Działy aktualności

Aktualności

Portal Pielęgniarek i Położnych działa rok. Zobacz jaka jest odwiedzalność Portalu. Pamiętaj! FAKTY. KOMENTARZE. CODZIENNIE - PORTAL PIELĄGNIAREK I POŁOŻNYCH!!! Bądź osobą dobrze poinformowaną.

Odnotowujemy dziennie średnio ponad 500 wejść. W niektóre dni ponad 700. Średnio ponad 400 unikalnych użytkowników dziennie.

Senator do ministra zdrowia: rozporządzenie w sprawie wymogów stawianych pomieszczeniom zakładów opieki zdrowotnej należy zmienić! Takie rozwiązanie uchroni niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej od ponoszenia dużych kosztów lub ich likwidacji.

Także pielęgniarki i położne są właścicielami nzoz, wykonujących swiadczenia w zakresie kompetencji pielęgniarki/położnej rodzinnej lub szkolnej. Czy będą w stanie ponieść ciężar finansowy dostosowania swoich nzoz-ów do wymogów cytowanego rozporządzenia.

Dwie śląskie pielęgniarki, które fotografowały się z noworodkami w kieszeni zostały formalnie oskarżone przez prokuraturę - zobacz materiał wideo.

Prokuratura zastrzega, że późniejsza śmierć jednego z dzieci, będących na zdjęciach, nie była efektem zachowania pielęgniarek, co dowiodły zlecone ekspertyzy.

,,Eskalacja dolegliwego braku pielęgniarek i położnych w zoz, nie zapewnianie ustawowych minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych, najniższe wskaźniki ilości pielęgniarek....

... w przeliczeniu na liczbę mieszkańców w całej Unii Europejskiej, znaczny wzrost zakresu obowiązków przypadający na jedną osobę etc. powodują wyzysk personelu medycznego. Konieczne jest zatem podjęcie dalszych stanowczych działań", uważa...

Pozostawanie po godzinach pracy a zdawanie raportu.

Zaznaczam, że oddziałowa nie zwraca nam godzin ani nie mamy płatne za nadgodziny, które od kilku miesięcy wykonujemy zostając po dyżurach. Narasta w nas bunt, a boimy się cokolwiek z tym zrobić. Jak jest rozwiązany ten problem w waszych miejscach pracy?

Studia pomostowe dla pielęgniarek w Collegium Medicum w Bydgoszczy dofinansowane z UE. Ale tylko pierwszy semestr. Pieniądze - 1,7 mln zł uczelnia pozyskała z Unii Europejskiej.

Dofinansowanie obejmie czesne, koszt podstawowych podręczników oraz zakwaterowanie.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa - „Problemy terapii, pielęgnowania w internie, chirurgii, pediatrii, neurologii…”. Ciechanów, 15 czerwca 2007 roku.

Konferencja będzie miała charakter naukowo-szkoleniowy. Poświęcona będzie głównie zagadnieniom związanym z kompleksową terapią i pielęgnowaniem pacjentów z różnymi jednostkami chorobowymi w dziedzinie interny, chirurgii, pediatrii, neurologii i …

Znów czekają nas protesty w służbie zdrowia. Powody są dwa. Po pierwsze lekarze i pielęgniarki boją się, że stracą podwyżki przyznane im kilka miesięcy temu.

Po drugie - liczą na więcej. Ministerstwo Zdrowia obiecuje, że starych podwyżek nie cofnie, ale o kolejnych - nie ma mowy.

Ministr Zdrowia wydał rozporządzenie w sprawie doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych. Formy kształcenia to seminarium (5 godzin) i kurs doskonalący (60 godzin).

Doskonalenie ma być realizowane w trzyletnich okresach rozliczeniowych, zwanych „okresami edukacyjnymi”. W okresie edukacyjnym należy odbyć co najmniej jeden kurs doskonalący i seminarium. Pierwszy okres edukacyjny rozpoczyna się 1.01.2008 r.

Poseł do ministra zdrowia: Najbardziej palącym problemem zoz w chwili obecnej jest trudna sytuacja społeczna w szpitalach, a w szczególności możliwość rozpoczęcia strajków. Czy przewiduje się przeprowadzenie negocjacji na szczeblu central związkowych?

MZ odpwiada: średni wzrost wynagrodzeń w 2006 roku wyniósł 27%. Jednakże, podwyżki wynagrodzeń wprowadzone na mocy ustawy podwyżkowej jedynie w części z zaspokoiły postulowane oczekiwania płacowe.

