Aktualności

Zgodnie z wtorkowym wyrokiem TK, zapisy kpc, które chronią szpitale przed wierzycielami, są niezgodne z konstytucją. Teraz komornicy mogą zajmować środki finansowe przeznaczone na wypłaty!

Rząd zamiast wprowdzać mechanizmy reformujące zadłużone szpitale, chciał poprzez regulacje prawne chronić je przed wierzycielami. MZ nie działało w kierunku likwidowania przyczyn choroby, leczyło tylko jej objawy. MZ aplikuje kolejną kurację...objawową.

Zbliża się koniec procesu w sprawie pielęgniarki, która zwróciła uwagę byłemu prezydentowi Warszawy, a obecnemu prezydentowi kraju. Kobieta domaga się 5 tys. zł odszkodowania i przywrócenia do pracy.

Zdenerwowany prezydent pokrzykiwał na personel, domagał się szybkiej interwencji lekarzy. Maria Machera zwróciła mu uwagę. "Praca się pani znudziła. Do końca życia pani ten dzień zapamięta" - miał według zeznań pielęgniarki odpowiedzieć prezydent.

XI Spotkanie Naukowe – Rany Przewlekłe. Rany przewlekłe - stopa cukrzycowa , odleżyny - aktualny problem. Ustroń , 21- 22 czerwiec 2007 roku.

Stopa cukrzycowa, projekt leczenia ran, edukacja pacjenta, stosowanie antyseptyku w leczeniu rany, studium przypadku.

Sprawdź ile zarabia ŚREDNIO według ministerstwa zdrowia pielęgniarka i położna po październikowych podwyżkach.

Brutto! Naczelna pielęgniarka - 5 tys. zł, przełożona - 3 tys. zł, starsza piel. 2,3 tys. zł, pielęgniarka - 2 tys. zł. Średnia podwyżka na stanowisku pielęgniarki wyniosła wg. ministerstwa 467zł.

Rada Główna Szkolnictwa Wyższego przedstawiła propozycje standardów kształcenia na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo.

Szukasz informacji na temat szkoleń dla pielęgniarek i położnych? Lepiej nie mogłeś trafić!!!

Portal Pielęgniarek i Położnych zaprasza do ogólnopolskej bazy podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

Protest przeciwko próbom przerzucania na pracowników ochrony zdrowia odpowiedzialności za koszty podwyżek płac w służbie zdrowia i próbom konfliktowania pracowników ochrony zdrowia z pacjentami.

W toku prac legislacyjnych nad tą ustawą projektodawca nie zapewnił w stopniu należytym środków na jej realizację i nie dokonał prawidłowej kalkulacji kosztów tej zmiany, uważają zwiazkowcy.

Pielęgniarki nie wiedzą, czy muszą iść na szkolenia. Pielęgniarki z pogotowia ruszyły na szkolenia z ratownictwa, bo dyrektorzy nie wiedzą, czy bez specjalizacji mogą nadal pracować?!?!?

Tak donosi dzisiejsza Rzeczposplita. Szkoda, że autor tego tekstu nie przeczytał dokładnie nowej ustawy o ratownictwie.

Pielęgniarki chcą m.in. obniżenia wieku emerytalnego do 55 lat, dodatkowych dwóch tygodni urlopu w roku, a także, by Dni Pielęgniarki i Położnej oraz Dzień Pracownika Służby Zdrowia były wolne od pracy.

Lekarze i pielęgniarki podobnie jak nauczyciele chcą mieć swoją kartę praw. Chcą mieć więcej urlopów i lepiej zarabiać, a to niepokoi pracodawców, bo spełnienie żądań zmusiłoby ich do zatrudnienia dodatkowych osób.

Tworzy sie rynek pracy dla pielęniarek i położnych. To efekt niesprawiedliwej ustawy podwyżkowej, która nie objęła kilku tysięcy pielęgniarek i położnych.

Pielęgniarki i położne odchodzą z zakładów w których są mniejsze zarobki, do lepiej wynagradzajacych. Do tego dochodzi ważny czynnik jakim jest pogłębiający się brak pielęgniarek.

