Aktualności

Ministerstwo zdrowia ujawnia projekt ustawy o "sieci szpitali". Tworzenie sieci jest podyktowane niewłaściwą strukturą łóżek w opiece stacjonarnej - zbyt małą liczbą łóżek opieki długoterminowej wobec nadmiernej ich liczby w opiece krótkoterminowej.

Realizacja projektu będzie wymagała przeprofilowania części jednostek, a zatem również przekwalifikowania personelu medycznego (kursy specjalizacyjne głównie dla 10 tys. pielęgniarek i położnych na uczelniach medycznych).

Praca w pogotowiu ratunkowym przynosi różne niespodzianki. Można wpaść na .....kamerę telewizyjną i zobaczyć siebie w telewizji. Przyczyną zamieszania w dniu dzisiejszym były korki wokół szpitala dziecięcego w Poznaniu.

Miałem dyżur w Zespole Ratowniczym, w którego trzyosobowym składzie jest pielegniarz anestezjologiczny /kierownik zespołu/, ratownik medyczny oraz kierowca. Zespół funkcjonuje od 8 lat. Rocznie ma ponad 4 tys. wezwań.

Niskie pensje i brak nadziei na lepsze jutro - tak gorzowskie pielęgniarki opisują swoją pracę. I nic dziwnego, że w szpitalu ich brakuje. Często na dyżurze zamiast czterech jest tylko jedna pielęgniarka.

Od początku 2005 roku odeszło ze szpitala w Gorzowie 89 pielęgniarek, żadna nie przyszła na ich miejsce. Z 14 tegorocznych absolwentek pielęgniarstwa w Gorzowie, tylko trzy chciały dostać dokument stwierdzający prawo wykonywania zawodu.

Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych do ministra zdrowia: prosimy o wskazanie źródeł danych, będących podstawą twierdzeń, że pielęgniarki i położne otrzymały podwyżki w średniej wysokości 1.300 zł.!!!

Przekazane publicznie przez Pana Ministra wyżej cytowane twierdzenia, doprowadziły do wzburzenia środowiska. Wg danych zwiazku średnia wysokość podwyżek waha się od 200 do 600 zł.

Minister zdrowia w dniu 10 listopada znowelizował rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych, wchodzących w skład zestawów przciwwstrząsowych.

W załaczniku Nr 2 określono wykaz produktów leczniczych wchodzących w skład zestawu przeciwwstrząsowego, które mogą być podane przez pielęgniarkę, położną.

Od stycznia część jednoosobowych firm może straci prawo do rozliczania podatków i składek ZUS jak przedsiębiorcy.

Proponowane zmiany przez Sejm mogą mieć poważne konsekwencje dla pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w ramach "samozatrudnienia". Umowy cywilnoprawne w zoz zagrożone?

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie to stowarzyszenie naukowe działające od 1957 r., kontynuujące tradycje pierwszego w Polsce, działającego od 1925 r., Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Zawodowych.

Od kilku lat ta organizacja ma problemy z opłacaniem składek z tytułu przynależności do Międzynarodowej Rady Pielęgniarek, a także innych międzynarodowych towarzystw naukowych.

Zabrakło pielęgniarek, bo uciekły za granicę? - To nic, wykształcimy sobie nowe - uznało Ministerstwo Zdrowia i zwiększyło limity przyjęć na studia.

Owszem, wykształcimy, ale nie sobie - połowa kandydatek już deklaruje wyjazd zaraz po dyplomie.

Minister zdrowia w dniu 10 listopada wydał nowe rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

Znajomość tych regulacji jest ważna ze względu na fakt, że pielęgniarki i położne mogą być i są właścicielami niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Zapowiedź przez rząd stworzenia "sieci szpitali" wzbudza emocje. Ta kontrowersyjna sprawa będzie przedmiotem wielu sporów w najbliższej przyszłości.

Jakie rozwiązania osłonowe dla personelu szpitali, które nie wejdą w skład "sieci szpitali", przewiduje MZ? Czy perspektywa zamknięcia szpitali nie stwarza warunków do zwiększenia emigracji pielęgniarek i położnych? Przedstawiamy interpelacje poselskie.

Poseł do ministra zdrowia: Wątpliwości budzi kwestia sposobu wypłaty podwyżek, gdyż ustawa tego nie precyzuje. Nie uregulowano, czy ma to być jednorazowa wypłata, czy należy ją rozłożyć na kilka miesięcy.

Jak zakwalifikować obiecane podwyżki, czy jako składnik zasadniczego wynagrodzenia, co spowoduje wzrost wszystkich opłat okołopłacowych, czy jako dodatkowe wynagrodzenie.

Pracuję w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej na etacie pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej. Jestem po kursie pielęgniarki środowiskowej. Czy muszę posiadać dodatkowo kurs szczepień, chociaż nie wykonuje szczepień?

Czy położna, która będzie posiadać tytuł magistra położnictwa chcąc pracować jako położna środowiskowo-rodzinna musi mieć ukończony kursspecjalistyczny dla położnych środowiskowo-rodzinnych?

