Działy aktualności

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

9 stycznia minister zdrowia po raz kolejny podzielił pielęgniarki i położne... Tym razem uściślił, że chodzi o mgr "pielęgniarstwa" lub "położnictwa".

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu pracowników ochrony zdrowia a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach do ministra zdrowia w sprawie zapowiadanych nowych regulacji płacowych dotyczących grupy zawodowej pielęgniarek i położnych: zapomniano o magistrach i licencjatach pielęgniarstwa!

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu pracowników ochrony zdrowia a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Minister Radziwiłł proponuje "podwyżki" w ochronie zdrowia. Jeden ze szpitali wojewódzkich policzył ile zyska na tej "podwyżce" na dzień 31 grudnia 2021 roku (za pięć lat) pielęgniarka specjalistka, w stosunku do tego co obecnie zarabia.

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu pracowników ochrony zdrowia a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych o zagrożeniach w zakresie kontynuacji wypłat tzw. dodatku Zembali.

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

Zaproponowano kolejny wariant podziału grupy zawodowej pielęgniarek i położnych w kontekście wysokości wynagrodzenia...

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Minister Radziwiłł wprowadzając ustawę o minimalnym wynagrodzeniu pracowników ochrony zdrowia doprowadzi do likwidacji dodatków za pracę w nocy oraz niedzielę i święta, wypłacanym obecnie pielęgniarkom i położnym?

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu pracowników ochrony zdrowia a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej STOMOZ odniosło się do sposobu w jakim minister zdrowia dokonał podziału grupy zawodowej pielęgniarek i położnych, w kontekście posiadania tytułu magistra oraz specjalizacji.

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu pracowników ochrony zdrowia a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Stanowisko Stowarzyszenia Szpitali Małopolski o pielęgniarkach ze specjalizacją. "Niezrozumiałym jest ich faworyzowanie...".

Pielęgniarka specjalistka.

Zobacz jak minister Radziwiłł uciekał ze sceny... Ucieczka ministra w 3 minucie wideo.

Minister Radziwiłł 2016.

Zobacz podział pracowników ochrony zdrowia na 10 grup oraz przypisany im współczynnik pracy i wynikające z tego minimalne wynagrodzenie zasadnicze brutto.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych - Magister - tak, ale tylko ze specjalizacją!

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 10 - Projekt ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych

Zobacz jak minister Radziwiłł uciekał ze sceny... Ucieczka ministra w 3 minucie wideo.

Minister Radziwiłł 2016.

Pracowników podzielono na 10 grup, w tym pielęgniarki i położne na trzy - Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 10 - październik 2016 - zobacz cały projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu zasadniczym w ochronie zdrowia wraz z uzasadnieniem.

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 10 - W Sejmie śmiech na sali…

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 10 - Będą zarabiać krocie w roku 2133

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek a ustawa o "sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych".

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

"Strona społeczna Zespołu z zadowoleniem przyjęła kierunek zmian zaproponowany w nowym projekcie".

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Zobacz podział pracowników ochrony zdrowia na 10 grup oraz przypisany im współczynnik pracy wraz z wynikające z tego minimalne wynagrodzenie zasadnicze brutto.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Radziwiłł w dniu 4 kwietnia podzielił pielęgniarki i położne na "specjalistki, starsze i pozostałe". W dniu 21 czerwca przedstawił inny podział... Natomiast w dniu 27 września podtrzymał wcześniejszy podział i jednocześnie podniósł współczynnik pracy w grupie zawodowej pielęgniarek i położnych.

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.