Aktualności

Redakcja Portalu Pielęgniarek i Położnych wydała trzeci numer Gazety Pielęgniarki i Położnej - grudzień 2006r. Nakład to 5.000 egzemplarzy.

Gazeta jest współredagowana przez internautów Portalu Pielęgniarek i Położnych. Ich pytania oraz komentarze do artykułów to znaczna część najnowszego numeru Gazety. Zamów bezpłatną Gazetę do swojego szpitala! Koszt wysyłki ponosi redakcja Portalu.

Jakie stawki kapitacyjne proponuje na 2007 rok w poz zachodniopomorski NFZ?

Przedstawiamy protokóły z negocjacji, w których uczestniczyli przedstawiciele Kolegium Pielęgniarek i Położnych w Polsce oraz Krajowego Stowarzyszenia Pielęgniarek Medycyny Szkolnej w Szczecinie. Sprawdź jakie poruszano problemy. WARTO!!!

Komunikat Ministerstwa Finansów w sprawie "samozatrudnienia" po 1 stycznia 2007 roku.

Przedstawiamy stanowisko w sprawie treści tego komunikatu Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.

Minister zdrowia zmienił zdanie. Jeszcze w czwartek uważał, że podwyżki należą się także pielegniarkom i położnym - właścicielom niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Teraz przyznał rację....swoim, ministerialnym urzednikom. Polska to piękny kraj.

Zmiany w prawie podatkowym, które w praktyce skutkują zakazem wykonywania indywidualnej praktyki pielęgniarki i położnej w zoz, zapewnie z satysfakcją przyjmują władze ....samorządu i związku pip. To one walczyły w 2005 roku o ustawowy zakaz praktyk w zoz

Teraz, niektóre izby pip przyjmują postawę "obrońców" praktyk pielęgniarek i położnych. Nie dajmy się zwieść pozorom. Sami sobie musimy pomóc! Przepisy o samozartudnieniu należy zaskarżyć do TK.

I Ogólnopolski Zjazd Dyrektorów ds. pielęgniarstwa, pielęgniarek naczelnych i przełożonych. Solina 26 lutego-1 marca 2007r.

Kształcenie podyplomowe w świetle obowiązujących przepisów, przygotowanie personelu służby zdrowia do korzystania z Funduszy Srukturalnych w latach 2007-2013, Zewnętrzne systemy oceny jakości -bezpieczeństwo pacjenta.

Sprawa samozatrudnienia pojawia się w licznych pytaniach do redakcji Portalu Pielęgniarek i Położnych. Sprawdź czy będzie trzeba zamknąć firmę! Co z indywidualnymi praktykami pielęgniarek i położnych w zoz?

Decydujace znaczenie będą miały zapisy umowy pomiędzy zleceniodawcą a "samozartudnionym" - indywidualną praktyką pielegniarki lub położnej.

Pielęgniarka: w przypadku braku chorych w OIT lub gdy chory opuści oddział, mamy 2 godziny na uporządkowanie dokumentacji, sprzetu, leków i niezwłocznie mamy udać się na inny oddział...

...a gdy będzie nowe przyjęcie natychmiast powrócić na oddział macierzysty. Jakie jest wasze zdanie w tej sprawie?

Studia pomostowe dla pielęgniarek. Dlaczego na te studia nie są przyjmowane pielęgniarki , które prowadzą działalność gospodarczą oraz nie spełniają warunku zameldowania lub miejsca pracy w województwie, na którego obszarze ma siedzibę dana uczelnia.

Takie zasady rekrutacji na darmowe studia pomostowe spotykają się z dużym sprzeciwem zainteresowanych pielęgniarek.

Czy praca pielęgniarki w opiece długoterminowej domowej jest konkurencją dla SPZOZ, gdzie jest również kontynuwana taka opieka?

Pytanie jest wynikiem zmian ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, które wchodzą w życie 1 stcznia 2007 roku. Chodzi o zakaz "działalności konkurencyjnej na terenie zoz".