Bardzo ważna informacja dla pielęgniarek i położnych, które będą kontraktować z NFZ świadczenia w zakresie pielęgniarki/położnej środowiskowej - rodzinnej oraz pielęgniarki szkolnej.

NFZ wreszcie ogłosił szczegółową informację o warunkach zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w poz na 2007 rok.

Sprawa CORHYDRONU ma swoje konsekwencje w zmianie treści aktów prawnych dotyczacych wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej.

Ministerstwo zdrowia dokona zmian w rozporządzeniu w sprawie składu zestawu przeciwwstrząsowego. A do czasu wejścia w życie tych zmian....

Senator do ministra zdrowia: zwracam się z prośbą o podjęcie wszelkich możliwych działań skutkujących zrównaniem wymogów dotyczących kwalifikacji polskiego średniego personelu medycznego z tymi, które dotyczą pielęgniarek i położnych.

Jakie działania podejmie Pan Minister w celu zmiany obecnego stanu prawnego zarówno w odniesieniu do dyrektyw Unii Europejskiej, jak i w ramach polskiego systemu prawnego?

Według ministerstwa finansów gabinety szkolne nie mogą być objęte zwolnieniem z podatku od nieruchomości.

Takie stanowisko MF spowoduje dodatkowe obciążenie finansowe dla i tak niedofinansowanych / niska stawka kapitacyjna NFZ na ucznia / gabinetów szkolnych prowadzonych przez pielęgniarki. Interpelacja poselska w tej sprawie!

Z redakcyjnej poczty: czy pielęgniarka, która ma 10 letnią przerwę w zawodzie może być zatrudniona w laboratorium na stanowisku pobierania krwi?

Może i nie może. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, tak lub nie.

Z redakcyjnej poczty: Witam! Jestem zatrudniony na stanowisku pielęgniarza w szpitalu od początku sierpnia. Czy wobec tego przysługuje mi podwyżka regulowana ustawą?

Takiego zapisu wprost w ustawie nie ma! Interpretacja ministerstwa zdrowia: Nie powinny dostać podwyżki! Ale.....ministerstwo jednocześnie uważa, że powinny dostać podwyżkę.

Z redakcyjnej poczty: Jestem pielęgniarką zatrudnioną w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, a moja płaca netto wynosi nie całe 900 zł.

Jestem zaskoczona, że podwyżki nie obejmują między innymi pielęgniarek zatrudnionych w Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Minister zdrowia: Właściciele NZOZ-ów dostaną podwyżki. Stwierdził również, że jego wykładnia jest obowiązująca, nawet jeśli biuro prasowe czy strony internetowe informują inaczej.

To dobra wiadomość dla pielęgniarek i położnych prowadzących własne firmy. Ale czy na wczorajszych stwierdzeniach ministra sprawa sie skończy? Zobaczymy.

Artykuł z miesięcznika Rynek Zdrowia: Nadciąga kolejny kryzys w służbie zdrowia, tym razem dotyczący opieki pielęgniarskiej i położnych!

Kryzys nastąpi z końcem tej dekady. Pielęgniarki mają sporo ważnych argumentów, żeby ich postulatów z uwagą wysłuchali politycy. Czy są tym zainteresowani???

Często ratownicy medyczni / także w komentarzach do artykułów na Portalu / posługują sie tytułem: licencjonowany ratownik medyczny.

Takiego stanowiska i tytułu nie ma. Jest ratownik medyczny. Tak samo nie ma pielęgniarki licencjonowanej.

Prezentujemy wysokość miesięcznych stawek kapitacyjnych w rodzju świadczeń wykonywanych w zakresie kompetencji pielęgniarki/położnej środowiskowej /rodzinnej i pielęgniarki szkolnej. Stawki obowiązują w okresie od 1 października do 31grudnia 2006r.

Informacja z oddziałów wojewódzkich NFZ w: Lublinie, Łodzi, Opolu, Gdańsku, Kielcach, Poznaniu.

Trzy pielęgniarki środowiskowe - rodzinne, wykonują zawód w ramach niepublicznego zakładu opieki zdrowotnego. Jedna z nich jest właścicielem tego nzoz.

Ministerstwo zdrowia uważa, że podwyżkę powinny dostać tylko dwie pielęgniarki. Trzecia, która jest właścicielem nzoz NIE! Paranoja.

Materiał filmowy w sprawie pogłębiającego się braku pielęgniarek.

Pogarszająca się sytuacja w tym zakresie jest sprzymierzeńcem naszego środowiska zawodowego. To poprawia naszę pozycję negocjacyjną. Płace pielęgniarek i położnych muszą znaczne wzrosnąć w 2007 roku.

Poseł pyta ministra: Jakie kroki zamierza podjąć Pan Minister, aby zatrzymać exodus polskich pielęgniarek na Zachód w poszukiwaniu lepiej płatnej pracy?

Minister: Wyrażam głębokie przekonanie, że wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych stanie się czynnikiem motywującym do pozostania w zawodzie.

jgar napisał dziś na forum: Dyżur dzienny, rzecz się dzieje w szpitalu powiatowym, sprawdzam stan konta są pieniadze z podwyżki 520 zł brutto (jako dodatek) na koncie 337 zł.

