Działy aktualności

Aktualności

Dzisiejsza Rzeczpospolita donosi: Urlopy i zwolnienia lekarskie pielęgniarek groźne dla pacjentów! Dyrektor szpitala: "zwolnienia są wystawiane pracownicom starszym i tym w ciąży." Pielęgniarki - takie stawianie sprawy to dyskryminacja.

Pielęgniarstwo 2016.

ŚWIĘTA PRAWDA! Poseł do ministra zdrowia: "To nie brak absolwentów powoduje braki kadrowe w szpitalach i innych podmiotach leczniczych, lecz mała atrakcyjność zawodu pielęgniarki poprzez szczególne warunki pracy, dużą odpowiedzialność, przepracowanie i niskie wynagrodzenia".

Zawód pielęgniarki a Licea Medyczne.

Poseł z sejmowej mównicy: Nie może być tak, że na jedną pielęgniarkę przypada ok. 30 pacjentów, ale te pielęgniarki pracują na dwóch, trzech etatach, a rekordzistki na dziewięciu. Wynika to nie z ich chciwości, tylko z tego, że po prostu nie ma rąk do pracy.

Pielęgniarstwo 2016.

Super oferta! Praca dla pielęgniarza/pielęgniarki w niemieckich szpitalach

Praca za granicą

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek a ustawa o "sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych".

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

"Strona społeczna Zespołu z zadowoleniem przyjęła kierunek zmian zaproponowany w nowym projekcie".

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Zobacz podział pracowników ochrony zdrowia na 10 grup oraz przypisany im współczynnik pracy wraz z wynikające z tego minimalne wynagrodzenie zasadnicze brutto.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Radziwiłł w dniu 4 kwietnia podzielił pielęgniarki i położne na "specjalistki, starsze i pozostałe". W dniu 21 czerwca przedstawił inny podział... Natomiast w dniu 27 września podtrzymał wcześniejszy podział i jednocześnie podniósł współczynnik pracy w grupie zawodowej pielęgniarek i położnych.

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

Zobacz najnowszą wersję ustawy o minimalnych wynagrodzeniach zasadniczych. Zobacz jaki współczynnik pracy przypisano pielęgniarce i położnej.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych - komunikat z dnia 29 września 2016 roku ze strony ministerstwa zdrowia w sprawie zmian w projekcie ustawy "o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych".

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Prorządowy NSZZ Solidarność - tzw. podwyżki dla pielęgniarek "naruszają ład prawny, ład społeczny i ład pracowniczy". Dziś związek ten mówi: "zróżnicowanie wysokości zarobków nie może być patologią" oraz "warunki płacowe w ochronie zdrowia dzieli pracowników na: mocarzy i nędzarzy"!

Pielęgniarstwo 2016

W przekonaniu Elżbiety Rafalskiej ministra rodziny, pracy i polityki społecznej "szczególnie ciekawym" rozwiązaniem byłoby kierowanie bezrobotnych pielęgniarek do ... Domów Pomocy Społecznej.

Pielęgniarstwo 2016.

Radziwiłł przestawia "reformę" ochrony zdrowia. Teraz ma być służba zdrowia.

Działalność Radziwiłła.

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 9/2016 - Pielęgniarka pyta ministra zdrowia, minister odpowiada

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych - na stronach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ogłoszono informację w sprawie projektu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Tzw. podwyżki pielęgniarek i położnych.

Kilka słów do komentarzy w sprawie mojej wypowiedzi dotyczącej sobotniej manifestacji.

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych - wrzesień 2016 - oferty pracy: Norwegia, Niemcy, Anglia. Kursy językowe.

Miesięcznik - Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych.

Na manifestację pracowników ochrony zdrowia miało przyjść sto tysięcy osób. Przyszło kilka tysięcy...

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

Poseł do ministra zdrowia: "Jeżeli dziś w zawodzie pielęgniarki czy położnej mało kto chce pracować z powodu zbyt małego wynagrodzenia, to tym bardziej po liceum medycznym..."

Zawód pielęgniarki a Licea Medyczne.

Poseł z sejmowej mównicy: Nie może być tak, że na jedną pielęgniarkę przypada ok. 30 pacjentów, ale te pielęgniarki pracują na dwóch, trzech etatach, a rekordzistki na dziewięciu. Wynika to nie z ich chciwości, tylko z tego, że po prostu nie ma rąk do pracy.

Pielęgniarstwo 2016.