Zobacz jakie są uzgodnienia Międzyresortowego Zespołu ds. Opracowania Zasad Zatrudniania i Wynagradzania w Ochronie Zdrowia.

Zobacz ile według tego zespołu powinna zarabiać pielęgniarka i położna. A ile zarabiała w 2005 roku. Zobacz postulaty dotyczące naszego środowiska zawodowego.

Wszystkie zamówienia dotyczące przesłania bezpłatnej Gazety Pielęgniarki i Położnej zostały przez redakcję Portalu i Gazety zrealizowane.

Koszt wysyłki Gazety ponosi redakcja. Można jeszcze zamówić Nr 3 / Grudzień 2006. Nastepna realizacja zamówień Gazety w najbliższy poniedziałek.

W Poznaniu od ośmiu lat funkcjonuje Zespół Ratowniczy, którego kierownikiem jest pielęgniarka specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii.

Zespół w minionym 2006 roku wykonał ponad 5000 wizyt. W Poznaniu mają w ciągu kilku tygodni powstać nowe zespoły bez lekarza, którymi kierować bedą ratownicy medyczni.

Jakie specjalizacje dofinansowało w 2006 roku ministerstwo zdrowia? Ile wynosiła kwota dofinansowania? Którzy organizatorzy specjalizacji prowadzą specjalizacje dofinansowane z budżetu państwa?

Z 1800 dofinansowanych miejsc szkoleniowych 625 stanowią specjalizacje w zakresie pielęgniarstwa ratunkowego oraz anestezjologicznego i intensywnej opieki.

MZ rozporządzeniem określiło kompetencje rat. med. Rozporządzenie jeszcze nie weszło w życie, ponadto nie ma do niego aktu prawnego w sprawie standardów.

Rozporządzenie już budzi emocje. Chodzi miedzy inymi o morfinę. Prof. Juliusz Jakubaszko, przewodniczący Towarzystwa Medycyny Ratunkowej: -"Powstaje sytuacja, która może się wymknąć spod kontroli".

Masz problem? Szukasz informacji? Zapraszamy do bazy aktów prawnych dotyczących zawodów pielęgniarki i położnej. Stan prawny na dzień 1 stycznia 2007 roku.

Dział zawiera ponad 150 dokumentów pogrupowanych w dwudziestu dwóch działach.

Interpelacja poselska w sprawie nie objęcia przez ustawę podwyżkową właścicieli nzoz.

Poseł pyta: Czy i w jakim terminie właściciele NZOZ będący jednocześnie lekarzami świadczącymi usługi medyczne otrzymają podwyżki za świadczone przez siebie usługi? Informujemy posła, że ta sytuacja dotyczy również piel. i poł. właścicieli nzoz.

Nowy rok jest okazją do podsumowań. Jaki był rok 2006 dla Gazety i Portalu Pielęgniarek i Położnych, który zaczał funkcjonować w czerwcu ubiegłego roku?

Portal odwiedzano ponad pięćdziesiąt tysięcy razy. Na portal weszło ponad dwadzieścia tysiecy unikalnych użytkowników. Które tematy były najczęściej poruszane i komentowane?

Informator Portalu Pielęgniarek i Położnych - Ratownictwo medyczne 2007 – nowa ustawa o państwowym ratownictwie medycznym. Miejsce i rola lekarza, pielęgniarki systemu i ratownika medycznego, ratownika oraz dyspozytora med. i lekarza koordynatora.

Przedstawiamy nowe regulacje dotyczące ratownictwa medycznego. Informator będzie na bieżąco uaktualniany. Zapraszam do dyskusji.

Konferencja: Nowe spojrzenie na poród. Wyzwolenie potencjału rodzącej w porodzie szpitalnym. Połóg - trudny start dla rodziny, wyzwanie dla medyków. Warszawa, 23-24 marca 2007 r.