Za plecami słyszę taki tekst: "wczoraj minister Religa mówił, że dostały ok. 1300 podwyżki i jeszcze im mało".

Z redakcyjnej poczty: Jestem pielęgniarką i pracuję w szpitalu psychiatrycznym bezpośrednio podległym pod Ministerstwo Zdrowia. Nie zostaliśmy objęci październikowymi podwyżkami!!!

Nasze pensje od dobrych kilku lat stoją w miejscu. Kiedy my możemy liczyć na podwyższenie pensji?

Spraw związanych z niewydawaniem przez izby pielęgniarek i położnych prawa wykonywania zawodu będzie więcej...

Dlaczego? Bo dzięki urzędniczej niekompetencji powstają kolejne pułapki na absolwentów studiów na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo!

Nowe regulacje prawne: Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami osób zmarłych w szpitalu.

W dotychczasowym stanie prawnym sposób postępowania ze zwłokami osób zmarłych w szpitalu określają regulaminy porządkowe poszczególnych zakładów opieki zdrowotnej. Powodowało to duże różnice w uregulowaniu tego zagadnienia.

Z redakcyjnej poczty: Proszę o wyjaśnienie: dyrektor szpitala za podstawę obliczeń podwyżki wziął pod uwagę ostatni kwartał przed ustawą czyli przed 22 lipcem są to miesiące: kwiecień, maj, czerwiec.

Ja wtedy byłam na opiece i na L4 w związku z tym mam niewielka podwyżkę! Redakcja: Postępowanie pracodawcy jest co najmniej niezrozumiałe.

Z redakcyjnej poczty: Proszę o informacje. Pracuje w pogotowiu ratunkowym 10 lat jako pielęgniarz.

Nie mam żadnej specjalizacji, jak będzie wyglądała moja sytuacja od stycznia 2007 w świetle ustawy o ratownictwie medycznym czy nadal będę mógł pracować?

W ramach prac Międzyresortowego Zespołu do spraw Opracowania Zasad Wynagradzania i Zatrudniania w Ochronie Zdrowia, w zespole roboczym ds. wynagrodzeń dyskutowano o wynagrodzeniach pielęgniarek i położnych.

Jakie stanowisko przedstawiła w tej sprawie Naczelna Izba PiP?

Bardzo dziękuję za odpowiedź na moje pytanie. Cieszę się ,że istnieje ten portal, że można zwrócic się z pytaniami i poruszać różne problemy, z którymi borykamy się na co dzień w naszym zawodzie.

Najgorsza jest bezsilność na jawną bezmyślność, głupotę i brak kompetencji.

Z redakcyjnej poczty: kiedy jest szansa na podwyżki dla pielęgniarek zatrudnionych w DPS?

Minister zdrowia zapowiada poprawę ustawy podwyżkowej. Ale ma poprawić ją w innym zakresie.

Według MZ właścicielom niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, nie należy się podwyżka, bo nie są oni pracownikami, lecz "menadżerami".

Ta ustawowa dyskryminacja dotyczy również pielęgniarek i położnych wykonujacych świadczenia w zakresie pielęgniarki i położnej środowiskowej - rodzinnej oraz pielęgniarki szkolnej we własnych nzoz.

W Łodzi coraz trudniej o pielęgniarkę na tzw. prywatne nocki. Za taką opiekę trzeba wydać 200-250zł.

Znowu padają zwroty "siostry", "sióstr".

Dzisiaj Pani Sylwia napisała do redakcji Portalu: Może zainteresuje was informacja w sprawie absolwentki " bez prawa wykonywania zawodu", która w dniu 30 października br. wygrała sprawę w tym zagadnieniu z Naczelną Izbą PiP.

Wyrok: Samorząd nie może kwestionować dyplomu wyższej uczelni i odmawiać prawa wykonywania zawodu!!! Ważny dzień to był dla absolwentów " bez prawa wykonywania zawodu". Ten wyrok przywraca wiarę w sprawiedliwość. Pani Sylwi dziękujemy za informację.

TVN MED - Wystartowała pierwsza na świecie platforma edukacyjna dla lekarzy, złożona z telewizyjnego kanału tematycznego i specjalistycznego portalu internetowego. Możemy tylko pozazdrościć!!!

Dzięki tej inicjatywie lekarze w Polsce będą mogli zdobywać punkty edukacyjne i wykonywać obowiązek doskonalenia zawodowego bezpłatnie. Szkoda, że nie mogą z tego źródła wiedzy korzystać pielęgniarki i położne.

Absolwenci bez prawa wykonywania zawodu: Pojawiają się informacje, że ktoś wygrał sprawę w tej materii z Naczelną Izbą PiP. Warto znać szczegóły danej sprawy. Bez ich znajomości taka informacja jest niemiarodajna.

Dziś dotarłem do jednej z osób, która "wygrała z izbą". Warto wiedzieć o co chodziło w tej "konkretnej sprawie".

Działy aktualności