Nowa inicjatywa redakcji Portalu. Budowa "giełdy pytań" na specjalizacyjny egzamin państwowy.

W związku z dużym zainteresowaniem tym zagadnieniem i brakiem oficjalnej "bazy pytań", należy podjąć konkretne kroki - przemyślane!!! W grę wchodzą dwa warianty. Zapraszam do dyskusji.

Czy właściciele nzoz /są w śród nich pielęgniarki i położne/ dostaną od stycznia podwyżki w ramach ustawy podwyżkowej?

Minister zdrowia uważa, że TAK! Jego ministerstwo, że NIE!

Jakie stawki kapitacyjne proponuje Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ w poz na 2007 rok?

Fundusz podnosząc stawki kapitacyjne w poz od stycznia 2007, realizuje ustawę o podwyżkach w ochronie zdrowia.

Mamy satysfakcję, że Portal po pół roku istnienia ma wyższe statystyki odwiedzin, niż strona Naczelnej Rady PiP. Szkoda, że na forum jest mało wpisów. Obecnie Portal dziennie odnotowuje ponad 500 wejść.

Portal Pielęgniarek i Położnych w miesiącu listopadzie zanotował ponad trzynaście tysięcy wejść. Osiem razy więcej niż w miesiącu czerwcu! Ale jak na korporację liczącą ponad 250 tys. osób to niewiele!

Z redakcyjnej poczty: Właśnie sie dzisiaj dowiedziałam, że w moim zakładzie pracy nie dostałam zapowiedzianej przez rząd podwyżki. Owszem, były u nas podwyżki, ale tylko u osób, które zarabiały mniej ode mnie.

Ja ze swoim czteroletnim stażem pracy na stacji dializ oraz 19-letnim w szpitalu okazałam sie bezużyteczna.

Jakie stawki kapitacyjne proponuje Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w poz na 2007 rok?

Stawki uwzgledniają ustwę podwyżkową czyli 30% wzrost stawek z grudnia 2005 roku.

Liceum Medyczne ukończyłam w 1980r. Pracuje w zawodzie 26 lat. Czy mam prawo do refundowanych studiów, ze środków UE?

Zastanawiasz się nad rozpoczęciem studiów pomostowych? Musisz przeczytać tą informację!

Pracuję w pogotowiu ratunkowym i mam ukończony kurs kwalifikacyjny anestezji i intensywnej terapi, lecz bez stażu na oddziale IOM, mam tylko staż pracy w pogotowiu ponad 5 lat, czy będę pielęgniarką systemu?

Czy też musze do tego przepracować co najmniej 3 lata na IOM, aby uwzgledniono mój udział w kursie kwalifikacyjnym z anestezji i IOM?

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz sposobu oznakowania jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, centrum powiadamiania ratunkowego,

a także sposobu oznakowania i wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego.

Zróżnicowanie wysokości płac pielęgniarek i położnych w poszczególnych zakładach pracy dochodzi do kilkudziesięcu procent.

Takie są skutki różnych sposobów wprowadzania ustawy podwyżkowej w poszczególnych zakładach pracy. Tworzy sie rynek pracy pielęgniarek. To sprzyjająca NAM okoliczność, przy pogłębiajacym się braku pielęgniarek.

Rząd zdecyduje do końca roku w jaki sposób podwyższyć płace pracowników regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

Kiedy pielęgniarki zatrudnione w centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz stacjach sanitarno-epidemiologicznych dostaną podwyżki?

Chciałam zasięgnąć informacji czy pielęgniarki pracujące na oddziale anestezji i intensywnej terapii mogą starać sie o dodatkowe wynagrodzenie za ciężka i specyficzna prace na takim oddziale?

Zasady wynagradzania pracowników w zoz regulują zakładowe regulaminy wynagradzania. Mimo to, mamy przykłady ustawowego zwiększania płac poprzez obligatoryjne dodatki do wynagrodzenia zasadniczego. I zapowiedzi kolejnych... dla lekarzy.

