Wymogi kwalifikacyjne na pielęgniarskich stanowiskach pracy

Pielęgniarka, położna funkcjonariuszem publicznym! Pacjent skazany na trzy lata w zawieszeniu za obrażanie i naruszanie nietykalności cielesnej pielęgniarek.

Pielęgniarstwo 2013.

Redakcja Portalu Pielęgniarek i Położnych wystąpiła do mz z zapytaniem, dlaczego minister zdrowia ustala wymogi kwalifikacyjne pracowników tylko SP ZOZ i jednostek budżetowych, a nie szpitali prowadzonych w formie spółki. Rzecznik prasowy ministerstwa odpowiada . . . nie odpowiadając na pytanie!

Wymogi kwalifikacyjne na pielęgniarskich stanowiskach pracy.

Minister zdrowia w dniu 20 lipca podpisała rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wymaganych na stanowiskach pracy w podmiotach leczniczych. Zobacz jakie wymogi kwalifikacyjne stawia się osobom zatrudnionym na pielęgniarskich stanowiskach pracy.

Wymogi kwalifikacyjne na pielęgniarskich stanowiskach pracy.

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie zgłosiło poprawkę według której, stanowisko naczelnej pielęgniarki, położnej powinna zajmować WYŁACZNIE osoba posiadająca magisterskie wykształcenie pielęgniarskie, położnicze. Towarzystwo uważa, "że pielęgniarka naczelna powinna być przygotowana merytorycznie do pełnienia tej funkcji, co daje jej wyłącznie magisterskie wykształcenie pielęgniarskie / położnicze". Zobacz stanowisko MZ w tej sprawie.

Wymogi kwalifikacyjne na pielęgniarskich stanowiskach pracy.

Zobacz jakie uwagi wniosła Naczelna Izba PiP do projektu rozporządzenia, w którym zawarto wymogi kwalifikacyjne od osób zajmujących pielęgniarskie stanowiska pracy w podmiotach leczniczych niebędącymi przedsiębiorcami. Temat dotychczas wywołał na Portalu ponad 220 KOMENTARZY!

Wymogi kwalifikacyjne na pielęgniarskich stanowiskach pracy.

Ministerstwo zdrowia proponuje: magister pielęgniarstwa po 1 roku pracy (?!?) w szpitalu będzie mógł być pielęgniarką oddziałową. W okresie przejściowym (do 2020 r.) przełożona pielęgniarek oraz pielęgniarka oddziałowa i koordynująca bez wymogu posiadania wykształcenia wyższego. Wprowadzono stanowisko asystenta w dziedzinie pielęgniarstwa i położnictwa. Niektóre propozycje wzbudzą zapewne zdziwienie oraz kontrowersje w naszym środowisku zawodowym.

Wymogi kwalifikacyjne na pielęgniarskich stanowiskach pracy.

Działy aktualności