Aktualności

Od 6 dni trwa strajk pielęgniarek w szpitalu w Chełmie. Pacjentami zajmują się....pielęgniarki oddziałowe i lekarze. Strajk trwa naprzemiennie pięć lub 12 godzin. Pielęgniarki okupują pomieszczenia dyrekcji.

Pielegniarki, żądaja sprawiedliwego podziału śirodków finansowych na podwyżki. Nie zgadzają się na 14% podwyżki, w sytuacji kiedy lekarze dostaną podwyżki znacznie większe!

W dniu dzisiejszym na Portalu uruchomiono system samodzielnego umieszczania płatnych reklam.

Reklamodawca, samodzielnie bez udziału osób trzecich ma mozliwość umieszczania ogłoszenia w wybranym przez siebie dziale Portalu. Dziś pierwsze ogłoszenie pracy....w IRLANDII.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy otrzyma środki na bezpłatne studia pomostowe.

Pieniądze będą przeznaczone na opłatę czesnego, kupno podręczników i zakwaterowanie.

Jakie regulacje wprowadza nowa ustawa o państwowym ratownictwie medycznym w zakresie zespołów ratownictwa medycznego?

Nowa ustawa daje do końca 2010 roku całkowitą dowolność w zakresie składu i kwalifikacji zespołu ratownictwa medycznego zarządzającym tymi jednostkami. Czy o to chodziło autorom ustawy???

Międzynarodowy Kongres "Witajcie na świecie!" - o perspektywach i kierunkach rozwoju światowego i polskiego położnictwa. Warszawa, 19 - 21 października 2006 roku.

Czy bezpieczny poród może mieć miejsce tylko w szpitalu? Jakie modele kształcenia położnych funkcjonują na świecie? W jaki sposób budować etos zawodu położnej?

Dalsze prace przedstawicieli samorządu pielęgniarek i położnych w ramach Międzyresortowego Zespołu ds. Opracowania Zasad Zatrudniania i Wynagradzania w Ochronie Zdrowia nie maja żadnego sensu.

Samorząd wysuwa inne postulaty. Słuszne! Ale czy to jest dobra strategia. Nie ma płacy minimalnej, nie ma dalszych rozmów!

Przygotowując ofertę do NFZ w sprawie wykonywania świadczeń w zakresie kompetencji pielegniarki/położnej środowiskowej - rodzinnej, trzeba znać regulacje prawne.

Przedstawiamy treść rozporządzenia w sprawie zadań pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

Pielęgniarki zatrudnione w DPS nie dostaną podwyżek od października z ustawy

Płaca zatrudnionych DPS zmierza wyraźnie ku minimum socjalnemu. Pracownicy ci, zamiast być aktywnymi zawodowo i pomagać innym, wkrótce staną się sami klientami pomocy społecznej.

Minister zdrowia obiecał, że od października pensje pracowników ochrony zdrowia wzrosną o 30 procent. Tymczasem, niektórzy mogą nie dostać podwyżki wcale albo dwa razy niższą.

Rozgoryczeni lekarze i pielęgniarki. Będzie dużo rozgoryczenia i złości! "Jeśli dostaniemy wszyscy po równo, to wyjdzie 26 proc. Jeśli lekarze będą walczyć o 30 proc., dużo mniej dostaną inni pracownicy."

Kierownictwo MZ dyskutowało w dniu 9 października nad: projektem stanowiska w sprawie zmian przepisów ustaw samorządowych dotyczących zawodów lekarza, pielęgniarki, położnej oraz farmaceuty.

Czyżby omawiano sprawy zwiazane ze zniesieniem obligatoryjnej przynależności do samorządów zawodowych? A może chodzi o coś innego?

Prezydent w dniu dzisiejszym podpisał ustawę o państwowym ratownictwie medycznym.

Przedstawiamy treść ustawy oraz informacje z portalu dotyczące roli pielęgniarki w ratownictwie. W przygotowaniu informator "Pielęgniarka w systemie ratownictwa medycznego po 1 stycznia 2007 roku".

Nadal trwa akcja protestacyjna pielęgniarek i położnych szpitala w Chełmie.

Dziś protest ma trwać 12 godzin, od 7.00 do 19.00. Negocjacje z dyrekcją szpitala w sprawie sprawiedliwego podziału pieniędzy na podwyżki nie przyniosły porozumienia.

Wobec licznych pytań dotyczących podmiotów, które nie obejmuje ustawa podwyżkowa informujemy, że w ustawie określono podmioty, które podlegają podwyżkom. Wykaz tych , które nie podlegają podwyżkom nie wynika z zapisów ustawy lecz interpretacji.

Ustawa wyłącza z podwyżek nie tylko niektóre podmioty, ale także niektórych pracowników ochrony zdrowia.

Lekarze i pielęgniarki, zatrudnieni w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej w regionie łódzkim, zapowiadają akcję protestacyjną, jeśli nie dostaną podwyżek z wyrównaniem od października.