Jestem pielęgniarką-dyspozytorem medycznym. Jakie kwalifikacje będą ode mnie wymagane po wejściu w życie ustawy o ratownictwie medycznym?

Czy studia pomostowe mają jakieś znaczenie w podniesieniu kwalifikacji? Co z położnymi zatrudnionymi jako dyspozytorki medyczne?

Senator do ministra zdrowia: jakie działania podejmie rząd w sprawie zmiany niekorzystnych regulacji prawnych zawartych w dyrektywach UE, dotyczących uznawania kwalifikacji polskich pielęgniarek i położnych?

Rząd zamierza doprowadzić do: automatycznego uznawania kwalifikacji osób z tytułem licencjata, zmniejszenia wymiaru studiów pomostowych, zmiany wymaganego okresu doświadczenia zawodowego 5/7 oraz 3/5.

Problem z podziałem podwyżek płac podgrzewał ostatnio atmosferę w szpitalach. Również między lekarzami a pielęgniarkami.

"U nas pielęgniarki robią wszystko: pobierają krew, robią injekcje dożylne,, kroplówki . A tam to wszystko robią lekarze. Chciałabym więc doczekać tego dnia i zobaczyć jak lekarze pracują u nas tak jak na Zachodzie."

Senatorowie do ministra zdrowia: ustawa podwyżkowa nie jest dostosowana do realiów funkcjonowania szpitali z powodu pominięcia niektórych grup zatrudnionych na kontraktach, które według ustawy nie są uprawnione do podwyżki.

Według senatorów, ustawa sama w sobie stanowi podstawę do przyszłych konfliktów z uwagi na jej czasowe obowiązywanie do końca 2007 r.

Dlaczego położne środowiskowe - rodzinne zmuszane są przez NFZ do zbierania deklaracji od pacjentek i pacjentów? Każda z nich ma zebrać do końca br. 6600 deklaracji, albo nie dostaną kontraktów na przyszły rok.

Położne uważają, że jest to upokarzające. Mówią, że urzędnicy utrudniają im pracę i życie.

Jeszcze jeden aspekt ustawy podwyżkowej: Jeśli z dniem 30 września br. SPZOZ przekształcony został w NZOZ, który przejął pracowników i kontrakt z NFZ to pracownicy ....

.... "nowego zakładu pracy" nie dostali podwyżki. Powyższa sytuacja nie jest przypadkiem odosobnionym. Sytuacja jest absurdalna.

Poseł do ministra zdrowia: Z każdym rokiem z polskich szpitali i przychodni ubywa pielęgniarek i położnych. Zgodnie z danymi OECD w Polsce wskaźnik zatrudnienia pielęgniarek na 1 tys. mieszkańców wynosi 4,8 i utrzymuje tendencję spadkową (w EU średnio 8).

Z danych OECD wynika, że polskie pielęgniarki i położne zarabiają najmniej spośród ich europejskich koleżanek. Czy minister dostrzega ww. problemy, a jeśli tak, jakie kroki są podejmowane w tym zakresie?

Z redakcyjnej poczty: Liczne pytania dotyczą sprawy ustawy podwyżkowej dla pracowników ochrony zdrowia. Odpowiedź na wiele z nich można znaleźć na naszym Portalu, dlatego....

...warto zaznajomić się z Informatorem Portalu Pielęgniarek i Położnych – Podwyżki 2006 – Przewodnik po ustawie o podwyżkach w ochronie zdrowia.

Ministerstwo zdrowia przedstawiło projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego.

jgar napisał na forum: to co może podać pielęgniarka to PARODIA, ratownik bedzie miał większe uprawnienia do podawania leków niż pielęgniarka - świat się wywraca do góry nogami.

