Działy aktualności

Recepty pielęgniarek

ZOZ zgłosił gotowość pokrycia kosztów kursu "wypisywania recept ", ale nie ma tyle zgłoszeń pielęgniarek, aby opłacało się taki kurs zorganizować.

Pielęgniarki: Nie ma czasu na recepty. Nic za darmo

Zaledwie jeden procent pielęgniarek z Zachodniopomorskiego chce przejść szkolenia upoważniające do wypisywania recept.

Recepty pielęgniarek i położnych.

Za jaką najwyższą cenę oferuje się pielęgniarkom i położnym odbycie kursu specjalistycznego "ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT"?

Recepty pielęgniarek i położnych.

Reportaż telewizyjny z kursu specjalistycznego w zakresie recept pielęgniarek i położnych.

Recepty pielęgniarek i położnych.

Video - śmiechu warte. Izba pip mówi, że przeszkoli pielęgniarki z wypisywania recept z "własnych pieniędzy". Tylko, że wcześniej te pieniądze ściągnęła z pielęgniarek, poprzez pobór obowiązkowych składek.

Recepty pielęgniarek i położnych.

Sonda telewizyjna wśród pacjentów, pytanie: Czy pielęgniarki powinny wypisywać recepty?

Recepty pielęgniarek i położnych.

Minister zdrowia w dniu 31 grudnia 2015 - "Dla większości pielęgniarek, z całym szacunkiem dla ich fachowości, kurs 40 godzin wykładów nie jest wystarczający, żeby takie uprawnienia uzyskać".

Recepty pielęgniarek i położnych.

Kto to powiedział: "Dla większości pielęgniarek, z całym szacunkiem dla ich fachowości, kurs 40 godzin wykładów nie jest wystarczający, żeby takie uprawnienia uzyskać".

Recepty pielęgniarek i położnych.

Sonda telewizyjna wśród pacjentów, pytanie: Czy pielęgniarki powinny wypisywać recepty?

Recepty pielęgniarek i położnych.

Komunikat mz w sprawie wymogów kwalifikacyjnych dotyczących przystąpienia do kursu specjalistycznego w zakresie ordynowania leków i wypisywania recept przez pielęgniarki i położne

Recepty pielęgniarek i położnych.

Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 6 - Wykaz leków, na które mają prawo wystawić receptę pielęgniarki.

Recepty pielęgniarek

Informacja ministerstwa zdrowia dla pielęgniarek i położnych w sprawie sposobu postępowania po ukończeniu kursu specjalistycznego z zakresu ordynacji leków i wypisywania recept

Recepty pielęgniarek i położnych.

DOBRA ZMIANA? Minister zdrowia zmienia ustawę o zawodach pielęgniarki i położnej, tak aby pielęgniarki i położne nie mogły wypisywać recept na bezpłatne leki dla pacjentów powyżej 75 roku życia. Chodzi o wykluczenie "HAZARDU MORALNEGO". No to doczekaliśmy się ministra...

Recepty pielęgniarek i położnych.

Video - jak to będzie, pyta redaktor radiowy: przychodzi pacjent do pielęgniarki po receptę, i co? A jak na podwyżki zareagowały pielęgniarki? Odpowiada przewodnicząca okręgowej izby pielęgniarek i położnych.

Recepty pielęgniarek i położnych.

Minister zdrowia w dniu 31 grudnia 2015 - "Dla większości pielęgniarek, z całym szacunkiem dla ich fachowości, kurs 40 godzin wykładów nie jest wystarczający, żeby takie uprawnienia uzyskać".

Recepty pielęgniarek i położnych.

Konfederacja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych do ministra zdrowia: "pielęgniarki z niecierpliwością oczekują (na wypisywanie recept), ze względu na potrzeby ich pacjentów w środowisku domowym".

Recepty pielęgniarek i położnych.

Materiał telewizyjny: Pielęgniarki ostrożnie podchodzą do wypisywania recept. Większość z nich czeka dopiero na szkolenia. Oczekują też dodatkowego wynagrodzenia.

Recepty pielęgniarek i położnych.

Informacja ministerstwa zdrowia dla pielęgniarek i położnych w sprawie sposobu postępowania po ukończeniu kursu specjalistycznego z zakresu ordynacji leków i wypisywania recept

Recepty pielęgniarek i położnych.

