Ratownicy na szpitalnych oddziałach

Pielęgniarki - ratownik w oddziale to: łamanie prawa i fałszowanie dokumentacji.

Pielęgniarka a ratownik medyczny.

10 stycznia 2017 - ministerstwo zdrowia - "NIGDY przy projektowaniu przepisów dotyczących rozszerzenia możliwości wykonywania zawodu ratownika medycznego poza jednostkami systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne nie była brana pod uwagę możliwość zastępowania pielęgniarek ratownikami medycznymi i odwrotnie".

Rząd - braki w kadrze pielęgniarskiej uzupełnimy ratownikami medycznymi.

Poseł, z zawodu nauczyciel, do ministra zdrowia wnosi o "uwzględnienie zmian umożliwiających zastąpienie personelu pielęgniarskiego na oddziałach szpitalnych przez inny personel medyczny (w tym ratowników medycznych)".

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych

Pielęgniarka pyta ministra zdrowia w sprawie "porównania kwalifikacji pielęgniarek pracujących na oddziałach Intensywnej Terapii i zatrudnianych coraz częściej na tych oddziałach ratowników medycznych". Zobacz odpowiedź ministerstwa.

Szkolenia pielęgniarek.

Pomysłów na degradację zawodu pielęgniarki ciąg dalszy - ratownik medyczny na oddziale szpitalnym?

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych

Ministra Radziwiłła kolejny pomysł na degradację zawodu pielęgniarki: ratownik medyczny będzie odbywał "kurs kwalifikacyjny" celem "zwiększenia kompetencji zawodowych w pracy na oddziałach szpitalnych".

Pielęgniarstwo 2016.

Czy leci z nami pilot? Poseł, z zawodu nauczyciel, do ministra zdrowia wnoszę o: "uwzględnienie zmian umożliwiających zastąpienie personelu pielęgniarskiego na oddziałach szpitalnych przez inny personel medyczny (w tym ratowników medycznych)".

Tak jest postrzegane pielęgniarstwo w Polsce.

Ministerstwo zdrowia: "regulacje prawne nie wskazują ratownika medycznego do realizacji świadczeń w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii". Natomiast "Księga raportów pielęgniarskich jest dokumentacją medyczną, do wypełnienia której uprawniona jest tylko i wyłącznie pielęgniarka lub położna, a nie ratownik medyczny."

Ratownicy na szpitalnych oddziałach

Ratownicy mieli zastąpić pielęgniarki na oddziale wewnętrznym. Skończyło się na dyscyplinarnych zwolnieniach!

Ratownicy na szpitalnych oddziałach

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych - "Trudno jest uznać zawód pielęgniarki i ratownika medycznego jako zawody zastępowalne."

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych

Ratownicy mieli zastąpić pielęgniarki na oddziale wewnętrznym. Skończyło się na dyscyplinarnych zwolnieniach!

Ratownicy na szpitalnych oddziałach

Pielęgniarka pyta ministra zdrowia w sprawie "porównania kwalifikacji pielęgniarek pracujących na oddziałach Intensywnej Terapii i zatrudnianych coraz częściej na tych oddziałach ratowników medycznych". Zobacz odpowiedź ministerstwa.

Szkolenia pielęgniarek.

"U nas ratownicy robią wszystko co pielęgniarki tzn: np. przetaczają krew, piszą raporty pielęgniarskie, a my dalej nie wiemy czy jest to zgodne z prawem".

Rząd - braki w kadrze pielęgniarskiej uzupełnimy ratownikami medycznymi.

Ministerstwo zdrowia o "zastępowaniu się nawzajem pielęgniarek i ratowników".

Rząd - braki w kadrze pielęgniarskiej uzupełnimy ratownikami medycznymi.

Video - Postulat: "wyrównanie pensji ratowników medycznych do pensji pielęgniarek pracujących na tych samych działach".

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

Minister Radziwiłł zdegradował pielęgniarki systemu. Teraz przedstawia nową listę leków, które będzie miała prawo podać pielęgniarka systemu.

Pielęgniarka systemu.

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 5/2016: Minister Radziwiłł zdegradował pielęgniarki systemu. Teraz pisze pisma, "że nie ma powodu aby odsuwać pielęgniarki sytemu od pełnienia funkcji kierownika w ZRM".

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych

Wiceminister zdrowia zaklina rzeczywistość! A ona jest tak jak przewidywaliśmy. Ratownicy medyczni zastępują pielęgniarki. A mieli tylko "uzupełniać braki w kadrze pielęgniarskiej". Dobra zmiana? "Dobra zamiana". Tylko nie dla pielęgniarek!

Rząd - braki w kadrze pielęgniarskiej uzupełnimy ratownikami medycznymi.

Radziwiłł zdegradował pielęgniarki i pielęgniarzy systemu. Mają niższe kompetencje niż... ratownicy. Teraz ministerstwo...

Rząd - braki w kadrze pielęgniarskiej uzupełnimy ratownikami medycznymi.

Pielęgniarz do Redakcji: na naszym oddziale pracują ramię w ramię pielęgniarki i ratownicy medyczni. Przedstawiam kilka szczegółów...

Rząd - braki w kadrze pielęgniarskiej uzupełnimy ratownikami medycznymi.

W Polsce cały czas daje się do zrozumienia, że pielęgniarka jest NIKIM!!! Pracodawcy RP - umożliwić ratownikom medycznym, odbycie rocznych studiów uzupełniających na kierunku... pielęgniarstwo!

Rząd - braki w kadrze pielęgniarskiej uzupełnimy ratownikami medycznymi.

W sejmie dyskutowano o sytuacji, kiedy na oddziale Intensywnej Opieki Medycznej pracuje tylko... dwóch ratowników. Nie ma żadnej pielęgniarki.