Pielęgniarki i położne pracujące w poz nie dostaną podwyżek w 2006 roku, tylko od 2007. Tak skonstruowana ustawa podwyżkowa jest dalece niesprawiedliwa.

Instytut Reumatologiczny w Warszawie organizuje kurs dokształcający w zakresie pielęgniarstwa reumatologicznego.

Kurs skierowany jest do pielęgniarek stykających się w swojej pracy z problemami ludzi chorych na choroby reumatyczne, a w szczególności do pielęgniarek: środowiskowych, pielęgniarek zatrudnionych w poradniach reumatologicznych i w oddziałach szpitalnych.

Przedstawiamy uaktualniony informator o organizatorach szkoleń specjalizacyjnych, którzy otrzymają dofinansowanie z ministerstwa zdrowia, w wysokości 4120 zł na jedno miejsce szkoleniowe na specjalizacje rozpoczynające się w 2006 roku.

Warto wiedzieć gdzie można odbyć specjalizację dofinansowaną z budżetu państwa. Koszt specjalizacji to obecnie kwota od 3,5 tys. do ponad 6,5 tys. złotych.

500 pielęgniarek w szpitalu w Chełmie (Lubelskie) odeszło dzisiaj na pięć godzin od łóżek pacjentów.

Żądają podwyżek płac w wysokości jednej trzeciej dotychczasowych poborów, zgodnie z zapowiedziami z czerwca. Tymczasem dyrekcja oferuje tylko połowę zapowiedzianej kwoty podwyżek. Lekarze obiecaną podwyżkę dostaną w całości. Koleżanki! Macie rację.

W zwiazku z wieloma sprzecznymi informacjami w sprawie uznawania kwalifikacji polskich pielęgniarek i położnych w krajach UE, ale także na terenie Polski tworzymy nowy poddział w aktualnościach.

W tym poddziale zamieszczane będą informacje dotyczące w/w zagadnień. Dziś artykuł - Mamy Was.

Jak przebiegają negocjacje płacowe w poszczególnych zakładach pracy w sprawie podwyżek w ochronie zdrowia?

Różne jest podejście pracodawców do tego zagadnienia. Dziś informacje z Częstochowy. Dodaj w komentarzach informację z Twojego zakładu pracy.

Dynamika rozwoju Portalu Pielęgniarek i Położnych na podstawie liczby uczestników.

Obecnie Portal odnotowuje ponad trzysta wejść dziennie. Wszystkim odwiedzającym dziękujemy. Zapraszamy do umieszczania komentarzy pod artykułami w aktualnościach oraz postów na forum.

Polski eurodeputowany z Samoobrony, Bogdan Golik zapowiada walkę o ......nie wiadomo o co!

Eurodeputowany ma sam poważne kłopoty z prawem. Mam nadzieję, że samorząd pip nie pozwoli, aby taka osoba firmowała starania w sprawie zmiany zapisów w dyrektywach UE o kwalifikacjach polskich pielegniarek i położnych!

Z prasy i informacji z negocjacji płacowych z poszczegółnych zakładów pracy, docierajacych do redakcji Portalu Pielęgniarek i Położnych wynika, że dyrektorzy szpitali manipulują zapisami ustawy o podwyżkach w ochronie zdrowia.

Problem dotyczy sprawy, czy podwyżka o dany procent ma być liczona od pensji brutto czy netto? Nie dajcie sie wmanewrować w nieprawidłowe interpretacje ustawy.

Warto wiedzieć: Uprawnienia pielęgniarek i położnych do niższego wieku emerytalnego.

Przez wiek emerytalny należy rozumieć 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Wiek emerytalny pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, wynosi 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn.

Manuel Dayrit, dyrektor ds. zasobów ludzkich Światowej Organizacji Zdrowia: Polska stanie się w najbliższej przyszłości źródłem lekarzy i pielęgniarek, które będzie łatać dziury systemów zdrowotnych Wielkiej Brytanii, Niemiec czy Holandii.

Od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej wnioski o przyznanie certyfikatu uprawniającego do szukania pracy za granicą złożyło ponad 5 tys. lekarzy i 2830 pielęgniarek. To rekord na skalę europejską - mówił Manuel Dayrit.

Minister zdrowia zapowiada naprawianie błędów w ustawie o podwyżkach w ochronie zdrowia.

Podwyżki obecnie nie obejmują nzoz-ów i grupowych praktyk pielęgniarek i położnych, które mają umowy z podmiotami kontraktujacymi wykonywanie świadczeń z NFZ. Na problem zwracaliśmy uwagę w lipcu br. Bezskutecznie.

Minister Zdrowia: ponad 200 szpitali może zostać zlikwidowanych lub przekształconych.

Powstanie sieci w założeniu ma dostosować strukturę szpitali do rzeczywistych potrzeb zdrowotnych społeczeństwa. Obecnie w niektórych specjalizacjach medycznych jest za dużo miejsc szpitalnych, a brakuje ich w innych - np. dla przewlekle chorych.

