Działy aktualności

Aktualności

Poseł z sejmowej mównicy: "jakim prawem w poprzedniej ustawie nakazano np. pielęgniarkom, by pracowały w nocy w wieku 67 lat na oddziałach ratunkowych, na oddziałach dla noworodków? Jakim prawem?"

Wiek emerytalny pielęgniarek i położnych.

"Liczący 17 osób Zespół ds. POZ, który w większości składa się z lekarzy tzw. Porozumienia Zielonogórskiego, realizując dążenia tej wąskiej grupy zawodowej i nie uwzględniając licznych i słusznych wniosków środowiska pielęgniarek i położnych rodzinnych...".

Zamach na samodzielne podmioty prowadzone przez pielęgniarki i położne rodzinne.

Zobacz jaka według związków powinna być wysokość minimalnego wynagrodzenia pracowników w ochronie zdrowia z podziałem na grupy zawodowe, a co zaproponował Radziwiłł.

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia.

Minister zdrowia: "Dla większości pielęgniarek, z całym szacunkiem dla ich fachowości, kurs 40 godzin wykładów nie jest wystarczający, żeby takie uprawnienia uzyskać".

Recepty pielęgniarek i położnych.

Opinia w sprawie projektu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu: "Płace zostaną „zamrożone”, a w perspektywie kolejnych 5 lat - znacząco obniżone".

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 5/2016: Relacja z warsztatów dla pielęgniarek w Warszawie

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych

Poseł do wiceministra zdrowia: "to jest najistotniejsza rzecz, żeby mogły pielęgniarki, te które wykonują swoją pracę na kontraktach, pielęgniarki środowiskowe, pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania, położne, żeby mogły w ramach odrębnego finansowania te świadczenia, te usługi świadczyć."

Zamach na samodzielne podmioty prowadzone przez pielęgniarki i położne rodzinne.

Związek Zawodowy Lekarzy - Z „przecieków” wynika, że zasadniczym pomysłem na poprawę wynagrodzeń pracowników służby zdrowia jest zmniejszenie płac lekarzy (i ew. zablokowanie dalszego wzrostu płac pielęgniarek, przewidzianego rozporządzeniem ministra Zembali)".

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

Zapraszamy na szkolenia dla pielęgniarek i położnych w Poznaniu i Wrocławiu.

Szkolenia dla pielęgniarek i położnych.

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 4/2016: Kariera pielęgniarki w Wielkiej Brytanii

Pielęgniarki w Anglii

Związek zawodowy o pomysłach płacowych Radziwiłła: "Nastąpi dalsze rozwarstwienie wynagrodzeń między grupami zawodowymi".

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Poseł w sejmie: "nie znajduję żadnej tak merytorycznej jak i ekonomicznego uzasadnienia, żeby pielęgniarki, które prowadzą jednoosobową działalność, tudzież... no musiały rzeczywiście wrócić na pracowników do lekarza".

Zamach na samodzielne podmioty prowadzone przez pielęgniarki i położne rodzinne.

13 czerwca - ministerstwo zdrowia pisze kolejny rozdział... bajki "z mchu i paproci" - czyli ustawy o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia. Teraz "zbiera dane dotyczące wynagrodzeń poszczególnych grup zawodowych (2.500 podmiotów)".

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia.

Ministerstwo zdrowia wyjaśnia kwestię dodatku wypłacanego w ramach tzw. podwyżek, a dana pielęgniarka ma L4.

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

Zobacz jak Radziwiłł podzielił pracowników ochrony zdrowia na grupy zawodowe oraz jaki przypisał im współczynnik pracy, przez który będzie mnożona kwota 3 900 zł.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Poseł do wiceministra zdrowia na posiedzeniu Zespołu w sejmie: "Po prostu my nie chcemy być podległe pod decyzyjność lekarza, chcemy być niezależne".

Zamach na samodzielne podmioty prowadzone przez pielęgniarki i położne rodzinne.

Senator na posiedzeniu senatu: "Gdyby wszystkie pracujące w naszym szpitalu pielęgniarki, które osiągają uprawnienia emerytalne, przeszły na emeryturę, to..."

Pielęgniarstwo 2016.

Dofinansowane kursy dla pielęgniarek i położnych

Dofinansowane kursy dla pielęgniarek i położnych

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 5/2016: Błąd pielęgniarki czy błąd organizacyjny?

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych

Zobacz komentarze użytkowników Portalu w sprawie propozycji Radziwiłła, żeby pielęgniarki minimalne wynagrodzenie zasadnicze wynosiło 2 400 zł. Za 6 lat...

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.