Działy aktualności

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Dodatki brutto brutto dla pielęgniarek i położnych po 1 lipca 2017 roku. Trudno przewidzieć jak sytuacja się rozwinie w poszczególnych szpitalach. Podajemy trzy przykłady.

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Dzisiaj przykład 3 - dotyczący grupy 7 "pielęgniarka lub położna z tytułem magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, ze specjalizacją".

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Minimalne wynagrodzenie zasadnicze - uzasadnienie do ustawy - artykuły z majowego wydania ogólnopolskiego miesięcznika branżowego pielęgniarek i położnych pielegniarki.info.pl - nakład 30 tysięcy egzemplarzy.

Ogólnopolski miesięcznik branżowy pielęgniarek i położnych pielegniarki.info.pl - nakład 30 tysięcy egzemplarzy.

Przedstawiamy pełen tekst ustawy o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia (wpłynął do sejmu w dniu 24 maja) wraz z uzasadnieniem oraz aktualną i docelową wysokością wynagrodzeń zasadniczych dla wszystkich grup zawodowych, także pielęgniarek i położnych.

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Drugi przykład dotyczący pielęgniarek i położnych w grupie 8 - "pielęgniarka albo położna, ze specjalizacją". Zobacz jak to będzie w praktyce z dodatkami brutto brutto dla pielęgniarek i położnych po 1 lipca 2017 roku?

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

W sumie trzeba sprawiedliwie oddać, że to co robi Radziwiłł z płacami pielęgniarek i położnych w kontekście dodatku Zembali, to majstersztyk. Dają teraz jeszcze raz pielęgniarkom i położnym pieniądze, które już dali...

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Jak to będzie w praktyce z dodatkami brutto brutto dla pielęgniarek i położnych po 1 lipca 2017 roku? Pierwszy przykład dotyczący pielęgniarek i położnych w grupie 9 - "pielęgniarka albo położna bez specjalizacji".

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Do sejmu wpłynął w dniu 24 maja projekt ustawy o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. Zobacz siatkę płac, która stanowi załącznik do ustawy. W niej podzielono pielęgniarki i położne na 3 grupy...

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Dlaczego degraduje się nasze średnie wykształcenie? Pismo pielęgniarek do ministra zdrowia, Rzecznika Praw Obywatelskich, izb pielęgniarskich oraz wydawnictwa pielegniarki.info.pl

Pielęgniarki 2017.

W projekcie ustawy o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia zapisano wysokość najniższego wynagrodzenia pielęgniarek i położnych. Mowa jest o osobach "ze specjalizacją" oraz z tytułem magistra "ze specjalizacją". Czy wszystkie osoby "ze specjalizacją" z automatu, będą w powyższym kontekście brane pod uwagę, czy tylko te, które są zatrudnione na stanowiskach gdzie "specjalizacje" wymagane są od danego pracownika na zajmowanym stanowisku?

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Ta propozycja pani Lucyny Dargiewicz (PRZEMYŚLANA?) była składana w grudniu 2015 roku! Zobacz jaką propozycję w zakresie podziału pielęgniarek, składał związek pielęgniarek i położnych do ministra Radziwiłła. A minister zdrowia, jak widać, się do tej propozycji przychylił...

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Takie proporcje założyło ministerstwo zdrowia: różnica w najniższym wynagrodzeniu zasadniczym - pielęgniarka a pielęgniarka ze specjalizacją 14%, różnica pomiędzy pielęgniarka ze specjalizacją a pielęgniarka z tytułem magistra i specjalizacją 43%.

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Projekt ustawy autorstwa związków zawodowych (NIE)porozumienia Zawodów Medycznych jeszcze nie raz wyjdzie pielęgniarkom i położnym bokiem. Już obecnie ministerstwo zdrowia na uwagi w prawie płac pielęgniarek i położnych odpowiada: "co do zasady jest to zgodne" z postulatami strony społecznej czyli Porozumienia Zawodów Medycznych. Przykład 1.

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

W co grają panie w czepkach? Ministerstwo zdrowia: zakwalifikowanie magistrów pielęgniarstwa oraz położnictwa bez specjalizacji, do grupy "pielęgniarek i położnych bez specjalizacji" czyli pielęgniarek i położnych ze średnim wykształceniem, jest "zgodne z wcześniej zgłaszanymi postulatami organizacji związkowych pielęgniarek i położnych".

