Nowelizacja ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych

Teraz izby pip mogą nakładać na pielęgniarki i położne kary finansowe - takie rozwiązanie spotkało się z totalną krytyką naszej grupy zawodowej. W nowej ustawie o samorządzie pielęgniarek i położnych zapisano kary: karę pieniężna od 1 000 do 10 000 zł, upomnienie, naganę, zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w podmiotach leczniczych oraz zakaz pełnienia funkcji z wyboru w izbach pip, ograniczenie do wykonywania zawodu, zawieszenie i pozbawienie prawa wykonywania zawodu.

Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych.

Sejmowe bajdurzenie w sprawie nowelizacji ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych. (Część 2). Bajdurzy posłanka Jolanta Szczypińska. Przedstawiona sytuacja kapitalnie obrazuje poziom "troski i zangażowania" . . .

Nowelizacja ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych.

Kompromitacja samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych. W nowelizacji ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych zapisano, że uchwały organów samorządu będą musiały mieć niezwłocznie nadaną formę pisemną! Dlaczego taki zapis? Bo niektóre izby nie nadawały podjętym uchwałom formy pisemnej(?!), co skutkowało brak możliwości zaskarżenia ich do sądu.

Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych.

Reportaż telewizyjny o karach finansowych dla pielęgniarek i położnych. Wysokość kar - od 1 000 do 10 000 zł. Jakie kary przewiduje ustawa o zawodzie lekarza? Od 1 100 zł do 13 500. No to pielęgniarki i położne zrównano z lekarzami, wysokością kar finansowych. Dziękujemy samorządowi i związkowi. BARDZO.

Nowelizacja ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych.

W dniu 21 lipca Rada Ministrów zajmie się projektami ustaw: o zawodach pielęgniarki i położnej oraz o samorządzie pielęgniarek i położnych. Pielęgniarko i położno! Nie pytaj co Tobie załatwił związek i samorząd w tych ustawach. Pytaj się raczej: co Sobie związek i samorząd załatwił w nowelizacji tych ustaw! Redakcja Portalu będzie Ciebie informować na bieżąco w tej sprawie.

Nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

Ustawy regulujące działalność samorządu lekarskiego i aptekarskiego to ustawa o izbach lekarskich i ustawa o izbach aptekarskich. Pielęgniarki i położne mają ustawę o izbach? Nie! Ustawę o samorządzie. Dlaczego?

Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych.

Katalog kar, które można orzec wobec pielęgniarki i położnej zaproponowany w projekcie nowelizacji ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych zawiera karę pieniężną (od 1 000 do 10 000 zł). MZ: "Element sankcji majątkowej pozwala bowiem na bardziej efektywną realizację celów karania w ramach odpowiedzialności zawodowej." Jakie jest Wasze zdanie w tej sprawie? Zobacz wysokość kar dla lekarzy.12 KOMENTARZY.

Nowelizacja ustawy o samorządzie pielęgniareki położnych.

Projekt z dnia 13 października br. nowej ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych skierowany pod obrady Komitetu Rady Ministrów. 7 KOMENTARZY.

Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych.

Kilka refleksji do refleksji zamieszczanych na Portalu.

Nowelizacja ustawy o samorządzie pielęgniareki położnych.

Z ponad 1250 ankietowanych osób 75% za pozostawieniem tylko dużych izb pielęgniarskich!!! Takie rozwiązanie przewidywał projekt nowelizacji ustawy o samorządzie. MZ przed upływem terminu konsultacji społecznych wycofało się z takiego rozwiazania, nie zmieniając projektu ustawy, który uzyskał akceptację Rządowego Centrum Legislacji. Wobec powyższego redakcja Portalu wystąpiła do Kancelarii RM, ale odpowiedzi udzieliło . . . MZ?!

Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych.

Zobacz informację po spotkaniu w MZ w sprawie kształcenia podyplomowego w odniesieniu do nowelizacji ustaw o zawodach i samorządzie pielęgniarek i położnych.

Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

74% z ponad 1100 ankietowanych na Portalu za funkcjonowaniem dużych izb pielęgniarskich i likwidacją małych izb. Zobacz obecne stanowisko MZ w tej sprawie. ZAGŁOSUJ!

Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych.

W tej sprawie głosowało ponad 1000 osób! Zagłosuj i TY! Posłowie na wniosek władz samorządu zawodowego pip złożyli osiem (!) interpelacji poselskich w sprawie liczby okręgowych izb. Po raz kolejny władze samorzadu mają inną wizję niż poszczególne pielęgniarki i położne. Władze samorządu NIE, pielęgniarki w 73% ZA. 2 KOMENTARZE.

Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych.

Dotychczas oddano prawie 1000 głosów. 72% ZA - 28% NIE. Głosujemy jeszcze 8 dni.

Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych.

Kilka refleksji o zainicjowaniu dyskusji przez redakcję Portalu Pielęgniarek i Położnych w sprawie liczby okręgowych izb w kontekście projektu nowej ustawy o samorządzie zawodowym.

Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych.

80% do 20%. Oddaj głos w ankiecie dotyczącej liczby okręgowych izb. Głosujemy do końca czerwca.

Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych.

Zobacz pierwszy wpis na blogu - INFOPIELĘGNIARKI - i oddaj swój głos . Prowadzący Mariusz Mielcarek.

Pismo ministerstwa zdrowia w sprawie liczby okręgowych izb pielęgniarek i położnych w nowej ustawie o samorządzie.

Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych.

List samorządu pip w sprawie liczby izb okręgowych.

Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych.

Zobacz jakie kary przewiduje dla pielęgniarek i położnych za postępowanie sprzeczne z zasadami etyki zawodowej oraz za zawinione naruszenie przepisów dotyczących wykonywania zawodu projekt nowej ustawy o samorządzie zawodowym. 5 KOMENTARZY.

Etyka pielęgniarska.

Działy aktualności