Pielęgniarka kontraktowa

Pielęgniarka kontraktowa, a "dodatek zembali".

Pielęgniarka kontraktowa

Wideo - ministerstwo zdrowia podało dane odnośnie liczby pielęgniarek i położnych zatrudnionych w szpitalach powiatowych. Ile z nich wykonuje zawód w ramach umów kontraktowych?

Pielęgniarki i położne w szpitalach powiatowych.

Szpital ogłasza przetarg na świadczenia zdrowotne udzielane przez 12 pielęgniarek na SOR. Zobacz jakie szkolenia będą musiały ukończyć pielęgniarki w ciągu 1 roku umowy. Szpital oceniając oferty pielęgniarek będzie punktował: rodzaj wykształcenia, doświadczenie zawodowe, posiadanie specjalizacji, kursu kwalifikacyjnego.

Pielęgniarki kontraktowe.

Szpital ogłasza konkurs dla pielęgniarek. Zatrudnienie na umowę kontraktową. Zobacz w jaki sposób oceniana jest oferta danej pielęgniarki. Punkty za: wykształcenie, specjalizacje, kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne. Punktowa jest także dyspozycyjność - minimalna deklarowana liczba godzin pracy w miesiącu.

Pielęgniarka kontraktowa.

Szpital ogłasza konkurs ofert na świadczenia opieki zdrowotnej w przedmiocie usług pielęgniarskich Pielęgniarki Koordynującej w Oddziale Wewnętrznym. Zobacz zasady oceny ofert. Przykładowo oferent dostanie dodatkowe punkty gdy zgłosi gotowość do dyżurów na ... okulistyce.

Pielęgniarka kontraktowa.

Szpital w Warszawie ogłasza konkurs na świadczenia pielęgniarskie na 26 oddziałach (w tym blok operacyjny, izba przyjęć) w ramach umów kontraktowych (umowa na 4 lata). Minimum godzin do przepracowania: 120 miesięcznie. Zobacz warunki konkursu...

Pielęgniarka kontraktowa.

Zdaniem pielęgniarki - 45 zł w Łodzi... moja stawka to 5 dych - artykuł z majowego wydania ogólnopolskiego miesięcznika branżowego pielęgniarek i położnych pielegniarki.info.pl - nakład 30 tysięcy egzemplarzy.

Ogólnopolski miesięcznik branżowy pielęgniarek i położnych pielegniarki.info.pl - nakład 30 tysięcy egzemplarzy.

ZUS: Apelujemy do władz szpitali, by brały to pod uwagę przy konstruowaniu modelu zatrudnienia zarówno lekarzy, jak i pielęgniarek.

Umowy kontraktowe pielęgniarek i położnych.

Ministerstwo zdrowia: zakaz stosowania umów kontraktowych pielęgniarek... Zatrudnienie wyłącznie w oparciu o umowę o pracę! Na razie tyko mowa o... Na razie...

Umowy kontraktowe pielęgniarek.

Szpital w Warszawie. Przyjmie pielęgniarki do pracy na oddziale IOM. Ile maksymalnie zapłaci za godzinę pracy pielęgniarce posiadającej kurs kwalifikacyjny, a ile ze specjalizacją?

Umowy cywilnoprawne pielęgniarek.

Ile szpital zapłaci pielęgniarce za jedną godzinę pełnienia dyżuru "pod telefonem"?

Umowy cywilnoprawne pielęgniarek.

Ile szpital chce zapłacić pielęgniarce za godzinę pracy na kontrakcie? Od 28 do 34 zł. Ale to pielęgniarka wpisuje do oferty stawkę za swoją pracę... Im wyższą stawkę poda, tym mniejsza szansa na wygranie konkursu.

Umowy cywilnoprawne pielęgniarek.

Jak to życie dziwnie się toczy! Senator PIS, lekarz, współwłaściciel przychodni zatrudnia pielęgniarki w większości na własnej działalności. I mówi: "one zarabiają na tej własnej działalności przyzwoite pieniądze".

Pielęgniarki 2017.

Im większą liczbę godzin pracy zadeklaruje pielęgniarka w miesiącu, tym uzyska większą punktację. Można zdobyć od 1 do 5 punktów.

Umowy cywilnoprawne pielęgniarek.

Zobacz ile punktów zostanie przyznane pielęgniarce za "dotychczasowe nienaganne świadczenie pracy", w kontekście posiadanego stażu pracy.

Umowy cywilnoprawne pielęgniarek.

Szpital ogłasza konkurs na świadczenia pielęgniarskie w ramach kontraktów. Oferty składane przez pielęgniarki podlegają ocenie. Zobacz jak punktowane są kwalifikacje zawodowe: doktorat, magister, licencjat, specjalizacja, kurs kwalifikacyjny i specjalistyczny.

Umowy cywilnoprawne pielęgniarek.

Prawdę mówiąc straciłam już serce, żeby kolejny raz udowadniać, że pielęgniarki powinny mieć prawo wyboru rodzaju zatrudnienia, że obie formy - umowa cywilnoprawna i etat - są równoprawne - zwierza się Elżbieta Wrona, przewodnicząca Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Kontraktowych.

Pielęgniarstwo 2017.

(2) Pielęgniarka kontraktowa - w umowie kontraktowej zapisano możliwość nałożenia kary pieniężnej na pielęgniarkę. Na wniosek ordynatora lub skargi pacjenta. W jakiej wysokości?

Umowy cywilnoprawne pielęgniarek.

(1) Pielęgniarka kontraktowa - w tracie umowy kontraktowej pielęgniarka uzyskuje tytuł specjalisty lub ukończy kurs kwalifikacyjny. O ile zwiększy się jej wynagrodzenie?

Umowy cywilnoprawne pielęgniarek.

Działy aktualności