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Ważne stanowisko ministerstwa zdrowia w sprawie dodatków brutto brutto. Przykład: szpital zatrudnia 50 pielęgniarek i położnych....

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Dodatki brutto brutto dla pielęgniarek i położnych od lipca 2017 - jak to technicznie będzie wyglądało? (1)

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Zobacz jak ministerstwo zdrowia ustosunkowało się do uwagi, że "nie wydaje się właściwe przyrównanie pielęgniarek, które ukończyły studia wyższe licencjackie lub są magistrami pielęgniarstwa / położnictwa bez specjalizacji, do tych pielęgniarek, które mają wykształcenie średnie".

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Zobacz aktualny projekt ustawy o najniższym wynagrodzeniu zasadniczym w podmiotach leczniczych, w zakresie podziału osób wykonujących zawody medyczne na 10 grup i przypisane im współczynniki pracy.

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Pielęgniarki i położne! Sposób wypłacania dodatków brutto brutto na dotychczasowych zasadach przechodzi do historii. Pieniądze obecnie przekazywane przez NFZ dla pielęgniarek i położnych, dyrektorzy szpitali będą mogli przeznaczyć na wzrost wynagrodzenia zasadniczego... do kwoty najniższego wynagrodzenia zasadniczego, określonego ustawą.

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Ustawa "o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych", która ma regulować także wynagrodzenia zasadnicze pielęgniarek i położnych, przyjęta na "obiegowym" posiedzeniu rządu. Do nowych przepisów będą musiały dostosować się wszystkie placówki medyczne – zarówno publiczne, jak i prywatne.

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Zapowiedziano podwyżki dla pielęgniarek i położnych od lipca br. Jakie? Sprawdziliśmy to na 3 przykładach - artykuł z ogólnopolskiego miesięcznika branżowego pielęgniarek i położnych pielegniarki.info.pl - nakład 30 tysięcy egzemplarzy.

Ogólnopolski miesięcznik branżowy pielęgniarek i położnych pielegniarki.info.pl - nakład 30 tysięcy egzemplarzy.

Prorządowy NSZZ Solidarność wydał komunikat w sprawie wynagrodzeń w ochronie zdrowia, także pielęgniarek i położnych. "Nie ma i nie będzie zgody na incydentalne porozumienia płacowe i dalsze dzielenie środowiska". Ciekawe gdzie były władze krajowe tego związku kiedy strajkowały pielęgniarki w Staszowie?

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych .

Jak postrzegane jest pielęgniarstwo i pielęgniarki w Polsce? Przykład: "Faworyzowanie pielęgniarek ze specjalizacją jest niezrozumiałe. W praktyce pielęgniarki ze specjalizacją wykonują taką samą pracę jak pielęgniarki bez specjalizacji, nie zmienią się ich zakres obowiązków i odpowiedzialności w kwestii samodzielnego podejmowania decyzji". Z takim podejściem decydentów, pielęgniarek będzie więcej czy mniej?

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Zobacz jakie rozwiązania płacowe proponuje minister Radziwiłł, a jakie związki zawodowe zrzeszone w (NIE)porozumieniu zawodów medycznych. Obie propozycje są niekorzystne dla grupy zawodowej pielęgniarek i położnych.

Projekty ustawa - wynagrodzenia pracowników ochrony zdrowia.

W projekcie ustawy minister Radziwiłł zapisał podwyżki płac od 1 lipca 2017 roku. Teraz się okazuje, że "jest szansa...".

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

Izba pip występuje z propozycją podziału pielęgniarek i położnych na trzy grupy. Każdej grupie jest przypisana wielokrotność średniego wynagrodzenia w przedsiębiorstwach. Za innym projektem podziału występuje do ministra zdrowia w październiku zeszłego roku, a innym teraz. Naprawdę, może na coś izba się w końcu zdecyduje?

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Minister Radziwiłł zapowiedział podwyżki. Jakie? Sprawdziliśmy to na 3 przykładach. Artykuł z lutowego wydania ogólnopolskiego miesięcznika branżowego pielęgniarek i położnych pielegniarki.info.pl - nakład 30 tysięcy egzemplarzy.

