NIE dla podwyżki składek na izby pip

Od pierwszego stycznia wzrastają składki ściągane przez izbę pip od pielęgniarek i położnych. Średnia krajowa wzrosła do 5 tys. złotych. Od niej liczone są wynagrodzenia władz izby pip. Teraz za cały etat osoby funkcyjne w izbach zarobią miesięcznie... nie mniej niż 10 tys. złotych.

Obowiązkowe składki na rzecz izby pip.

Izby pielęgniarskie na swoich stronach internetowych informują o wzroście składki członkowskiej ściąganej od pielęgniarek i położnych.

Działalność izby pip.

Izba pip przekazała do okręgowych izb pip projekt uchwały podnoszącej wysokość obowiązkowej składki członkowskiej ściąganej od pielęgniarek i położnych. Do 30 zł miesięcznie. Czyli 360 zł rocznie.

Działalność izby pip.

Kolejna podwyżka składek ściąganych przez izbę pip od pielęgniarek i położnych.

Składki członkowskie ściągane od pielęgniarki i położnej.

Głos w sprawie ... "Corocznego koszmaru wzrostu składek członkowskich ....".

Składki członkowskie ściągane od pielęgniarki i położnej.

Prezes izby pip w sprawie ściąganej składki członkowskiej: "zdajemy sobie sprawę, że treść tej uchwały nie zaspokaja oczekiwań całości naszego środowiska".

Działalność izby pip.

Horrendalnie wysokie wynagrodzenia (np. kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie, prawie dwieście tysięcy rocznie) w izbach pip to wrzód na polskim pielęgniarstwie!

Wynagrodzenia władz izby pielęgniarek i położnych.

Pielęgniarki i położne z Białegostoku do władz izby pip w sprawie ściąganych składek członkowskich: ... "są nie tylko niesprawiedliwe, ale nie przystają do rzeczywistości".

Składki członkowskie ściągane od pielęgniarek i położnych przez władze izby pip.

Pismo do Prezesa Naczelnej Izby PiP. Warto przeczytać.

Działalność samorządu zawodowego pip.

Coś w pielęgniarstwie poszło do przodu! Od stycznia wzrasta .... wysokość składek ściąganych przez samorząd pip. Dlaczego? Bo poszła średnia krajowa w górę. Co ma piernik do wiatraka? A no, tak ustalił zjazd krajowy samorządu pip. Mimo protestów pielęgniarek i położnych.

Skladki członkowskie ściągane od pielęgniarek i położnych

Nie będzie Zjazdu Krajowego izby pip. Tylko władze pięciu izb okręgowych wystąpiły z wnioskiem o Nadzwyczajny Zjazd Krajowy w sprawie składek członkowskich. Wobec powyższego horrendalnie wysoka składka członkowska od osób prowadzących własną działalność gospodarczą zostanie utrzymana. To kwota ponad 450 zł rocznie!

Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych.

Kilkanaście izb pip podczas zjazdów okręgowych podjęło wnioski o zwołanie NADZWYCZJNEGO KRAJOWEGO ZJAZDU, w celu zmiany wysokości składki członkowskiej ściąganej przez samorząd od pielęgniarek i położnych. Zjazdy postulują także ujednolicenie wysokości składki.

Składki członkowskie ściągane od pielęgniarki i położnej.

Pielęgniarki piszą protest do władz naczelnej izby pip w sprawie ściąganych przez izbę obowiązkowych składek członkowskich. Dlaczego? Bowiem izba podniosła ściągane składki o 100%.

Działalność samorządu pielęgniarek.

PROTEST! Pielęgniarki zatrudnione na umowach cywilnoprawnych w nowogardzkim szpitalu piszą do Prezesa Naczelnej Izby PiP w sprawie składek ściaganych przez izbę pielęgniarek i położnych. "Przedmiotowa składka jest zbyt wysoka!"

Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych.

Uchwała Zjazdu Krajowego PiP w sprawie składek członkowskich ma takie brzmienie, które uniemożliwia pielęgniarkom i położnym na kontraktach opłacenie składki członkowskiej od stycznia 2012 roku. Zobacz pismo redakcji Portalu do Prezesa Naczelnej Izby PiP.

Składki członkowskie ściągane od pielęgniarki i położnej.

Rosną składki członkowskie ściągane przez izbę od pielęgniarek i położnych wykonujacych zawód w oparciu nie na umowę o pracę. Do 37,69 zł. A była to dotychczas kwota 18 zł. Czyli jest to wzrost o ponad 100%.

Składki członkowskie ściągane od pielęgniarki i położnej.

Izba PiP podniosła od 1 stycznia 2012 roku o 100% wysokość składki członkowskiej od pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w ramach działalności gospodarczej (indywidualnej i grupowej praktyki). Jej wysokość wyniesie teraz około 40 zł miesięcznie i prawie 500 zł rocznie! Zobacz treść uchwały w tej sprawie.

Dzialalność władz samorządu pip.

Składka kwotowa - TAK. Składka procentowa - NIE! Władze samorządu pip proponują podniesienie drastyczne obowiązkowej składki członkowskiej od pielęgniarek i położnych na kontraktach. Składka będzie także ściągana z każdego miejsca wykonywania zawodu na podstawie umowy o pracę. Do tej pory tylko z jednego. Zmiany mają wejść w życie od 1 stycznia 2012 roku.

Działalność władz samorządu pip.

W dokumentach Zjazdu Krajowego PiP (5-8 grudnia br.) znajduje się projekt uchwały zjazdowej podnoszącej składki członkowskie o 100% od .... pielęgniarek i położnych prowadzących własną działalność gospodarczą i prowadzących indywidualne i grupowe praktyki zawodowe. Składka ta od 2012 roku zamiast obecnych 18 złotych wyniesie około 36 - 40 zł.

Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych.

Działy aktualności