Recepty pielęgniarek

Najpierw minister zdrowia mówił o "hazardzie moralnym"! Teraz zmienia zadanie. Szkoda, że słowa o "hazardzie moralnym" z ust ministra zdrowia w ogóle padły...

Recepty pielęgniarek i położnych.

Komunikat ministra zdrowia w sprawie recept pielęgniarek z dnia 17 lutego 2016 roku

Recepty pielęgniarek i położnych.

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 2/2016: bezpłatne szkolenia dla 10 tysięcy pielęgniarek- wykaz firm, które złożyły wnioski o prowadzenie szkoleń

Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych

ZOZ zgłosił gotowość pokrycia kosztów kursu "wypisywania recept ", ale nie ma tyle zgłoszeń pielęgniarek, aby opłacało się taki kurs zorganizować.

Pielęgniarki: Nie ma czasu na recepty. Nic za darmo

Zaledwie jeden procent pielęgniarek z Zachodniopomorskiego chce przejść szkolenia upoważniające do wypisywania recept.

Recepty pielęgniarek i położnych.

Za jaką najwyższą cenę oferuje się pielęgniarkom i położnym odbycie kursu specjalistycznego "ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT"?

Recepty pielęgniarek i położnych.

Reportaż telewizyjny z kursu specjalistycznego w zakresie recept pielęgniarek i położnych.

Recepty pielęgniarek i położnych.

Video - śmiechu warte. Izba pip mówi, że przeszkoli pielęgniarki z wypisywania recept z "własnych pieniędzy". Tylko, że wcześniej te pieniądze ściągnęła z pielęgniarek, poprzez pobór obowiązkowych składek.

Recepty pielęgniarek i położnych.

Sonda telewizyjna wśród pacjentów, pytanie: Czy pielęgniarki powinny wypisywać recepty?

Recepty pielęgniarek i położnych.

Minister zdrowia w dniu 31 grudnia 2015 - "Dla większości pielęgniarek, z całym szacunkiem dla ich fachowości, kurs 40 godzin wykładów nie jest wystarczający, żeby takie uprawnienia uzyskać".

Recepty pielęgniarek i położnych.

Kto to powiedział: "Dla większości pielęgniarek, z całym szacunkiem dla ich fachowości, kurs 40 godzin wykładów nie jest wystarczający, żeby takie uprawnienia uzyskać".

Recepty pielęgniarek i położnych.

Sonda telewizyjna wśród pacjentów, pytanie: Czy pielęgniarki powinny wypisywać recepty?

Recepty pielęgniarek i położnych.

Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 6 - Wykaz leków, na które mają prawo wystawić receptę pielęgniarki.

Recepty pielęgniarek

Informacja ministerstwa zdrowia dla pielęgniarek i położnych w sprawie sposobu postępowania po ukończeniu kursu specjalistycznego z zakresu ordynacji leków i wypisywania recept

Recepty pielęgniarek i położnych.

DOBRA ZMIANA? Minister zdrowia zmienia ustawę o zawodach pielęgniarki i położnej, tak aby pielęgniarki i położne nie mogły wypisywać recept na bezpłatne leki dla pacjentów powyżej 75 roku życia. Chodzi o wykluczenie "HAZARDU MORALNEGO". No to doczekaliśmy się ministra...

Recepty pielęgniarek i położnych.

Video - jak to będzie, pyta redaktor radiowy: przychodzi pacjent do pielęgniarki po receptę, i co? A jak na podwyżki zareagowały pielęgniarki? Odpowiada przewodnicząca okręgowej izby pielęgniarek i położnych.

Recepty pielęgniarek i położnych.

Minister zdrowia w dniu 31 grudnia 2015 - "Dla większości pielęgniarek, z całym szacunkiem dla ich fachowości, kurs 40 godzin wykładów nie jest wystarczający, żeby takie uprawnienia uzyskać".

Recepty pielęgniarek i położnych.

Konfederacja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych do ministra zdrowia: "pielęgniarki z niecierpliwością oczekują (na wypisywanie recept), ze względu na potrzeby ich pacjentów w środowisku domowym".

Recepty pielęgniarek i położnych.