Konferencja przeznaczona jest dla otwartych środowisk medycznych: położnych i lekarzy zainteresowanych tą tematyką. Na 11 osób prowadzacych prezentacje 5 to położne.

Ministerstwo zdrowia nie zauważa potencjału zawodowego pielęgniarek anestezjologicznych i ratunkowych wykonujących zawód w systemie ratownictwa medycznego.

Pupilami ministerstwa stali się ratownicy. Pielęgniarki w ratownictwie to dla ministerstwa temat mało atrakcyjny.

Nie ma odpowiedniej liczby doświadczonych ratowników medycznych, a doświadczeni lekarze muszą odejść z pogotowia ratunkowego.

Powód? Wymagania jakie stawia w 2007 roku NFZ w zakresie składu osobowego zespołów wyjazdowych nie korelują z zapisami ustawy o ratownictwie, która daje czas na dostosowanie tych składów do wymogów ustawy do końca 2010 roku.

Samozatrudnienie! Poseł pyta ministra zdrowia: Czy istnieje realne prawne zagrożenie ograniczające możliwości zatrudniania pielęgniarek i położnych w jednostkach ochrony zdrowia na podstawie umowy cywilnoprawnej?

Czy Pan Minister w oparciu o nowe przepisy, wzorem ubiegłych lat, przygotuje standardową umowę cywilnoprawną zatrudniania pielęgniarek i położonych w jednostkach ochrony zdrowia, która nie budziła wątpliwości interpretacyjnych urzędników ˝fiskusa˝?

Redakcja Portalu Pielęgniarek i Położnych składa ratownikom medycznym gratulacje w związku z podpisanym rozporządzeniem określajacym ich kompetencje zawodowe.

Życzymy satysfakcji z wykonywanego zawodu, rozważnego i umiejętnego wdrażania samodzielności zawodowej, jak również "pokory" wobec problemów związanych z ratownictwem. POWODZENIA!!!

Minister zdrowia w dniu dzisiejszym podpisał rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego.

Rozporządzenie będzie obowiazywać 14 dni od daty opublikowania czyli najprawdopodobniej na przełomie stycznia/lutego 2007 roku.

Szkoły nie mogą żądać podatku od nieruchomości za gabinety zajmowane przez pielęgniarki uznała Rada Miasta Szczecina. Zgodnie z prawem gmina ma prawo obniżyć wysokość stawki dla nieruchomości szkolnych zajętych na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Szkoła jest płatnikiem podatku od nieruchomości, a nie pielęgniarki wynajmujące gabinety. Opłaty za ich utrzymanie mogą być co najwyżej symboliczne - uznali radni.

Poszczególne stacje pogotowia ratunkowego zapowiadają, że od 1 stycznia 2007 roku karetki bedą jeździć bez lekarza - tylko z ratownikiem medycznym. Tylko, że nie ma aktu prawnego regulujacego kompetencje ratownika medycznego.

MZ nie wydało na czas rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego. Wobec powyższego należy zadać sobie pytanie, kto "gra ze społeczeństwem w rosyjska ruletkę"?

XI Ogólnopolska Konferencja "Cierpienie i choroba przeżywana u kresu życia - aktualne dylematy w opiece paliatywnej i hospicyjnej" - Częstochowa 26 -28 stycznia 2007r.

Rola lidera w sprawnym działaniu zespołu interdyscyplinarnego opieki paliatywnej, właściwa i skuteczna farmakoterapia, dokumentacja pracy pielęgniarskiej w opiece paliatywnej, rola wolontariatu.

Wracamy do sprawy opodatkowania gabinetów szkolnych prowadzonych przez pielęgniarki. Dotychczas gabinety te były zwolnone z podatku od nieruchomości. Jednak ministerstwo finansów stwierdziło, że nie mogą one zostać objęte zwolnieniem z tego podatku.

Efekt: miasto Szczecin od pielęgniarek szkolnych domaga się 20 tys. zł. podatku. Przedstwawiamy również interpelacje poselską w tej sprawie i odpowiedź ministerstwa finansów.

Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie wejścia w życie dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i związanej z tym sytuacji polskich pielęgniarek po 2010 r.

Od posła można wymagać, aby jego interpelacja opierała sie na rzetelnych faktach. Niestety w tym wypadku jest inaczej....

Absolwenci bez prawa wykonywania zawodu. Kolejna interpelacja poselska w tej sprawie. Poseł pytał ministra zdrowia w lutym 2006 roku, kiedy absolwentki Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy uzyskają prawo wykonywania zawodu?

Minister w kwietniu i czerwcu 2006 roku odpowiada, że sprawa będzie załatwiona. Mamy grudzień 2006 roku, a problem nadal nie został rozwiązany.

Życzenia ....

Codziennych radości...wszystkim pielęgniarkom i położnym, szczególnie tym dyżurującym w ten świąteczny czas...

Październikowe podwyżki nie obejęły pielęgniarek i położnych pracujących w jednostkach budżetowych, żłobkach, domach pomocy społecznej, stacjach sanitarno – epidemiologicznych oraz stacjach krwiodawstwa i medycyny pracy oraz właścicieli nzoz.

Czy pielęgniarki i położne pracujące w wyżej wymienionych instytucjach mogą liczyć na podwyżki w 2007 roku? Niestety widać, że rząd wycofał się z zamiaru nowelizacji ustawy podwyżkowej, która nie objęła około kilkunastu tysięcy pielęgniarek i położnych.

Rozmowy związkowców i strony rządowej o płacach w służbie zdrowia - bez konkretów. "Chcemy, by powstało coś na kształt Karty Nauczyciela. Dziś właścicielami szpitali w Polsce jest siedem rodzajów podmiotów - twierdzą związkowcy.

Każdy z nich inaczej przestrzega norm dotyczących czasu pracy, wysokość wynagradzania, możliwość podwyższania kwalifikacji, urlopów szkoleniowych. Związki chcą, by w jednej ustawie znalazły się zapisy porządkujące zasady zatrudniania i wynagradzania.

Minister zdrowia pyta o opinie do projektu rozporzadzenia w sprawie czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wydaje zdumiewajacą opinię: "projekt należy w całości odrzucić".

Moim zdaniem to zdumiewające...Izba nie powinna "obrażać się na zmiany w systemie ratownictwa zwiekszające rolę ratownika medycznego". Natomiast powinna w nowych realiach zadbać o interes zawodowy członków naszej korporacji.

Nadciąga katastrofa - brak pielęgniarek. Jedyny oddział leczenia i rekonwalescencji noworodków na Mazowszu pracuje na pół gwizdka. Łóżka do intensywnej terapii stoją puste, bo brakuje pielęgniarek.

Szpital kompletuje zespół od kilku miesięcy. Zatrudnił 13 pielęgniarek, jednak to nadal za mało. Ogłasza się w akademiach medycznych, w gazetach medycznych i internecie. Z marnym rezurtatem, ponieważ wszystkie szpitale w Warszawie szukają pielęgniarek.

Senator do ministra zdrowia: powstało wiele pytań dotyczących składu osobowego zespołów ratownictwa medycznego.

Ministerstwo zdrowia: Jeśli sytuacja w sprawie braku pielęgniarek się nie poprawi to "będziemy zmuszeni do ostateczności, czyli otworzenia rynku dla pielęgniarek zza wschodniej granicy".

Jedno dziś wiemy. Pielęgniarki nie przyjadą z .....Bługarii.

Z redakcyjnej poczty: Czy po 01.01.2007r położne zatrudnione na stanowisku dyspozytora medycznego, po kursie dyspozytorskim, nadal będą mogły wykonywać tą pracę?

Regulacje prawne obowiązujace od 1 stycznia 2007 roku zezwalają położnym na dalsze pełnienie funkcji dyspozytora medycznego, pod pewnymi warunkami, niezależnie od ukończenia "kursu dyspozytorskiego".

Ministwo Zdrowia zamierza znowelizować rozporządzenie w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne pielęgniarek i położnych.

Działy aktualności