Witam, chciałam przekazać najnowsze wieści z jednego ze szpitali we Wrocławiu. Najnowsza wiadomość - bulwersująca związki zawodowe to konieczność podpisania przez wszystkich pracowników oświadczenia o zachowaniu tajemnicy służbowej.

Informacje skomentował internauta "pielęgniarka": Wierzę w to co jest napisane, sama pracuję w szpitalu powiedzmy średnim, ale znane mi są przypadki-szpitale z nazwy, które są bardzo podobne do tego, który jest opisany.

Poseł do ministra zdrowia: Szanowny Panie Ministrze! Jak donosi jedna z ogólnopolskich gazet, od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej z naszego kraju mogło wyjechać nawet 14 tys. pracowników służby zdrowia.

Jak wynika z artykułu, w Polsce mamy do czynienia z kryzysem kadr medycznych, a w najbliższych latach kryzys ten może się pogłębić. Jak Pan Minister zamierza rozwiązać ten problem?

Jeden krok do strajku. Dziś Marzena Siek, ze szpitala im. Jana Bożego w Lublinie, złoży na biurku swojego dyrektora żądanie na piśmie. Chce 3000 złotych pensji podstawowej dla każdej z pielęgniarek!

Wszędzie żądają tego samego. - Kraśnik, Biłgoraj, Zamość, Parczew, Lubartów - Maria Olszak-Winiarska, przewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych na Lubelszczyźnie wylicza miasta, w których pielęgniarki złożyły żądania płacowe w dyrekcjach.

Projekt rozporządzenia MZ w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zoz. Projekt przewiduje wzrost płac w stacjach sanitarno – epidemiologicznych o około 10% i regionalnych ośrodkach psychiatrii sądowej - wzrost o ok. 24%.

Zobacz nową siatkę płac i artykuł w sprawie regulacji prawnych dotyczących wynagradzania pracowników zakładów opieki zdrowotnej w zakresie powiązania wynagradzania z posiadanymi kwalifikacjami zawodowymi.

Problem ten dotyczy szczególnie pracowników SOR-ów i pogotowia (choć nie tylko). Obelżywe epitety stają się codziennością, a jakiekolwiek protesty z naszej strony (tak się złożyło, że my też mamy godność) stają się kolejną przysłowiową "oliwą do ognia"!

Pacjent wychodzi z założenia, że jest chory (rozumiem, że sytuację są czasami dramatyczne i gniew może być uzasadniony,) ale za błędy reformy służby zdrowia, braki kadrowe, ogromne kolejki naprawdę nie jestem winna ani większość moich współpracowników.

Konferencja pt. Matczyne ciepło i pokarm w pierwszych chwilach życia chroni zdrowie dzieci. Warszawa, 26 maja 2007 roku.

Karmienie piersią – czy nauka położnicza nadąża za obecnymi trendami? Karmienie piersią - amerykańskie zalecenia w polskiej rzeczywistości.Pierwszy kontakt i pierwsze karmienie w praktyce położniczej.

Książka „Depresja poporodowa – przyczyny, skutki, zapobieganie” pisana była z myślą o osobach zawodowo stykającymi się z kobietami w ciąży i tymi, które niedawno urodziły – przede wszystkim o lekarzach, piel. i poł. środowiskowych.

Pozycja obejmuje przegląd podstawowych zagadnień związanych z depresją poporodową oraz skrót informacji na temat pozostałych zaburzeń w relacji matka-dziecko, a także omówienie zjawiska depresji przedporodowej, smutku poporodowego czy psychozy połogowej.

Pielęgniarki studiujące w sieradzkiej filii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi boją się, że zapuka do nich komornik.

Urząd marszałkowski obiecał zapłacić za ich pierwszy rok studiów, jednak do dziś żadna z rat nie wpłynęła na konto UM. Studentki czują się oszukane.

II Ogólnopolski Zjazd Pielęgniarek i Położnych z Oddziałów Neonatologicznych „Opieka nad noworodkiem chorym i intensywnie leczonym". Warszawa, 29-30 czerwca 2007 roku.

Środowisko Oddziału Intensywnej Terapii Noworodka – przyjazne czy szkodliwe? Dostępy naczyniowe - obwodowe i centralne, terapia oddechowa. Pielęgnacja skóry noworodka, zakażenia noworodka, żywienie noworodka.

Oddając w Państwa, tj. Czytelników ręce kolejny, drugi numer nowego Czasopisma, jakim jest Nowoczesne Pielęgniarstwo i Położnictwo mam nadzieję, że zostanie on przyjęty z dużym zaciekawieniem i będzie równie chętnie czytany i komentowany jak .....