Ogólnopolski miesięcznik branżowy pielęgniarek i położnych pielegniarki.info.pl - nakład 30 tysięcy egzemplarzy.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych - Radziwiłł mówił, że ustawa o wynagrodzeniach minimalnych od 1 lipca teraz: "Na spotkaniu z nami w tym tygodniu wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko poinformowała, że wejście w życie regulacji w sprawie minimalnych wynagrodzeń może zostać przesunięte o kilka miesięcy, np. na początek przyszłego roku".

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Coś kręci minister Radziwiłł. Związek pip pisze pismo do Radziwiłła w sprawie dodatków brutto brutto. Ministerstwo odpowiada po dwóch miesiącach, kiedy już trwa strajk pielęgniarek w Staszowie. Nie odpowiada Radziwiłł, ale wiceminister (z wykształcenia pielęgniarka).

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

Niepokojące słowa ministra Radziwiłła: Środki na wzrost wynagrodzeń od lipca br. nie będą jednak placówkom przekazywane w formie oddzielnej, przeznaczonej na ten cel transzy. "Taki sposób przekazywania środków (stosowany w przeszłości) jest w jakimś sensie ubezwłasnowolnieniem zarządzających, nie jest to dobre narzędzie systemowe".

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Minister Radziwiłł: ustawa "o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych" wejdzie w życie "wraz z początkiem lipca tego roku".

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Wideo - w szpitalach same pielęgniarki organizują sobie naukę języka obcego. Mają ustalony grafik. Wyjeżdżają na 3 miesiące. Pracują w Niemczech. Wracają. Wyjeżdżają kolejne. Tam 3 miesiące pracy to roczne zarobki w polskim szpitalu.

Pielęgniarstwo 2017. 

W projekcie ustawy minister Radziwiłł zapisał podwyżki płac od 1 lipca 2017 roku. Teraz się okazuje, że "jest szansa...".

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

To praktyczna likwidacja dodatków brutto brutto! - luty - artykuł z lutowego wydania ogólnopolskiego miesięcznika branżowego pielęgniarek i położnych pielegniarki.info.pl - nakład 30 tysięcy egzemplarzy.

Ogólnopolski miesięcznik branżowy pielęgniarek i położnych pielegniarki.info.pl - nakład 30 tysięcy egzemplarzy.

Dyrektor szpitala zaproponował podwyżki lekarzom (o 1,5 tys. zł miesięcznie) i psychologom (o 500 zł miesięcznie). Równocześnie dyrekcja zaproponowała podniesienie pensji o 100, 150, 200 i 300 zł innym pracownikom. Z planowanych podwyżek zostały wyłączone... pielęgniarki.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Minister Radziwiłł zapowiedział podwyżki. Jakie? Sprawdziliśmy to na 3 przykładach - artykuł z lutowego wydania ogólnopolskiego miesięcznika branżowego pielęgniarek i położnych pielegniarki.info.pl - nakład 30 tysięcy egzemplarzy.

Ogólnopolski miesięcznik branżowy pielęgniarek i położnych pielegniarki.info.pl - nakład 30 tysięcy egzemplarzy.

Nowa wiceminister zdrowia (pielęgniarka): ustawa o najniższym wynagrodzeniu zasadniczym w ochronie zdrowia "będzie stanowić gwarancję stopniowego podwyższania wynagrodzeń dla pracowników najmniej zarabiających". To dlaczego ustawa reguluje kwestię wynagrodzeń... lekarzy? Czyżby zaliczali się do "pracowników najmniej zarabiających?

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

Minister Radziwiłł wprowadzając ustawę o minimalnym wynagrodzeniu pracowników ochrony zdrowia doprowadzi do likwidacji dodatków za pracę w nocy oraz niedzielę i święta, wypłacanym obecnie pielęgniarkom i położnym?

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu pracowników ochrony zdrowia a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Dobra zmiana znalazła sposób na dodatki brutto brutto? Wejście w życie z dniem 1 lipca br. ustawy o najniższym wynagrodzeniu zasadniczym pracowników ochrony zdrowia, to praktyczna likwidacja dodatków brutto brutto wypłacanych obecnie pielęgniarkom i położnym.

Tzw. podwyżki pielęgniarek i położnych.

Przechodzimy do konkretów (4)! W taki sposób będzie wzrastać corocznie wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarki z tytułem magistra pielęgniarstwa (nie innego) i równocześnie ze specjalizacją, pomiędzy 1 lipca br do dnia 1 lipca 2021 roku.

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.