Od 2016 roku dla pielęgniarek i położnych zdecydowanie większa odpowiedzialność, a pieniądze te same – buntuje się środowisko. Nie wiadomo też czy zmiany dotyczą wszystkich pielęgniarek czy tylko tych, które się na to zgodzą.

Pielęgniarstwo 2015.

(8) Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 6 - Wykaz leków, na które mają prawo wystawić receptę pielęgniarki.

Recepty pielęgniarek

Ministrze zdrowia! Oczywistą oczywistością jest, że za ponoszenie dodatkowej odpowiedzialności zawodowej i materialnej przez pielęgniarki i położne, w związku z wypisywaniem recept, należą się dodatkowe środki finansowe.

Recepty pielęgniarek i położnych.

DOBRA ZMIANA? Minister zdrowia zmienia ustawę o zawodach pielęgniarki i położnej, tak aby pielęgniarki i położne nie mogły wypisywać recept na bezpłatne leki dla pacjentów powyżej 75 roku życia. Chodzi o wykluczenie "HAZARDU MORALNEGO". No to doczekaliśmy się ministra...

Recepty pielęgniarek i położnych.

Zobacz wzór recepty pielęgniarki i położnej opublikowany w Dzienniku Ustaw.

Pielęgniarstwo 2015.

UWAGA! Wrocław - już 11 grudnia kurs specjalistyczny: Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych

Recepty pielęgniarek

Materiał telewizyjny: pielęgniarki wypiszą recepty

Recepty pielęgniarek i położnych.

Recepty pielęgniarek - do jakich świadczeń upoważniona jest pielęgniarka i położna po ukończeniu pierwszej lub drugiej części kursu specjalistycznego "Ordynowanie leków i wypisywanie recept".

Recepty pielęgniarek i położnych

Komunikat mz w sprawie wymogów kwalifikacyjnych dotyczących przystąpienia do kursu specjalistycznego w zakresie ordynowania leków i wypisywania recept przez pielęgniarki i położne

Recepty pielęgniarek i położnych.

BEZPŁATNY kurs specjalistyczny "Ordynowanie leków i wypisywanie recept"

Recepty pielęgniarek i położnych.

(8) Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 6 - Wykaz leków, na które mają prawo wystawić receptę pielęgniarki.

Recepty pielęgniarek i położnych.

Opublikowano rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie "recept wystawianych przez pielęgniarki i położne".

Pielęgniarstwo 2015.

Poseł zadaje ministrowi zdrowia trzy pytania o "recepty pielęgniarek i położnych".

Recepty pielęgniarek i położnych.

Główny Inspektor Sanitarny - brak uzasadnienia do zamieszczenia antybiotyków w wykazie leków, które będą mogły być ordynowane przez pielęgniarki i położne.

Recepty pielęgniarek i położnych.

Ministerstwo zdrowia ogłosiło kolejny projekt "wykazu badań diagnostycznych, na które będzie mogła wystawiać skierowanie pielęgniarka lub położna."

Skierowania pielęgniarek i położnych.

Ministerstwo zdrowia ogłosiło kolejny projekt "wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, które będą mogły być ordynowane i zlecane przez pielęgniarki i położne."

Recepty pielęgniarek i położnych.

Ministerstwo Zdrowia wypowiada się w sprawie kursu specjalistycznego, którego odbycie będzie warunkować nabycie przez pielęgniarkę lub położną kompetencji, o których mowa w ustawie o "receptach pielęgniarek i położnych".

Recepty pielęgniarek i położnych.

Pielęgniarko! Położno! Dasz 450 zł - wypiszesz receptę.

Recepty pielęgniarek i położnych.

Gazeta Wyborcza: Po receptę do... pielęgniarki? Lekarze: "Wielkie nieporozumienie. Tu stawką jest ludzkie życie"

Rząd dzieli pielęgniarki na lepsze i gorsze!

Ustawa o "receptach pielęgniarek" to bubel legislacyjny. Konfliktogenny .....

Rząd dzieli pielęgniarki na lepsze i gorsze!

Jaki % pielęgniarek nie chce ustawy o "receptach pielęgniarek", nie chce wypisywać recept lekarskich?

Rząd dzieli pielęgniarki na lepsze i gorsze!