...stało się to w przypadku wydania pierwszego, inauguracyjnego numeru. Czasopismo elektroniczne, bo takim właśnie jest Nowoczesne Pielęgniarstwo i Położnictwo, ma swoich poprzedników adresowanych do pielęgniarek i położnych w wielu innych krajach.

I Konferencja Naukowa pt.: Ochrona zdrowia pielęgniarek i położnych na stanowisku pracy. Katowice, 24 - 25 maja 2007 roku.

Wpływ promieniowania i czynników biologicznych na stan zdrowia, ochrona zdrowia przed ich skutkami zdrowotnymi oraz edukacja w zakresie bezpieczeństwa i higieny na stanowisku pracy.

Z redakcyjnej poczty: kiedy nowelizacja ustawy podwyżkowej ukaże się w DZIENNIKU USTAW (już minął miesiąc od jej uchwalenia)?

Czy środki na realizację nowelizacji zostaną przekazane pracodawcom "odgórnie", czy też powieli ona wersję "203"?

Zobacz jakie kompetencje przyznaje nowa ustawa o ratownictwie medycznym dyspozytorom medycznym. Sprawdź, kto może być dyspozytorem. Zobacz projekt rozporządzenia w sprawie ramowych procedur przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego.

Wydaje się, że problem polega na tym, że projekt rozporządzenia nie zawiera regulacji podstawowego zagadnienia - procedury odmowy wysłania zespołu ratownictwa medycznego z powodu nieuzasadnionego zgłoszenia. Zobacz opinie w tej sprawie.

I Ogólnopolski Zjazd Położnych, Położnych Rodzinnych i Pielęgniarek Neonatologicznych „Kierunki w opiece nad matką i dzieckiem”. Jurata 21-23 kwietnia 2007r.

Jakość w opiece nad matką i dzieckiem- kryteria uzyskiwania certyfikatów jakości, problemy emocjonalne i psychiczne kobiet związane z ciążą, porodem i połogiem, aktualne kierunki i uwarunkowania prawne opieki nad matką i dzieckiem.

Zobacz dyskusję na Portal.

Zobacz dyskusję na Portalu, przed posiedzeniem sejmowej komisji zdrowia pt. "Pielęgniarstwo - aktualne problemy. Czy w przyszłości jest możliwa poprawa działalności tej dziedziny ochrony zdrowia?" Niestety do posiedzenie komisji w interesującym nas zagadnieniu nie doszło.

III Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe - Opieka pielęgniarska nad ciężko chorym pacjentem. Kołobrzeg, 12 maja 2007 rok.

Problemy w świadczeniu opieki pielęgniarskiej nad ciężko chorym pacjentem na oddziale chirurgii, rola pielęgniarki w leczeniu bólu przewlekłego u chorych w okresie terminalnym, standardy i procedury opieki nad ciężko chorym pacjentem.

Ministerstwo zdrowia: osobami uprawnionymi do stawiania diagnozy, a tym samym posługiwania się kategoriami międzynarodowej klasyfikacji ICD-10 są obecnie lekarze oraz ratownicy medyczni.

Piel. systemu nie posiadają natomiast uprawnień formalnych do samodzielnego stawiania diagnozy niezbędnej w ratownictwie medycznym i nie mogą stanowić wyłącznej obsady podstawowego zespołu ratownictwa medycznego. Opinia ministerstwa jest skandaliczna.

Zobacz jakie specjalizacje pielęgniarek i położnych dofinansuje ministerstwo zdrowia w poszczególnych województwach w 2007 roku. Wysokość dofinansowanie jednego miejsca szkoleniowego wyniesie 4120 zł. Miejsc szkoleniowych w skali kraju 1800.

Zaplanowano miedzy innymi 325 miejsc na specjalizacji z pielęgniarstwa ratunkowego, 225 piel. długoterminowego, 175 anestezjologicznego oraz po 150 miejsc z piel. rodzinnego i pediatrycznego. Dla położnych tylko 75 miejsc z piel. położniczego.

W krakowskim Hospicjum im. Świętego Łazarza dramatycznie zaczyna brakować lekarzy i pielęgniarek. - Mamy kilkanaście wolnych etatów - alarmuje Towarzystwo Przyjaciół Chorych, które prowadzi placówkę.

Hospicjum od ręki przyjęłoby osiem dodatkowych osób. Pielęgniarka z wieloletnim stażem zarabia 1800 zł brutto. Ale etat w hospicjum to coś więcej niż praca.

Jesteś zainteresowana specjalizacją finansowaną z budżetu państwa? Dofinansowanie wyniesie w 2007 roku 4120 zł.

