystkie pielęgniarki i położne zostaną ograne przez związki i izby przy aprobacie Ministra Zdrowia".

Dodatki brutto brutto pielęgniarek i położnych po 2019 roku.

Izba pielęgniarek i położnych w sprawie "włączenia w całości dodatków brutto brutto do zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego brutto".

Dodatki brutto brutto pielęgniarek i położnych.

Zobacz najnowsze wydanie branżowej gazety pielęgniarek i położnych. Gazeta jest kolportowana do 594 podmiotów leczniczych, które tworzą Sieć Szpitali.

Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych

Do czego to wszystko zmierza? Nowa siatka płac pielęgniarek i położnych. Wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko proponuje, aby najniższe wynagrodzenie salowej było niższe o 429 złotych od najniższego wynagrodzenia pielęgniarki. Prorządowy związek Solidarność idzie jeszcze dalej. Postuluje zmniejszenie tej różnicy do 234 złotych.

Nowa siatka płac pielęgniarek i położnych.

Ujawniono terminarz utajnionych rozmów pań w czepkach. Podano również termin spotkania ministra z paniami w czepkach w ramach utajnionych rozmów...

Dodatki pielęgniarek brutto brutto po nowemu

Darmowe kursy języka niemieckiego i praca w Niemczech dla pielęgniarek.

Praca w Niemczech

Rozpoczął się proces pielęgniarki, która pod artykułem o szpitalu, wstawiła znak "zdziwionej buźki". Pracodawca zwolnił ją z pracy... Zobacz reportaż telewizyjny...

Pielęgniarki 2018.

Zobacz co powiedziała Portalowi politykazdrowotna.com pani Małas w sprawie rozmów ze stroną rządową. Zaczyna to wszystko wyglądać jak telenowela brazylijska...

Sojusz pań w czepkach z ministrem

Uchwała organu izby pielęgniarek i położnych z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie dodatków brutto brutto.

Dodatki pielęgniarek brutto brutto po nowemu

Materiał telewizyjny - zobacz wypowiedzi pielęgniarek i położnych do kamery. Żądania płacowe zależne od stażu pracy! Do 5 lat - 500 zł. Od 6 lat do 10 - tysiąc zł. Powyżej 10 lat - 1500 zł. Może zwolnienia L4 wpłyną na postęp w negocjacjach?

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Jakie ma zdanie prorządowy związek Solidarność o nowelizacji ustawy dzielącej pielęgniarki i położne na 3 grupy? Krok w dobrym kierunku... Ale należy podnieść współczynnik pracy... sekretarkom medycznym i rejestratorkom - bo są to osoby "od których są wymagane wyższe kryteria wykształcenia i kwalifikacji".

Nowa siatka płac pielęgniarek i położnych.

Pani wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko pozazdrościła redakcji pielegniarki.info.pl pielęgniarskich memów. Postanowiła sama stworzyć mem (14) pisząc w oficjalnym ministerialnym dokumencie: "do Ministerstwa Zdrowia nie docierają bezpośrednio sygnały o niewystarczających obsadach pielęgniarskich".

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych

Czekamy co dziś odtajnią panie w czepkach, co utajniły razem z ministrem zdrowia... Zobacz okładkę czerwcowego wydania ogólnopolskiej gazety branżowej pielęgniarek i położnych - pielegniarki.info.pl.

Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych

Zobacz nową siatkę płac pielęgniarek i położnych z konkretnymi kwotami najniższego wynagrodzenia (po przeszeregowaniu magistrów bez specjalizacji do grupy 8) w grupach: pielęgniarka, magister pielęgniarstwa, magister pielęgniarstwa ze specjalizacją.

Nowa siatka płac pielęgniarek i położnych.