Pielęgniarstwo 2016

Wideo - Teraz głos ma Radziwiłł - Na oddziale Intensywnej Opieki Medycznej na dyżurze nocnym pracuje tylko... dwóch ratowników. Nie ma żadnej pielęgniarki.

Pielęgniarstwo 2016.

Sejm. Dobra zmiana dla pielęgniarstwa czy dobra zamiana? Na oddziale Intensywnej Opieki Medycznej na dyżurze nocnym pracuje tylko... dwóch ratowników. Nie ma żadnej pielęgniarki.

Pielęgniarstwo 2016.

Radziwiłł zdegradował pielęgniarki i pielęgniarzy systemu. Mają niższe kompetencje niż... ratownicy. Teraz ministerstwo...

Rząd - braki w kadrze pielęgniarskiej uzupełnimy ratownikami medycznymi.

Pielęgniarz do Redakcji: na naszym oddziale pracują ramię w ramię pielęgniarki i ratownicy medyczni. Przedstawiam kilka szczegółów...

Rząd - braki w kadrze pielęgniarskiej uzupełnimy ratownikami medycznymi.

Wiceminister zdrowia zaklina rzeczywistość! A ona jest tak jak przewidywaliśmy. Ratownicy medyczni zastępują pielęgniarki. A mieli tylko "uzupełniać braki w kadrze pielęgniarskiej". Dobra zmiana? "Dobra zamiana". Tylko nie dla pielęgniarek!

Rząd - braki w kadrze pielęgniarskiej uzupełnimy ratownikami medycznymi.

W Polsce cały czas daje się do zrozumienia, że pielęgniarka jest NIKIM!!! Pracodawcy RP - umożliwić ratownikom medycznym, odbycie rocznych studiów uzupełniających na kierunku... pielęgniarstwo!

Rząd - braki w kadrze pielęgniarskiej uzupełnimy ratownikami medycznymi.

Kwietniowe wydanie Miesięcznika Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych - "Trudno jest uznać zawód pielęgniarki i ratownika medycznego jako zawody zastępowalne."

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych - kwiecień 2016

Kwietniowe wydanie miesięcznika Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych: Konferencja uzgodnieniowa w MZ - "Nie ma więc mowy o tym, by pielęgniarki zostały zastąpione przez ratowników medycznych, to czysta demagogia i niepotrzebne skłócanie obu środowisk medycznych. Ratownicy medyczni nie po to wybierali swój zawód, by pracować na oddziałach szpitalnych, szczególnie tych zachowawczych."

Ratownicy medyczni na oddziałach szpitalnych.

Kwietniowe wydanie miesięcznika Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych: Konferencja uzgodnieniowa w MZ - "W licznych wypowiedziach widoczna była małostkowość granicząca ze śmiesznością, zawód ratownika medycznego był poniżany i dyskredytowany. Byliśmy świadkami żenującej mowy nienawiści przedstawicieli jednego zawodu do drugiego".

Ratownicy medyczni na oddziałach szpitalnych.

Kwietniowe wydanie miesięcznika Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych: To rozwiązanie daje szansę na znalezienie zatrudnienia ratownikom medycznym, wśród których panuje znaczne bezrobocie, a jednocześnie może pozwolić na znacznie bardziej racjonalne wykorzystanie zasobów ludzkich w ochronie zdrowia.

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych - nakład 50 tysięcy egzemplarzy.

Kwietniowe wydanie Miesięcznika Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych - Co prawda wskazuje się w rozporządzeniu czynności, jakie będą mogli wykonywać, jednakże wszyscy zdają sobie sprawę, że rzeczywistość będzie wyglądała inaczej – ratownicy w pełni będą zastępowali pielęgniarki na stanowiskach pracy.

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych - kwiecień 2016

Ratownicy medyczni na oddziały szpitalne? W toku dyskusji pojawiają się naprawdę egzotyczne opinie ze strony ratowników medycznych.

Ratownicy na szpitalnych oddziałach.

Spotkanie w ministerstwie zdrowia. Radziwiłł "zaskoczony tym, że pielęgniarki krytykują możliwość zatrudniania ratowników medycznych na oddziałach szpitalnych."

Rząd - braki w kadrze pielęgniarskiej, uzupełnimy ratownikami medycznymi!

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 2/2016 - Ratownik medyczny na oddziale

Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych

Rząd: braki w kadrze pielęgniarek uzupełnimy ratownikami medycznymi. Zobacz ostatnią wersję projektu rozporządzenia w sprawie zatrudniania ratowników na oddziałach szpitalnych.

Rząd - braki w kadrze pielęgniarskiej uzupełnimy ratownikami.

W Polsce cały czas daje się do zrozumienia, że pielęgniarka jest NIKIM!!! Pracodawcy RP - umożliwić ratownikom medycznym, odbycie rocznych studiów uzupełniających na kierunku... pielęgniarstwo!

Rząd - braki w kadrze pielęgniarskiej uzupełnimy ratownikami medycznymi.

Spotkanie w ministerstwie zdrowia. Radziwiłł "zaskoczony tym, że pielęgniarki krytykują możliwość zatrudniania ratowników medycznych na oddziałach szpitalnych."

Rząd - braki w kadrze pielęgniarskiej, uzupełnimy ratownikami medycznymi!

Piękne! Minister zdrowia chce braki pielęgniarek na oddziałach szpitalnych uzupełnić ratownikami. Pisze projekt rozporządzenie w tej sprawie. I argumentuje, że "nie spowoduje to dodatkowych kosztów". Wobec tego minister finansów pyta: na jakiej zasadzie ma nastąpić ww. uzupełnienie kadry pielęgniarskiej?

Ratownicy medyczni na szpitalnych oddziałach.

Działy aktualności