Materiał telewizyjny: Pielęgniarki ostrożnie podchodzą do wypisywania recept. Większość z nich czeka dopiero na szkolenia. Oczekują też dodatkowego wynagrodzenia.

Recepty pielęgniarek i położnych.

Informacja ministerstwa zdrowia dla pielęgniarek i położnych w sprawie sposobu postępowania po ukończeniu kursu specjalistycznego z zakresu ordynacji leków i wypisywania recept

Recepty pielęgniarek i położnych.

Od 2016 roku dla pielęgniarek i położnych zdecydowanie większa odpowiedzialność, a pieniądze te same – buntuje się środowisko. Nie wiadomo też czy zmiany dotyczą wszystkich pielęgniarek czy tylko tych, które się na to zgodzą.

Pielęgniarstwo 2015.

Ministrze zdrowia! Oczywistą oczywistością jest, że za ponoszenie dodatkowej odpowiedzialności zawodowej i materialnej przez pielęgniarki i położne, w związku z wypisywaniem recept, należą się dodatkowe środki finansowe.

Recepty pielęgniarek i położnych.

(8) Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 6 - Wykaz leków, na które mają prawo wystawić receptę pielęgniarki.

Recepty pielęgniarek

DOBRA ZMIANA? Minister zdrowia zmienia ustawę o zawodach pielęgniarki i położnej, tak aby pielęgniarki i położne nie mogły wypisywać recept na bezpłatne leki dla pacjentów powyżej 75 roku życia. Chodzi o wykluczenie "HAZARDU MORALNEGO". No to doczekaliśmy się ministra...

Recepty pielęgniarek i położnych.

Zobacz wzór recepty pielęgniarki i położnej opublikowany w Dzienniku Ustaw.

Pielęgniarstwo 2015.

UWAGA! Wrocław - już 11 grudnia kurs specjalistyczny: Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych

Recepty pielęgniarek

Materiał telewizyjny: pielęgniarki wypiszą recepty

Recepty pielęgniarek i położnych.

Recepty pielęgniarek - do jakich świadczeń upoważniona jest pielęgniarka i położna po ukończeniu pierwszej lub drugiej części kursu specjalistycznego "Ordynowanie leków i wypisywanie recept".

Recepty pielęgniarek i położnych

Komunikat mz w sprawie wymogów kwalifikacyjnych dotyczących przystąpienia do kursu specjalistycznego w zakresie ordynowania leków i wypisywania recept przez pielęgniarki i położne

Recepty pielęgniarek i położnych.

BEZPŁATNY kurs specjalistyczny "Ordynowanie leków i wypisywanie recept"

Recepty pielęgniarek i położnych.

(8) Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 6 - Wykaz leków, na które mają prawo wystawić receptę pielęgniarki.

Recepty pielęgniarek i położnych.

Opublikowano rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie "recept wystawianych przez pielęgniarki i położne".

Pielęgniarstwo 2015.

Poseł zadaje ministrowi zdrowia trzy pytania o "recepty pielęgniarek i położnych".

Recepty pielęgniarek i położnych.

Główny Inspektor Sanitarny - brak uzasadnienia do zamieszczenia antybiotyków w wykazie leków, które będą mogły być ordynowane przez pielęgniarki i położne.

Recepty pielęgniarek i położnych.

Ministerstwo zdrowia ogłosiło kolejny projekt "wykazu badań diagnostycznych, na które będzie mogła wystawiać skierowanie pielęgniarka lub położna."

Skierowania pielęgniarek i położnych.

Ministerstwo zdrowia ogłosiło kolejny projekt "wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, które będą mogły być ordynowane i zlecane przez pielęgniarki i położne."

Recepty pielęgniarek i położnych.

Pielęgniarko! Położno! Dasz 450 zł - wypiszesz receptę.

Recepty pielęgniarek i położnych.

Ustawa o "receptach pielęgniarek" to bubel legislacyjny. Konfliktogenny .....

Rząd dzieli pielęgniarki na lepsze i gorsze!

Jaki % pielęgniarek nie chce ustawy o "receptach pielęgniarek", nie chce wypisywać recept lekarskich?

Rząd dzieli pielęgniarki na lepsze i gorsze!

Działy aktualności