Działy aktualności

Aktualności

Zobacz wytyczne konsultanta krajowego w zakresie organizacji szkoleń, które Radziwiłł nakazał odbyć wszystkim pielęgniarkom i położnym z "zasad wykonywania zleceń wydawanych przez lekarzy". Powód: "personel pielęgniarski wykonał zlecenia lekarskie przekazane ustnie lub nie prawidłowo zapisane - to doprowadziło do powikłań i zgonów pacjentów"! Kiedy szkolenia lekarzy?

Pielęgniarstwo 2016.

Radziwiłł nakazuje do końca 2016 roku przeszkolić wszystkie pielęgniarki i położne z "zasad wykonywania zleceń wydawanych przez lekarzy". Powód: "personel pielęgniarski wykonał zlecenia lekarskie przekazane ustnie lub nie prawidłowo zapisane - to doprowadziło do powikłań i zgonów pacjentów"! Kiedy szkolenia lekarzy?

Pielęgniarstwo 2016.

Zobacz ile złotych zapłaci ministerstwo zdrowia za "usługę ekspercką"... naczelnej izbie pip, której przekazuje rocznie milionowe dotacje.

Działalność izby pip.

ŚWIĘTA PRAWDA! Poseł do ministra zdrowia: "To nie brak absolwentów powoduje braki kadrowe w szpitalach i innych podmiotach leczniczych, lecz mała atrakcyjność zawodu pielęgniarki poprzez szczególne warunki pracy, dużą odpowiedzialność, przepracowanie i niskie wynagrodzenia".

Zawód pielęgniarki a Licea Medyczne.

Reportaż telewizyjny. Odebrała swoją pierwszą wypłatę... pracuje już w Manchesterze.

Materiały telewizyjne

Ministerstwo planowało, że rocznie pielęgniarki i położne wystawią miliony recept. Od stycznia br. do końca maja pielęgniarki i położne recept wypisały...

Recepty pielęgniarek i położnych.

Kuriozalna odpowiedź na skalę światową! Wiceminister zdrowia o dwuosobowych zespołach ratownictwa medycznego: "to minimalny a nie zalecany skład osobowy zespołu ratownictwa medycznego".

Pielęgniarka systemu

W każdej dużej placówce we Wrocławiu jest po kilkanaście wolnych etatów dla pielęgniarek...

Nadciąga katastrofa - brak pielęgniarek

Sonda: Powrót Liceum Medycznego? Już ponad 25% głosujących odpowiada TAK!

Zawód pielęgniarki a Licea Medyczne.

Na oddziale szpitalnym pracują trzy pielęgniarki. Jedna pracuje 20 lat, druga 15, trzecia nie ma stażu zawodowego. Zdziwisz się w jakiej wysokości będą miały wypłacany dodatek 4x400 brutto brutto, od 1 września 2016 roku.

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

Poseł PIS składa ministrowi zdrowia projekt ustawowego zakazu strajku w szpitalach: "Niedopuszczalne jest organizowanie strajku w podmiotach działalności leczniczej...".

Pielęgniarstwo 2016.

Piszę te parę słów w związku z tragedią w krakowskim szpitalu..."Od razu podkreślam jest to obrona mojej koleżanki Pielęgniarki".

Pielęgniarstwo 2016.

Od 1 września dodatek dla pielęgniarek to 800 zł brutto brutto. Ministerstwo zdrowia wyjaśnia kwestię gdy pielęgniarka ma L4.

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

Reportaż telewizyjny. W szpitalach co raz mniej pielęgniarek. To powoduje, że mogą podjąć negocjacje aby dodatek 800 zł brutto brutto od września 2016 roku, został włączony do wynagrodzenia zasadniczego.

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych

Ministerstwo zdrowia pierwszy raz oficjalnie zabiera głos w sprawie powrotu do kształcenia pielęgniarek w formie liceów medycznych.

Zawód pielęgniarki a Licea Medyczne.

Ministerstwo zdrowia tłumaczy dlaczego rozważa powrót do kształcenia pielęgniarek w Liceach Medycznych

Zawód pielęgniarki a Licea Medyczne.

"U nas ratownicy robią wszystko co pielęgniarki tzn: np. przetaczają krew, piszą raporty pielęgniarskie, a my dalej nie wiemy czy jest to zgodne z prawem".

Rząd - braki w kadrze pielęgniarskiej uzupełnimy ratownikami medycznymi.

Minister Finansów uruchomił rezerwę celową na sfinansowanie wzrostu płac pielęgniarek wykonujących zawód w Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych

Uwaga pielęgniarki i położne poz! Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. BEZPŁATNE warsztaty "Antybiotykoterapia praktyczna".

Recepty pielęgniarek

Komunikat w sprawie realizacji wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek gabinetów zabiegowych i punktów szczepień w podstawowej opiece zdrowotnej

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych