Działy aktualności

Aktualności

Poseł do ministra zdrowia w sprawie pielęgniarek poz: "Czy podporządkowanie pielęgniarek i położnych lekarzom nie ograniczy w zbyt mocnym stopniu autonomii i samodzielności tych grup zawodowych"?

Zamach na samodzielne podmioty prowadzone przez pielęgniarki i położne rodzinne.

Pielęgniarka do redakcji Portalu: "Czarę mojej goryczy przelał fakt... Chciałabym się dowiedzieć jakie konsekwencje czekają mnie jeśli zrezygnuję z obowiązku(!) opłacania składki na izbę pielęgniarską"?

Pielęgniarstwo 2016.

Radziwiłł zdegradował pielęgniarki i pielęgniarzy systemu. Mają niższe kompetencje niż... ratownicy. Teraz ministerstwo...

Rząd - braki w kadrze pielęgniarskiej uzupełnimy ratownikami medycznymi.

W sejmie głosowana jest poprawka, przyznająca podwyżki dla grupy pielęgniarek. Jak głosuje posłanka - pielęgniarka, przewodnicząca zespołu parlamentarnego ds. pielęgniarek i położnych?

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

Zobacz pełny tekst projektu (wraz uzasadnieniem) ustawy o minimalnym wynagrodzeniu pracowników szpitali, w tym pielęgniarek i położnych. Znów pielęgniarek w Polsce nie cenią...

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia.

KOMUNIKAT UZUPEŁNIAJĄCY MZ - Uprawnienia do wypisywania recept przez pielęgniarki i położne, a wymóg posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie wywiadu i badania fizykalnego.

Recepty pielęgniarek i położnych.

Związek pip narzeka na prace zespołu ds. określenia wysokości minimalnego wynagrodzenia pracowników ochrony zdrowia. Sam natomiast zrobił to 23 września 2015 roku, podpisując porozumienie brutto brutto.

Działalność związku pip.

Ministerstwo zdrowia wyjaśnia kwestię dodatku wypłacanego w ramach tzw. podwyżek, a dana pielęgniarka ma L4.

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

Pielęgniarko, położno oddziałowo! To TY odpowiadasz z pracę podległego personelu mimo niedoborów kadrowych. Zobacz fragment uzasadnienia wyroku Sądu Okręgowego z 2015 roku.

Pielęgniarstwo 2016.

Wysokość zarobków w izbach pip oburza pielęgniarki i położne. Roczne zarobki w setki tysięcy złotych...

Działalność izby pip.

Pielęgniarka zakończyła dyżur o 7.00 Opuściła budynek szpitala i... na skutek upadku doznała złamania guzka większego kości ramiennej lewej. Pielęgniarka wystąpiła o odszkodowanie. Sąd - czy powyższe zdarzenie miało związek z wykonywaną pracą zawodową?

Orzecznictwo zawodowe pielęgniarek i położnych.

Zobacz jak oceniono rolę władz związku i izby pielęgniarek w strajku pielęgniarek w CZD.

Pielęgniarz do Redakcji: na naszym oddziale pracują ramię w ramię pielęgniarki i ratownicy medyczni. Przedstawiam kilka szczegółów...

Rząd - braki w kadrze pielęgniarskiej uzupełnimy ratownikami medycznymi.

Radziwiłł przedstawił propozycje systemowych rozwiązań "gwarantujących minimalne wynagrodzenie pracownikom medycznym służby zdrowia".

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia.

Czy pielęgniarki nie potrafią samodzielnie walczyć o swoje prawa? Jest nas prawie 300 tysięcy!!! Znów z kimś. Po co? Razem... A potem podwyżki dostają lekarze. Z jednej strony "nasi przedstawiciele" wywalczyli ewenement w skali światowej - dodatki "brutto brutto". Z drugiej strony, widać wyraźnie, że "meblowanie nowego systemu ochrony zdrowia" następuje z korzyścią tylko dla lekarzy. Dlatego NIE JEST NAM PO DRODZE!!! Czy tak to trudno wyartykułować! ...

Pielęgniarstwo 2016.

Sonda telewizyjna wśród pacjentów, pytanie: Czy pielęgniarki powinny wypisywać recepty?

Recepty pielęgniarek i położnych.

Minister zdrowia pyta uczniów gimnazjów: czy jesteś zainteresowany kształceniem w zawodach: pielęgniarki/pielęgniarza lub asystenta pielęgniarki/pielęgniarza?

Pielęgniarstwo 2016.

Minister zdrowia o możliwości wprowadzenia "powrotu do uprzedniego systemu kształcenia w zawodzie pielęgniarki w formie liceów medycznych oraz uruchomieniu dwuletniego kształcenia w zawodzie asystenta pielęgniarki".

Działalność Konstantego Radziwiłła.

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 1/2016 - dodatek Polish Nursing and Midwifery Portal: polska pielęgniarka mówi jak została Director of Nursing

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych

Szpital zatrudni pielęgniarki... "preferowany stopień niepełnosprawności"