Ministerstwo zdrowia dofinansuje 1800 miejsc szkoleniowych i ustaliło maksymalny koszt specjalizacji na 5500 zł, czyli pielęgniarka lub położna dopłaci nie więcej niż 1380zł.

W kwietniu br. w Katowicach, Warszawie i Poznaniu odbędą się I Międzynarodowe Medyczne Dni Kariery. Na targach swoje oferty zaprezentują agencje rekrutacyjne oraz bezpośredni pracodawcy m.in. z: Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemiec, Hiszpanii, Szwecji...

...Danii, Norwegii, Francji, a także Stanów Zjednoczonych, Australii i Nowej Zelandii. Targi są miedzy innymi skierowane do pielęgniarek.

Poseł do ministra zdrowia: Z opublikowanego przez resort zdrowia raportu wynika, że w polskich szpitalach i przychodniach brakuje ponad 3,5 tys. pielęgniarek.

Niepokojący jest także fakt, że wśród nowo przyjętych dominują osoby w wieku około 40 lat. Nierzadko są to pielęgniarki odnawiające teraz uzyskane przed laty prawo wykonywania zawodu.

Minister zdrowia przedstawił projekt rozporządzenia w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne. Zwiększeniu w porównaniu z ubiegłym rokiem uległa liczba miejsc na kierunku lekarskim i fizjoterapii.

Na dziennych studiach pomostowych na kierunku pielęgniarstwo zaplanowano w całym kraju 100 miejsc, na kierunku położnictwo miejsc 45!?!?

Ministerstwo zdrowia: w związku z licznymi przypadkami wycofywania leków, spowodowane "zanieczyszczeniami", zwracamy uwagę, że może to być spowodowane.....

..."złą procedurą nabierania leku z fiolki" - za gruba igła użyta do nakłucia fiolki, nie usunięcie metalowego korka zabezpieczającego fiolkę, przygotowywanie dwóch różnych leków tą samą igłą. Zobacz komentarz redakcyjny i dodaj swój komentarz.

Konferencji dla Położnych i Pielęgniarek „Profilaktyka i edukacja zdrowotna w opiece położniczo – ginekologicznej”. Pogorzelica, 04 – 06 maja 2007r.

W programie: sesja prenatalna, położnicza oraz ginekologiczna – zagadnienia prawne dotyczące odpowiedzialności zawodowej.

Z redakcyjnej poczty: Czy pracodawca może zmusić pielęgniarkę do "dyżurowania pod telefonem", nie płacąc jej jednocześnie za czas, w którym wykazuje gotowość do pracy na każde wezwanie? Przez 7 dni praktycznie nie ruszam się domu.

Jeżeli nikt mnie nie wezwie, nie otrzymam ani złotówki! Nie dostanę nic za 7 dni stresu, który wywołuje myśl, że za chwilę będę musiała "wszystko rzucić" i pędzić do pracy, bo jest nagły przypadek. Napiszcie jak jest w waszych zakładach pracy.

Senator do ministra pracy i polityki społecznej: czy praca w pogotowiu ratunkowym będzie kiedyś dawała możliwość wcześniejszego uzyskania świadczeń emerytalnych?

"Praca w pogotowiu ratunkowym do sześćdziesiątego, sześćdziesiątego piątego roku życia nie może zapewnić udzielania pełnowartościowych świadczeń zdrowotnych ratujących życie."

Pielęgniarki czują się oszukane. Samorząd wojewódzki obiecał refundację kosztów kształcenia na studiach pomostowych. Jeden semestr kosztuje 2 tys. zł; żeby uzyskać licencjat, muszą zaliczyć pięć semestrów i zapłacić 10 tys. zł.

Pielęgniarki uważają, że "zostały w te studia wmanewrowane, bo przecież nie ma przymusu zdobywania licencjatu". Zgodziły się studiować tylko dlatego, że publicznie obiecano im zwrot kosztów nauki z funduszy unijnych.

Z redakcyjnej poczty: Jaki zakres działań dotyczy pielęgniarki środowiskowej?

Świadczenia zdrowotne w zakresie kompetencji pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej kontraktuje NFZ, który stawia wymagania wobec świadczeniodawcy /np. kwalifikacyjne, lokalowe i sprzętowe, organizacji udzielania świadczeń i ich zakresu/.

Konferencja „Pielęgniarstwo Pediatryczne – nowe zadania”. Łukęcin, 01. 06. - 03.06.2007r. ZOBACZ INFORMACJE O INNYCH KONFERENCJACH.

Termin zgłoszenia udziału w Konferencji upływa 6 maja. Decyduje kolejność zgłoszeń.