Czasopismo Internetowe „Nowoczesne Pielęgniarstwo i Położnictwo” bedzie czasopismem adresowanym do pielęgniarek i położnych zainteresowanych zgłębianiem problematyki związanej z wykonywanym zawodem.

Redakcja czasopisma przyjmuje do druku artykuły, rozprawy, raporty z badań dotyczące postępów w dziedzinie pielęgniarstwa i położnictwa. Wydawcą będzie Portal Pielęgniarek i Położnych.

Z redakcyjnej poczty: czy położna pracująca w SOR spełnia wymogi, by dyżurować w wyjazdowej nocnej świątecznej pomocy pielęgniarskiej?

Nie! I to bez wzgledu na miejsce, w ktorym wykonuje zawód.

Na stronach internetowych izb pip zamieszczane jest pismo MZ - Departamentu Pielęgniarek i Położnych w sprawie zgłaszania do ministerstwa przypadków, kiedy uczelnia wyższa prowadzi studia na kierunku pielegniarstwo, położnictwo bez wymaganej akredytacji.

Proponuję, żeby każda pielęgniarka i położna w promieniu 5 km od swojego miejsca zamieszkania przeprowadziła rozpoznanie operacyjne w te sprawie. Ze względu na środki bezpieczeństwa rozpoznanie należy przeprowadzać w co najmniej trzy osobowych grupach.

Konferencja "Pielęgniarskie Stowarzyszenia Zawodowe".

Termin i miejsce konferencji: 31 stycznia 2007 r. Gdańsk.

Nowa wersja bezpłatnego programu "Grafik". Program przeznaczony jest dla osób ustalających miesięczny rozkład pracy. Ze względu na zawarte w nim specyficzne możliwości najlepiej sprawdza się on podczas tworzenia grafików na oddziałach szpitanych.

Dzięki łatwej i intuicyjnej obsłudze pozwala na szybkie utworzenie grafiku, zachowując cały czas kontrolę nad rozdzielonym oraz pozostającym czasem pracowników.

Mój zakład pracy dzieląc nie swoje pieniądze, lecz rządowe przyznane z budżetu państwa na podwyżkę, bierze pod uwagę oprócz wykrztałcenia, kursów, specjalizacji itp. również staż pracy, ale tylko w dziedzinie swojej specjalności.

Czy zakład ma prawo zaniżać mi staż pracy, traktować jak nowicjuszkę, czy ma prawo przymykać oczy na moje doswiadczenie w szerszym zakresie, aniżeli tylko w reumatologii?

bogdii pyta na forum Portalu: Ponad półtora miliona podatników może stracić od 2007 roku możliwość korzystnego rozliczania się z urzędem skarbowym i zus. CZY TO OZNACZA DEFINITYWNY KONIEC KONTRAKTÓW???

Sprawa dotyczy dwóch aspektów tego zagadnienia jakim są "kontrakty" w np. zakładach opieki zdrowotnej. Warto je poznać i rozgraniczyć dla prawidłowej oceny obecnej sytuacji.

Sprawa uznawania kwalifikacji zawodowych polskich pielęgniarek i położnych w krajach Unii Europejskiej to zagadnienie ważne, ale zdaniem redakcji Portalu Pielęgniarek i Położnych nie najważniejsze dla naszej korporacji zawodowej.

A za takie może być uznane przez obserwatorów działalności samorządu zawodowego! Ważniejsze zadanie dla samorządu to poprawa warunków pracy i płacy naszej grupy zawodowej.

Ponad półtora miliona podatników może stracić z dniem 1 stycznia 2007 roku możliwość korzystnego rozliczania się z urzędem skarbowym i zus.

Zmiana definicji działalności gosodarczej, spowoduje, że tzw. samozatrudnienie nie będzie prowadzeniem działalności gospodarczej. Zmiany dotkną także naszej grupy zawodowej. Wykonywanie zawodu w ramach tzw. kontraktów stanie się mniej opłacalne.

Działy aktualności