Pytanie do redakcji Portalu: Chodzi mi o dofinansowanie przez EFS i ZPORR studiów pomostowych. Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać to dofinansowanie. Czy ono obejmuje również pielęgniarki pracujące w szpitalu na kontrakcie?

O wyjaśnienie tej sprawy zapytaliśmy w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy, w której 528 studentów ma dofinansowane studia z funduszy europejskich.

Przedstawiciele naszej grupy zawodowej powinni forsować wariant, polegajacy na włączeniu 30% podwyżki do uposażenia zasadniczego.

Nie należy godzić się, na podwyżki na zasadzie tyle lekarze, a tyle pielegniarki np. lekarze 500zł, pielęgniarki i położne 350zł. To zamazuje obraz i zmniejsza kontrolę nad sposobem przeprowadzenia podwyżki w danym zakładzie pracy.

NFZ informacje o ogłoszeniach w sprawie postępowań konkursowych bedzie zamieszczał w "Publikatorze informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej".

Publikator bedzie zawierał: ogłoszenie postepowania konkursowego oraz zapytanie ofertowe, niezbędne do przygotowania oferty w KS-SWD. Publikator zawiera informacje z wszystkich oddziałów NFZ.

Minister zdrowia Zbigniew Religa zapewnił w poniedziałek na konferencji prasowej, że są pieniądze na podwyżki dla pracowników służby zdrowia.

Przedstawiciele związków zawodowych lekarzy i pielęgniarek jednak dość sceptycznie podchodzą do ustawy. MZ uruchomiło infolinię w sprawie podwyżek: 0 801 801 118 (czynną od poniedziałku do piątku w godz. 9-15).

Brawo dla szczecińskiej izby pielęgniarek i położnych.

Izba ta na swojej stronie internetowej zmieściła w adresach internetowych linkę....do Portalu Pielęgniarek i Położnych. Dziękujemy.

Konferencja Szkoleniowo – Naukowa „Nowoczesne metody leczenia i pielęgnowania w anestezjologii, intensywnej terapii i medycynie ratunkowej”. Maj - czerwiec 2007r.

Komitet organizacyjny zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o nadsyłanie tematów prac w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.11.2006r.

Pielęgniarki ze Szpitala Wojewódzkiego w Przemyślu przerwały głodówkę i zawiesiły strajk. Dyrekcja obiecała im ponad 500 złotową podwyżkę.

Strajk blisko 600 pielęgniarek i położnych ze Szpitala Wojewódzkiego w Przemyślu rozpoczął się dnia 22 września.

W związku z ogłoszeniem przez prezesa NFZ, że 2 października zostanie ogłoszony konkurs ofert na 2007 rok w aktualnościach utworzono nowy dział tematyczny NFZ - kontrakty 2007.

Jak prezydent Warszawy Lech Kaczyński przyczynił sie do zwolnienia pielęgniarki z pracy.

Pielęgniarka w procesie sądowym domaga sie odszkodowania. Były prezydent Warszawy, rok temu zapewniał, że chętnie złoży zeznania i opowie o "okropnym" zachowaniu pielęgniarki. Nie udało się doręczyć mu wezwania.

Senat w dniu wczorajszym przyjął ustawę o państwowym ratownictwie medycznym bez poprawek. Wobec powyższego ustawa będzie miała treść taką jak uchwalił sejm w dniu 8 września 2006 roku.

Senatorowie wnieśli poprawki, ale przeszedł wniosek, aby ustwę ztwierdzić bez poprawek. Decyzja senatu wynikała z "nieprzedłużania okresu uchwalania ustawy w niepewnej sytuacji politycznej"?!? Ustawa jest niepełna i pozostawia wiele niezałatwionych spraw!

Coraz więcej pielęgniarek głoduje w Przemyślu. Nasze płace nie wzrosły od 2000 roku, od czasu strajków - mówią pielęgniarki.

W piątek głodowało pięć kobiet, wczoraj było ich już 13. Pielęgniarki domagają się znaczących podwyżek płac.

Protokół z posiedzenia przedstawicieli samorządów zawodowych w związku z niepokojącymi wypowiedziami podważającymi obowiązkową przynależność do nich .

Przynależność obowiązkowa do samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych jest w małym stopniu krytykowana przez polityków i parlamentarzystów, natomiast taki obowiązek krytykuje... znaczna część naszego środowiska zawodowego!!!

Przedstawiamy zdjęcia z V Mistrzostw Polski w Ratownictwie Medycznym i Drogowym - Ratownictwo 2006.

Zdjęcia dzięki uprzejmości uczestnika mistrzostw p. Mirosława Magierki. Dziękujemy.

Z redakcyjnej poczty: chciałbym się specjalizować w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego.

Czy po tej specjalizacji absolwent taki ma większe możliwości w zakresie samodzielnego stosowania leków, bez zlecenia lekarza?

Działy aktualności